Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vrátenie daní z Rakúska radšej zverte do rúk odborníkom

U našich západných susedov existuje možnosť takzvaného automatického daňového vyrovnania. V praxi to znamená, že počnúc júlom začne rakúsky daňový úrad vyplácať všetkým pracujúcim, vrátane Slovákov, daňové preplatky, ak im na nich vznikol nárok. Na prvé počutie ide o výhodu, nakoľko daňovník v podstate nemusí urobiť nič. Skrýva sa za tým však háčik.

Vrátenie daní z Rakúska

Priemerný daňový preplatok (ľudovo povedané vrátka, vrátenie daní) je pri automatických výplatách na úrovni 277 eur. Ak si však človek podá rakúske daňové priznanie sám, resp. ideálne s pomocou odborníka, napríklad spoločnosti TJ-Legal, táto suma je o poznanie vyššia – 714 eur. Z našej praxe nezriedka aj nad 1.000 eur.

Ako je to možné?

Odpoveď je jednoduchá – rakúsky daňový úrad pri automatických vyrovnaniach neuplatňuje u jednotlivých daňovníkov žiadne náklady, keďže o nich nemá  informácie. Práve tieto položky však dokážu daňový preplatok o poznanie zvýšiť.

V spoločnosti TJ-Legal našim žiadateľom vždy uplatňujeme všetky výdavky, na ktoré im potenciálne vznikol nárok. Našou snahou je totiž získať klientovi pri vrátení daní z Rakúska najvyššiu čiastku, na ktorú mu zo zákona mohol vzniknúť nárok.

Náklady vám pomôžu

Čo patrí medzi tieto náklad = uplatniteľné položky? V rakúskom daňovom systéme je ich viacero, medzi tie najčastejšie využívané patria:

  • Familienbonus Plus– daňová úľava na deti, často využívaná v súčinnosti s ďalšími zvýhodneniami pre rodičov,
  • náklady na ubytovanie, resp. vedenie domácnosti na Slovensku,
  • cestovné výdavky,
  • nákup pracovných pomôcok, oblečenia a podobne.

Je potrebné zdôrazniť, že všetky výdavky, ktoré si daňovník chce v rakúskom daňovom priznaní uplatniť, musí vedieť zdokumentovať. Je preto dôležité odkladať si faktúry či bločky, skrátka všetky  platobné doklady, ktoré preukazujú existenciu nákladov.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Pozor aj na chyby

Ak si podáva rakúske daňové priznanie človek na vlastnú päsť po prvýkrát, môže sa stať, že v ňom urobí chyby (alebo si neuplatní všetky výdavky, ktoré mohol). Čo v takomto prípade? Je možné ich opraviť?

Jednoduchá odpoveď znie: áno. Rakúsky daňový systém pozná inštitút opravy daňového priznania, ide však o pomerne zdĺhavý proces. Ak si daňovník uvedomí chybu až po tom, čo daňové priznanie odoslal, je dôležité, aby konal čo najskôr.

Opravu môže urobiť prostredníctvom formulárov L1 a príloh, ideálne ešte predtým, než daňový úrad začne rakúske daňové priznanie spracovávať. Ak už vydal rozhodnutie (dostali ste Einkommensteuierbescheid), máte jeden mesiac na podanie odvolania. Aj v tomto prípade však ide o komplikovaný proces.

Najlepšie urobíte, ak pri žiadosti o vrátenie daní z Rakúska využijete služby profesionálov. Vyhnete sa tak potenciálnym chybám a máte istotu, že získate maximálny možný preplatok na základe vašej reálnej pracovnej situácie.

Veľmi dôležité V roku 2023 oslávime 15 rokov od založenia spoločnosti TJ-Legal a za tento čas sme sa stali suverénnou jednotkou na trhu. So spracovaním rakúskeho daňového priznania sme za tento čas pomohli tisíckam žiadateľov.

Staňte sa jedným z nich.

Neváhajte nás kontaktovať mailom na kontakt@tj-legal.com, alebo telefonicky na čísle +421 51 321 5211.

Zdroje: finanz.at, interná databáza spoločnosti TJ-Legal

 

Pracovali ste v Rakúsku v rokoch 2018-2022? Požiadajte o vrátenie daní. Daňový preplatok môžete získať až 5 rokov spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)