Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky v Rakúsku z fondu BUAK

Kto a kedy má nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z fondu BUAK?

BUAK dovolenka rakusko

Vedeli ste, že z Rakúska môžete žiadať o vrátenie dane až za 5 rokov spätne? Zistiť viac.

Hoci už žiadosť o vyplácanie nevyčerpanej dovolenky z rakúskeho fondu BUAK nepatrí medzi naše služby, radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti a poskytneme vám zopár rád, ako sa k vašej nevyčerpanej dovolenke z Rakúska dostať. 

Kto a kedy má nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z fondu BUAK

Nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky má ten:

  1. kto pracoval pre rakúskeho zamestnávateľa, alebo pre slovenského zamestnávateľa a bol do Rakúska vyslaný a za koho boli príspevky do fondu BUAK odvádzané. Dokladom o tom je výpis z fondu BUAK, tzv. Arbeitnehmerinformation der BUAK za posledný kvartál, ktorý zasiela BUAK raz štvrťročne.
  2. kto ukončil pracovaný pomer v Rakúsku a medzičasom už ubehlo obdobie 6 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru. BUAK neprijme a nespracuje žiadosť skôr ako 2 týždne pred uplynutím tejto lehoty.
  3. kto sa počas šesťmesačnej lehoty opäť nezamestnal v Rakúsku. Ak sa tak stalo, o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky od pôvodného zamestnávateľa si budete môcť požiadať opäť až po ukončení aktuálneho pracovného pomeru a po uplynutí šesťmesačnej lehoty. Je potrebné však dávať pozor na to, aby vám táto dovolenka neprepadla. Vo výpise z fondu BUAK je uvedený aj termín, dokedy je možné o preplatenie tejto dovolenky požiadať.
  4. kto má po ukončení pracovného pomeru nevyčerpanú dovolenku. To, či máte nevyčerpanú dovolenku, koľko dní a v akej hodnote, vyčítate z posledného výpisu Buak. BUAK vám však nevyplatí celú túto sumu. Z tejto sumy stiahne ešte približne 10% na sociálne poistenie a daň z príjmu.

Žiadať o vrátenie daní z Rakúska sa rozhodne oplatí, viete si prilepšiť o stovky až tisíce eur

Návod ako o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z fondu BUAK požiadať a aké doklady priložiť

1) Stiahnite si formulár žiadosti z webovej stránky BUAK-u. Je potrebné rozlišovať, či ste pracovali pre rakúsku firmu, alebo ste boli vyslaný do Rakúska napríklad slovenskou firmou.

a) Zamestnanci rakúskej firmy vypĺňajú formulár Abfindungsantrag (prvý v zozname).

b) Vyslaní zamestnanci vypĺňajú formulár Antrag auf Urlaubsentgeltansprüche für Entsendungen (šiesty formulár v druhej časti).

2) Formulár si vytlačte, vypíšte a podpíšte na mieste Unterschrift.

3) Priložte povinné prílohy.

a) Zamestnanci rakúskej firmy prikladajú len potvrdenie o bankovom spojení a to len v prípade, že si žiadajú vyplatiť nevyčerpanú dovolenku na iný účet, než je účet uvedený vo výpise BUAK.

b) Vyslaní zamestnanci prikladajú rovnako potvrdenie o bankovom spojení, ak bankové spojenie vo výpise chýba, alebo si žiadajú vyplatiť dovolenku na iný účet, než je účet uvedený vo výpise. Navyše prikladajú kópiu občianskeho preukazu.

4) Formulár žiadosti spolu s prílohami zašlite poštou na adresu: BUAK, Kliebergasse 1a, 1050 Wien, Österreich.

Kedy BUAK nevyčerpanú dovolenku vyplatí

Veľmi dôležité BUAK spracuje vašu žiadosť a nevyčerpanú dovolenku vám vyplatí na váš bankový účet do mesiaca až dvoch od zaslania žiadosti. Bude vás o tom, ako aj o výške vyplatenej dovolenky informovať písomne.

Na BUAK je tiež možné zavolať a opýtať sa na stav spracovania žiadosti. Kontakt, ako aj ostatné informácie sú uvedené na webovej stránke BUAK-u.

Náš tip

Ak ste v krajine pracovali, máte možnosť tiež požiadať o vrátenie daní z Rakúska, ktorých výška sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí od 636 € do 3 517 €. Či už ste odpracovali len niekoľko mesiacov alebo rokov, daňový preplatok vám dokážeme získať v plnej legálnej výške. 

Zdroj obrázku: Freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)