Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vzor vyplnenej žiadosti o vrátenie daní z Nemecka

Máte problémy pri vypĺňaní žiadosti o vrátenie daní z Nemecka? Bez problémov, pripravili sme pre vás vzor.

Rozumieme, že na prvý pohľad môže žiadosť o vrátenie daní z Nemecka vyzerať zložitá. Jej dĺžka je daná tým, že tieto údaje vyžaduje nemecký daňový úrad. Odporúčame vám prečítať si otázky pozorne a vyplniť ich všetky pravdivo a úplne. Iba tak máte istotu, že vašu žiadosť spracujeme a odošleme na nemecký daňový úrad v čo najkratšom a čase a vy získate daňový preplatok v plnej sume, na akú máte legálny nárok.

Rozhodli sme sa vám pri vypĺňaní pomôcť a pripravili sme pre vás vzor vyplnenej žiadosti. Údaje v ňom sú fiktívne (nejde o informácie reálneho klienta), avšak vyplnené tak, akoby išlo o reálnu žiadosť.

Ak máte pri vypĺňaní žiadosti stále problém, alebo nejasnosti, pamätajte na to, že vám s ňou radi pomôžeme. Napíšte nám na našom firemnom Facebooku, alebo nás kontaktujte mailom na kontakt@tj-legal.com, prípadne nám zavolajte na +421 51 321 5211 a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Vzor žiadosti

Na prvej strane nájdete zoznam toho, čo obsahuje žiadosť a tiež inštrukcie k jej vypĺňaniu a k prílohám. Niektoré formuláre vám stačí podpísať, iné je potrebné vyplniť. Prečítajte si, prosím, prvú stranu pozorne.


Na druhej strane je potrebné vyplniť  vaše aktuálne a platné osobné údaje. Na samom vrchu tejto stranu je Miesto pre interné záznamy, túto časť, prosím, nechajte prázdnu. Začnite vypĺňať až od časti Osobné údaje.


Na spodnej polovici druhej strany uveďte, prosím, číslo účtu, na ktorý si želáte prijať preplatok. Ďalej uveďte váš rodinný stav, dátum jeho zmeny (napríklad dátum svadby) a osobné údaje manžela či manželky.


Na ďalšej strane pokračujte vo vypĺňaní osobných údajov manžela či manželky. Mimoriadne dôležitá je časť o príjmoch manžela a manželky, pozorne si prečítajte každú otázku a pravdivo na ňu odpovedzte.


Na spodnej polovici tretej strany vyplňte údaje o vašich zamestnávateľoch v Nemecku. Prosíme, vyplňte každý stĺpec tejto tabuľky. Nezabudnite tiež vyplniť otázky pod ňou.


Na štvrtej časti sa vás pýtame na vaše príjmy. Vyplňte otázky v súlade s realitou. Nevynechávajte žiadne otázky a myslite na to, že vždy, keď zaškrtnete ÁNO, je potrebné priložiť aj určitú prílohu. Pod otázkou si prečítajte, akú.


Na spodnej polovici štvrtej strany pokračujete vo vypĺňaní údajov o svojich príjmoch. Pozor, k žiadosti o vrátenie daní z Nemecka je potrebný formulár EU/EWR, takzvaný formulár E9. Žiadosť oň je potrebné podať na vám miestne príslušný daňový úrad. Za poplatok to môžeme urobiť za vás, v takom prípade priložte podpísané formuláre, ktoré sú uvedené pod prvou otázkou v tejto časti. Formulár E9 si môžete získať aj sami, v takom prípade ho priložte podpísaný ku žiadosti.


Na piatej strane sa vás pýtame na vedenie dvojitej domácnosti a na to, či ste si v Nemecku platili nájom. Prečítajte si, prosím, otázky pozorne (vrátane textu pod nimi) a odpovedzte v súlade s realitou.


Na piatej strane pokračujú otázky o vašich výdavkoch. Aj tu upozorňujeme, že ak zaškrtnete pri výdavkoch Áno, je potrebné priložiť prílohu. Pod otázkou si vždy prečítajte, akú.


Na začiatku šiestej strany pokračujte vo vypĺňaní údajov o vašich výdavkoch. Potom nasleduje časť o vašich deťoch.


Na spodnej polovici strany vyplňte, prosím, osobné údaje vašich detí.


Na poslednej strane samotnej žiadosti sa vás pýtame na to, či ste počas zamestnania v Nemecku finančne podporovali inú osobu. Na záver máte možnosť splnomocniť osobu, aby s nami komunikovala vo vašom mene.


Na záver si nezabudnite vybrať cenový balíček, o ktorý máte záujem a podpíšte ho.


Zvyšok žiadosti tvoria iba formuláre, ktoré vám stačí podpísať. Pozorne si prečítajte prvú stranu žiadosti, aby ste vedeli, o ktoré ide.

Veríme, že vám tento vzor žiadosti a postup pomohli. Ak by ste predsa mali akékoľvek otázky, napíšte nám na našom firemnom Facebooku, alebo nás kontaktujte mailom na kontakt@tj-legal.com, prípadne nám zavolajte na +421 51 321 5211 a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)