Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zvýšený Pendlerpauschale a mobilitná prémia v nemeckom daňovom priznaní

Zamestnanci, ktorí do Nemecka dochádzajú do práce, môžu od roka 2021 profitovať z vyššieho vzdialenostného paušálu.

Pendlerpauschale a mobilitná prémia v nemeckom daňovom priznaní

Vzdialenostný paušál (Pendlerpauschale) od roku 2021

Od januára 2021 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje vzdialenostný paušál z pôvodných 30 centov na 35 centov na kilometer. Od roku 2023 sa Pendlerpauschale zvýši ešte raz, na 38 centov za kilometer. Tieto náklady si budete môcť uplatniť v nemeckom daňovom priznaní, avšak až od 21. kilometra vzdialenosti.

Veľmi dôležité Na prvých 20 kilometrov vzdialenosti z miesta ubytovania do miesta výkonu práce bude stále platiť pôvodná výška vzdialenostného paušálu.

Pre zamestnanca, ktorý uskutoční 210 ciest z ubytovania do miesta výkonu práce pri vzdialenosti 35 kilometrov, sa navýši suma jeho výdavkov na cesty v roku 2021 skoro o 160,00 eur v porovnaní s rokom 2020. V roku 2024 sa zvýšia jeho výdavky ešte o ďalších 95,00 eur. Pre zamestnanca, ktorého cesta do práce je kratšia ako 20 kilometrov, nevzniknú zvýšené výdavky na cesty.

 

Príklad výpočtu vzdialenostného paušálu:

Rok 2020: 210 ciest x 35 km x 0,30 eur/km = 2.205,00 eur

Rok 2021: 210 ciest x 20 km x 0,30 eur/km + 210 ciest x 15 km x 0,35 eur/km = 2.362,502 eur

Rok 2024: 210 ciest x 20 km x 0,30 eur/km + 210 ciest x 15 km x 0,38 eur/km = 2.457,00 eur

 

Je potrebné doplniť, že cesta do práce a z práce sa považuje za jednu cestu a počíta sa s jednoduchou vzdialenosťou a tiež to, že vzdialenostný paušál sa neprejaví ako negatívna daň, teda bonus, ale len ako výdavky, ktoré znižujú základ dane a navyšujú sumu vrátených daní.

Vrátenie daní z Nemecka až za 4 roky spätne

Daňový preplatok z Nemecka vám získame v plnej legálnej výške, spoľahlivo a jednoducho, a to až za 4 roky spätne. Ozvite sa nám ešte dnes.

Mobilitná prémia (Mobilitätsprämie)

Ďalšou novinkou v roku 2021 je tzv. mobilitná prémia. Bude sa týkať hlavne zamestnancov, ktorým nebola sťahovaná žiadna daň z príjmu, a teda by sa im zvýšený vzdialenostný paušál nijako neprejavil v ich daňovom priznaní. Títo zamestnanci si môžu požiadať o tzv. mobilitnú prémiu, ktorá sa v ich prípade prejaví ako daňový bonus.

Ak sa pri zamestnancovi, ktorý do práce uskutoční 210 ciest pri vzdialenosti 35 kilometrov, kvôli nízkemu príjmu neprejaví zvýšený vzdialenostný paušál, môže získať mobilitnú prémiu vo výške 154,35 eur.

 

Príklad výpočtu mobilitnej prémie:

Nárok na mobilitnú prémiu vzniká až od 21 kilometra.

Za prvých 20 kilometrov vzniká nárok len na normálny vzdialenostný paušál: 210 ciest x 20 km x 0,30 eur/km = 1.260,00 eur

Zvýšený vzdialenostný paušál: 210 ciest x 15 km x 0,35 eur/km = 1.102,50 eur

Mobilitná prémia: 1.102,50 eur x 0,14 (vstupná daňová sadzba 14 %) = 154,35 eur

 

Veľmi dôležité O túto prémiu zamestnanec požiada rovnako ako pri vzdialenostnom paušáli priamo v daňovom priznaní podanom na príslušnom daňovom úrade.

Nemecké daňové priznanie bez problémov

Zdá sa vám táto problematika zložitá? Obráťte sa so žiadosťou o spracovanie nemeckého daňového priznania na nás. Radi vám pomôžeme uplatniť všetky odpočítateľné položky a bonusy, aby bol váš daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Zdroj: T-online.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)