Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

3 najčastejšie mýty o vrátení daní z Holandska

Ak ste pracovali v Holandsku, s veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie daní. Avšak pravidlá sa od roku 2015 znova o niečo sprísnili.

Viac o zmene vyplácania daňových preplatkov po roku 2015 sme písali v tomto článku. Nižšie uvádzame najčastejšie mýty, s ktorými sa v súvislosti s vrátením daní z Holandska stretávame.

1. V Holandsku som neodpracoval celý daňový rok, tzn. nemám nárok na vrátenie daní

Uvedený výrok patrí medzi najčastejší mýtus týkajúci sa vrátenia daní z Holandska. Ak ste pracovali v Holandsku legálne, dosiahli ste príjem zo závislej činnosti a hradili ste daňové preddavky, s vysokou pravdepodobnosťou máte nárok na získanie preplatku daní. Výška preplatku daní závisí od mnohých aspektov. Jedným z nich je aj počet skutočne odpracovaných dní počas daňového roka. Neplatí však, že keď ste neodpracovali celý daňový rok, tak nemáte nárok na vrátenie daní.

2. Výška môjho daňového preplatku je totožná so sumou uvedenou na Jaaropgaafe

Na ročnom zúčtovaní z Holandska – na formulári Jaaropgaaf je okrem iných údajov uvedený aj úhrn preddavkov daní, ktoré ste počas daňového roka odviedli do holandského daňového systému. Suma uvedená na Jaaropgaafe teda nie je výška vášho daňového preplatku. Z tejto sumy sa podľa platnej legislatívy vypočíta vaša daňová povinnosť. Len v prípade, že ste odviedli vyššie daňové preddavky vzhľadom k výške vášho príjmu, vznikol vám nárok na získanie preplatku daní.

3. Kolega mal rovnaký príjem ako ja, zaplatili sme rovnakú sumu daňových preddavkov a jemu vrátili viac

Každé holandské daňové priznanie sa spracováva individuálne, na základe aktuálnej pracovnej a životnej situácie žiadateľa o vrátenie daní. Na výšku daňového preplatku vplýva celosvetový príjem žiadateľa, výška odvedených daní, daňová úľava, počet odpracovaných dní, rodinný stav, cestovné výdavky a mnoho ďalších premenných. Vzhľadom na to, že životné a pracovné okolnosti každého žiadateľa sú odlišné (príjem, daňové preddavky, cestovne náklady, počet odpracovaných dní atď.), nie je možné porovnávať výšku daňového preplatku navzájom.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)