5 najčastejších otázok o uplatnení alimentov v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku a platíte alimenty svojmu expartnerovi? V tomto blogu vám odpovedáme na časté otázky našich klientov.

Môžem si v daňovom priznaní uplatniť výživné na deti?

Nie. Alimenty, ako odpočítateľná položka v daňovom priznaní je možná len v prípade, že ste výživné platili na vášho ex-partnera. Bývalým partnerom môže byť bývalý manželský partner alebo niekto, s kým ste spolu žili, prípadne manželský partner, s ktorým žijete oddelene. Ak ste platili výživné na vaše dieťa, nie je možné si danú sumu v daňovom priznaní odpočítať.

Alimenty na ex-partnerku som platil, nie však na základe súdneho rozhodnutia. Môžem si ich uplatniť ako odpočítateľnú položku?

Áno. Ak ste platili výživné vašej bývalej partnerke, nie je dôležite, či to bolo na základe rozhodnutia súdu alebo na základe vášho dohovoru. Je potrebné, aby ste disponovali dohodou, ktorú ste obaja podpísali.

Ktoré náklady na vyživovacie povinnosti si môžem odpočítať?

Ak ste kvalifikovaným daňovým nerezidentom, môžete si odpočítať nasledujúce náklady v súvislosti s vyživovacími povinnosťami:

  • pravidelné platby výživného na životné náklady ex-partnera;
  • jednorazovú sumu výživného pre ex-partnera alebo paušálnu anuitu; tieto dodatočné príjmy sú vyplácané v splátkach, napríklad za mesiac, štvrťrok alebo rok (najbežnejšia forma anuity je príplatok k nároku na dôchodok, ktorý si na tento účel uložíte u poisťovateľa); paušálna platba nie je odpočítaná, ak ste zaplatili paušálnu sumu v období, kým súd nezrušil manželstvo, alebo ak ste žili s bývalým partnerom bez toho, aby ste boli zosobášení;
  • starobný dôchodok, ktorý budete aj naďalej platiť ako výživné;
  • platby za úhradu nárokov na dôchodok, anuity a iné príjmy, z ktorých ste predtým odpočítali vyplatené poistné;
  • iné vyživovacie povinnosti, napríklad dôchodky bývalým domácim zamestnancom alebo pravidelné platby za zodpovednosť za náhradu.

Ktoré vyživovacie povinnosti si nemôžem odpočítať?

Vo svojom daňovom priznaní si, žiaľ, nemôžete uplatniť náklady na právne zastupovanie a súdne spory, ktoré by určili, znížili alebo ukončili výživné a nároky na dôchodok, ktoré penzijný fond vypláca ex-partnerovi.

Vo svojom daňovom priznaní som uviedol, že som platil alimenty ex-partnerke. Je potrebné dokladovať platenie výživného holandskému daňovému úradu?

Po podaní holadnského daňového priznania je nutné počkať na vydanie rozhodnutia daňového úradu.
V prípade, že vás holandský úrad vyzve, aby ste dokladovali platenie výživného na vášho ex-partnera, je potrebné doložiť súdne rozhodnutie, prípadne oboma ex-partnermi podpísanú vzájomnú dohodu.
Rovnako je nutné dokladovať platby výživného vo forme potvrdenia o platbách z vášho účtu na účet ex-partnera.

Ak ste mali výdavky, ktoré súviseli s alimentami, zvyšujú vám nárok na vrátenie daní z Holandska. Obráťte sa na nás, radi vám pomôžeme s ich získaním.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane