Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Aké sú podmienky na získanie Kindergeld v Nemecku?

Nemecké prídavky na deti, teda Kindergeld, predstavujú pre Slovákov pracujúcich v tejto krajine možnosť lepšieho finančného zabezpečenia. Ich výška je 250 € na dieťa mesačne, čo za rok predstavuje sumu až 3.000 €. Viete, aké sú podmienky na ich získanie cez spoločnosť TJ-Legal?

Kindergeld prídavky na deti

Kľúčové je sociálne poistenie v Nemecku

Základným predpokladom je to, že aspoň jeden z rodičov detí (resp. dieťaťa) v Nemecku pracuje na zamestnanecký pomer a je tam sociálne poistený, prípadne aj daňovým rezidentom.

V istých prípadoch žiada o prídavky na deti z Nemecka matka, v iných zasa otec – každú situáciu je potrebné vyhodnotiť individuálne. Sú dokonca aj prípady, kedy o Kindergeld môže požiadať opatrovník detí, teda napríklad ich starý rodič.

Je dôležité poznamenať, že o rodinné prídavky z Nemecka môžete žiadať nielen na svoje vlastné (biologické) deti, ale aj na nevlastné (napríklad deti partnera či partnerky z predošlého vzťahu), prípadne na deti legálne zverené do opatery.

Požiadajte o prídavky na deti z Nemecka. Ich výška v roku 2023 je až 250€.

Čo musíte vedieť o nemeckých prídavkoch Kindergeld?

Tento príspevok na deti môžete poberať do 18. roku ich života, prípadne až do 25. roku, ak dieťa študuje na vysokej škole.

Veľmi dôležité K ich získaniu potrebujete predovšetkým pracovnú zmluvu rodiča, ktorý je zamestnancom v Nemecku. Okrem toho sú povinnou prílohou žiadosti aj rodné listy detí, na ktoré žiadate o rodinné prídavky. Každý z týchto dokumentov stačí ako kópia, nie sú potrebné originály.

Nie ste si istí, či máte nárok na Kindergeld?

Neváhajte nás kontaktovať, my radi preveríme, či vám vznikol nárok. Ak áno, tak vám ich získame do posledného centa. Píšte nám na kontakt@tj-legal.com, alebo volajte na telefónne číslo +421 51 321 5211.

Pracuje jeden z rodičov v Nemecku? Požiadajte o prídavky na deti - Kindergeld. Chcem prídavky

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)