Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Aké zmeny čakajú od 1.1.2021 opatrovateľky v Rakúsku?

V roku 2020 sa zmenil prístup pri výpočte dane z príjmu na rakúsku živnosť pre rezidenta Slovenskej republiky.

kindergeld dospele dieta pridavky nemecko

Ak ste pracovali v Rakúsku za posledných 5 rokov, môžete žiadať o vrátenie daní. Získajte svoje dane

V súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (vyhláška č. 48/1979 Zb.), čo zverejnilo ako informáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR oznámením č. 410/2018 Z. z.

Postup do roku 2019:

V minulých rokoch do roku 2019 daňovníci k príjmom zo živnosti vykonávanej na území Rakúska uplatňovali v daňovom priznaní za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov, t. j. základ dane z rakúskych príjmov vynímali zo zdanenia, a to bez ohľadu na ich efektívne zdanenie v Rakúsku.

Veľmi dôležité Ak takíto daňovníci (napr. opatrovateľky) dosahovali v Rakúsku príjmy nižšie ako 11 000 eur za rok, nemali vplyvom uplatnenia odpočítateľných položiek umožnených legislatívou Rakúska povinnosť podávať daňové priznanie v Rakúsku a zdaňovať tam dosiahnutý príjem. Následne pri podaní slovenského daňového priznania z celosvetových príjmov tak uplatnením metódy vyňatia príjmov dochádzalo k dvojitému nezdaneniu takýchto príjmov.

Pracovali ste v Rakúsku? Požiadajte o vrátenie daní a získajte od 636€ do 3517€.

Postup od roku 2020:

V zdaňovacom období 2020 však už nie je možné použiť metódu vyňatia príjmov. Daňovník musí k príjmom zo živnosti vykonávanej v Rakúsku uplatniť len metódu zápočtu dane.

Znamená to, že ak daňovník žiadnu daň v Rakúsku nezaplatil, daň na zápočet bude nula a daňovník z týchto príjmov odvedie daň v Slovenskej republike.

Nie ste si istý, či vám je všetko jasné? Využite naše služby a my vás odbremeníme od komplikovaných výpočtov. Ak máte záujem o ďalšie informácie, v našej spoločnosti TJ-Legal vám ich radi poskytneme.

Náš tip

Vieme vám spoľahlivo spracovať žiadosť o rakúske prídavky na deti (tzv. Familienbeihilfe), ale aj slovenské daňové priznanie typu B aj A. Ak pracujete v zahraničí, v spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. vám veľmi radi pomôžeme s celým spektrom služieb. Neváhajte nás kontaktovať. 

Zdroje:

Financnasprava.sk, Slov-lex.sk

 

Zdroj obrázka: Adobe Stock images

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)