Som Peter
a pracujem v Rakúsku

profilova fotka pracovnika

"Spoločnosť TJ-Legal mi rýchlo a spoľahlivo získala rakúske detské prídavky, teda Familienbeihilfe. Môžem túto firmu iba odporučiť všetkým, ktorí chcú pomôcť svojej rodine slušnou sumou. "

Rodinné prídavky z Rakúska 2022

Prídavky na dieťa z Rakúska - Familienbeihilfe - môžete získať vo výške od 122,57 € do 158,91 € mesačne.

AKO CHCETE VYPLNIŤ ŽIADOSŤ?

1

Vyplňte online formulár

2

Vyplňte a podpíšte žiadosť, ktorú dostanete mailom

3

Pošlite nám žiadosť e-mailom/poštou a počkajte na zoznam podkladov

4

Pošlite nám vyžiadané podklady

5

Čakajte na svoje peniaze

5/5 hodnotenie skúsenosti s TJ-Legal

Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Prídavky na deti z Rakúska vám priemerne získame za 6 mesiacov
Cena za službu je od 228 €
profilova fotka pracovnika

Som Peter
a pracujem v Rakúsku

"Spoločnosť TJ-Legal mi rýchlo a spoľahlivo získala rakúske detské prídavky, teda Familienbeihilfe. Môžem túto firmu iba odporučiť všetkým, ktorí chcú pomôcť svojej rodine slušnou sumou. "

Získajte prídavky

Som Peter
a pracujem v Rakúsku

profilova fotka pracovnika

"Spoločnosť TJ-Legal mi rýchlo a spoľahlivo získala rakúske detské prídavky, teda Familienbeihilfe. Môžem túto firmu iba odporučiť všetkým, ktorí chcú pomôcť svojej rodine slušnou sumou. "

Získajte prídavky
Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Prídavky na deti z Rakúska vám priemerne získame za 6 mesiacov
Cena za službu je od 228 €

Kto môže žiadať o prídavky na deti z Rakúska?

O prídavky na deti z Rakúska môžu žiadať občania Slovenska, ktorí tam pracujú ako zamestnanci alebo živnostníci a zároveň sú tam sociálne poistení. O prídavky je však možné žiadať až 5 rokov spätne, teda nárok mohol vzniknúť aj tým, ktorí tam pracovali v období rokov 2017 - 2021. Stačí pritom, ak v krajine pracuje, resp. pracoval, jeden z rodičov, nie je nevyhnutné, aby tam pracovali obaja. Rakúske rodinné prídavky je možné poberať na dieťa až do 18. roka života, prípadne až do 24. roku života, ak študuje na vysokej škole. Nárok na prídavky vzniká v tom mesiaci, kedy je rodič sociálne poistený v Rakúsku od prvého dňa v mesiaci. Detské prídavky z Rakúska môžete poberať na vlastné (biologické) deti a nevlastné deti (deti manžela/manželky z predchádzajúceho vzťahu).

Čo je potrebné na získanie prídavkov na deti z Rakúska?

V prvom rade potrebujete rodné listy detí, resp. dieťaťa, na ktoré žiadate o prídavky. Okrem toho je nutné doložiť aj pracovnú zmluvu rodiča, ktorý pracuje, prípadne za posledných 5 rokov pracoval v Rakúsku. Medzi prílohy patrí tiež potvrdenie o tom, že žiadateľ o prídavky (spravidla rodič) žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, potvrdenie o štúdiu dieťaťa, takzvané európske formuláre a prípadne aj ďalšie dokumenty, v závislosti od reálnej životnej situácie žiadateľa. Všetky z týchto podkladov postačí poskytnúť formou kópie, teda napríklad skenu. Nemusíte do Rakúska posielať originály listín, nakoľko by ste o ne mohli prísť.

Aká je výška Familienbeihilfe, prídavkov na deti z Rakúska?

Výška rodinných prídavkov z Rakúska na rok 2022 je, podobne ako po minulé roky, závislá od veku dieťaťa a od krajiny jeho bydliska - je to dôsledkom takzvanej indexácie rakúskych prídavkov. Na dieťa žijúce na Slovensku tak mesačne môžete napríklad poberať od 122,57 € (mladšie deti) do 158,91 € (staršie deti). V septembri môžete navyše získať aj štartovné do školy (71,10 €), bonus na ZŤP dieťa (do 110,84 €) a súrodenecký bonus (od 5,05 € do 36,97 €, v závislosti od počtu detí). Ak sú poberané prídavky na deti na Slovensku, od týchto súm sa odčítava suma slovenských prídavkov.  

Ako si podať žiadosť o detské prídavky z Rakúska?

Žiadosti o prídavky na deti spracúva v Rakúsku daňový úrad, teda Finanzamt . A práve na adresu Finanzamt Österreich je potrebné poslať vyplnenú papierovú žiadosť spolu so všetkými potrebnými prílohami. Tento zoznam príloh sa však môže líšiť od žiadateľa k žiadateľovi, ako sme už uviedli, jeho presný zoznam závisí od reálnej životnej situácie toho-ktorého rodiča zo Slovenska pracujúceho v Rakúsku. Ak nebude zoznam podkladov kompletný, s najväčšou pravdepodobnosťou bude proces spracovania žiadosti o prídavky pozastavený a žiadateľ vyzvaný, aby doložil všetky chýbajúce dokumenty.

Ako dlho trvá schválenie prídavkov na deti z Rakúska?

Z našej firemnej praxe vieme, že získanie rakúskych prídavkov na deti trvá priemerne 6 mesiacov. Nemôžeme však povedať, že táto doba je univerzálne platná a záväzná, nakoľko na ňu vplýva viacero ďalších faktorov. Môže sa napríklad predĺžiť vtedy, ak je rakúsky daňový úrad Finanzamt mimoriadne zaneprázdnený. Keďže spracúva nielen žiadosti o prídavky, ale aj o vrátenie daní z Rakúska (teda rakúske daňové priznania), môže sa stať, že spracovanie bude trvať dlhšie. K predĺženiu doby schválenia môže dôjsť aj vtedy, ak žiadosť o prídavky neobsahuje všetky povinné prílohy a úrad si musí vyžiadať chýbajúce podklady.

Dostali ste list od rakúskeho úradu Finanzamt?

List od rakúskeho daňového úradu Finanzamt môžete dostať nielen vtedy, keď zašlete žiadosť o prídavky na deti bez všetkých potrebných príloh, alebo ak je vaša rodinná a pracovná situácia menej štandardná. Môže sa stať, že korešpondenciu prijme aj človek už poberajúci tieto prídavky. V takomto prípade je potrebné list neignorovať a dôkladne si ho preštudovať. Môže sa totiž stať, že ak naň patrične nezareagujete - napríklad nedoložíte, čo je potrebné - môže vám byť vyplácanie rakúskych prídavkov na deti pozastavené. V najhoršom prípade dokonca môžete byť vyzvaní, aby ste už prijaté prídavky vrátili. Ak ste prijali list a nie ste si istí odpoveďou, využite naše sociálne a ekonomické poradenstvo.

Ak vaše príjmy na Slovensku za rok 2021 presiahli 2 255,72 €, máte povinnosť podať si aj slovenské daňové priznanie

Zostaňte bez obáv, s appkou našej dcérskej spoločnosti mojedane.sk, s.r.o. to zvládnete už za 10 minút. Vyplňte si online daňové priznanie rýchlo a jednoducho, navyše s automatickou kontrolou chýb a garanciou správnosti výpočtu.

počítač s kávou
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)