Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako dlho trvá vrátenie daní z Nemecka?

Čas je relatívny. V prípade, že očakávate prijatie zaujímavého daňového preplatku na svojom účte, plynie častokrát veľmi pomaly. Ak ste sa aj vy pristihli pri otázke, prečo to tým Nemcom tak dlho trvá, v nasledujúcom článku sa vám pokúsime túto otázku zodpovedať.

muž čaká na daňový preplatok z Nemecka

Dĺžka spracovania daňových priznaní závisí od viacerých faktorov

Hneď na úvod je potrebné povedať, že nemecký daňový úrad nemá zákonom stanovenú lehotu, do kedy má daňové priznanie spracovať. Platí, že daňové úrady spracúvajú daňové priznania v poradí, v akom mu boli doručené. Dĺžka spracovania jednotlivých daňových priznaní je individuálna a závisí od viacerých faktorov.

Veľmi dôležité Rozhodujúci je napríklad dátum podania daňového priznania, ktorý úrad je na spracovanie vášho priznania príslušný, ako komplikovaný je váš konkrétny prípad a či sú na úrade prítomní všetci pracovníci (teda či je úrad, ktorý vaše nemecké daňové priznanie spracúva, dostatočne personálne zabezpečený).

Podľa aktuálneho rebríčka sú pri spracovaní nemeckých daňových priznaní najrýchlejšie daňové úrady v Berlíne, Hamburgu a Sársku. Naopak na chvoste rebríčka sa umiestnilo Severné Porýnie-Westfálsko. Z toho možno usúdiť, že daňové úrady v menších spolkových krajinách sú o čosi rýchlejšie než tie vo väčších.

Vrátenie daní z Nemecka rýchlo a jednoducho

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Priemerná dĺžka spracovania

Zo skúseností však môžeme povedať, že priemerná dĺžka spracovania nemeckých daňových priznaní tamojšími daňovými úradmi sa pohybuje v rozmedzí od štyroch do šiestich mesiacov. Šesť mesiacov je totiž lehota, po uplynutí ktorej vám musí byť doručená oficiálna daňová kalkulácia, tzv. Bescheid. V prípade, že po podaní daňového priznania mal úrad dodatočné otázky alebo si vyžiadal doplnenie podkladov pre spracovanie vášho daňového priznania, doba čakania na oficiálnu daňovú kalkuláciu sa predlžuje.

Veľmi dôležité V prípade, ak ani po uvedených štyroch mesiacoch nemáte od nemeckého daňového úradu žiadnu spätnú väzbu o stave spracovania vášho nemeckého daňového priznania, je dobré situáciu na konkrétnom úrade preveriť, ideálne telefonicky.

Čo ak podám daňové priznanie skôr?

Ak si myslíte, že celý proces spracovania priznania urýchlite jeho čo najskorším podaním, nie je to pravda. Ak máte všetky podklady k dispozícii už v januári a rozhodnete sa pre podanie nemeckého daňového priznania, zhruba do polovice marca s ním pracovníci úradu napriek vašej promptnosti veľa úkonov neurobia. Dôvodom je, že v januári daňové úrady ešte nedisponujú všetkými údajmi potrebnými pre spracovanie daňového priznania. Počas februára totiž na daňový úrad prichádzajú dáta zo zdravotných poisťovní a ďalších úradov. Okrem toho sa často stáva, že začiatkom roka dochádza k daňovým zmenám, ktoré sa ešte zadávajú do systémov daňových úradov. Pri podaní daňového priznania elektronicky však máte výhodu. V tomto prípade totiž pracovníci daňového úradu nemusia všetky údaje prepisovať z tlačív do počítača.

Po spracovaní nemeckého daňového priznania je potrebné očakávať prijatie oficiálnej daňovej kalkulácie, tzv. Bescheidu. Spracovanie daňového priznania je častokrát spojené s poukázaním daňového preplatku na účet. V niektorých prípadoch je daňový preplatok z Nemecka poukázaný na účet ešte pred doručením oficiálnej daňovej kalkulácie.

Neváhajte sa na nás obrátiť

My v TJ-Legal denne pracujeme na tom, aby ste svoje peniaze dostali čo najskôr, i keď činnosť samotných daňových úradov ovplyvniť nevieme. Ak chcete mať svoje peniaze rýchlo a bezstarostne na účte, neváhajte a obráťte sa na nás.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)