Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako sa pripraviť na povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom

Od 1. júla 2018 sú živnostníci (fyzické osoby, registrované pre daň z príjmov) povinní komunikovať s daňovým úradom už len elektronicky. Na to si potrebujú zriadiť elektronický prístup na Finančnú správu Slovenskej republiky (FS SR).Odporúčame zabezpečiť si túto elektronickú komunikáciu čím skôr.

Od 1. júla 2018 sú živnostníci (fyzické osoby, registrované pre daň z príjmov) povinní komunikovať s daňovým úradom už len elektronicky. Na to si potrebujú zriadiť elektronický prístup na Finančnú správu Slovenskej republiky (FS SR). 

Odporúčame zabezpečiť si túto elektronickú komunikáciu čím skôr.

V tomto čase je možné zriadiť prístup bez potreby občianskeho preukazu s elektronickým podpisom v čipe. Takto zriadená elektronická komunikácia je jednoduchšia a práca s elektronickým podávaním je menej komplikovaná ako prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom cez čítačku.

Ako postupovať

1. Zaregistrovať sa

  1. Na internetovej stránke Finančnej správy SR pôjdete cez ponuku vpravo hore na červené tlačidlo Registrácia, kde vyplníte všetky údaje a vymyslíte si vlastné heslo, ktoré budete používať pri komunikácii s FS SR. Odporúčame si ho zapísať na papier a uschovať ho.
  2. Vzápätí vám z FS SR príde na e-mail potvrdenie registrácie, kde budete musieť kliknúť na odkaz v e-maile, aby si overili, že ste to vy ako daňovník a nie napríklad heker.

2. Urobiť autorizáciu prístupu, teda aktivovať prístup

  1. Vytlačte si obidva e-maily, ktoré vám zašle FS SR. Dohodu o elektronickej komunikácii vytlačte dvakrát a obe vyhotovenia vypíšte za daňovníka.
  2. Navštívte príslušný daňový úrad. Nezabudnite so sebou zobrať oba exempláre Dohody o elektronickej komunikácii. Podpíšete ich osobne pred zamestnancom na daňovom úrade.
  3. Po podpise Dohody zamestnanec na daňovom úrade aktivuje prístup. Vám o autorizácii príde informačný e-mail.

3. Prihlásenie do elektronického prístupu

  1. Potom môžete doma vyskúšať prihlásiť sa cez internetovú stránku Finančnej správy. Vpravo hore pôjdete na červené tlačidlo Prihlásenie, potom stlačíte možnosť Identifikátor a heslo. Otvorí sa vám okienko Prihlasovacie údaje, kde zadáte ID a pod to heslo. Hneď nato by ste sa mali dostať do vášho prístupu na FS SR.
  2. Ak ste postupovali správne, tak po prihlásení by sa vpravo hore mali zobraziť vaše priezvisko a meno.

Odporúčame nenechávať si túto povinnosť na poslednú chvíľu, ale začať sa jej venovať skôr, aby zostalo dosť času na nápravu, ak by vznikol nejaký technický problém. Treba si uvedomiť, že všetko, čo bude potrebné vybaviť na daňovom úrade (t. j. podať daňové priznanie, požiadať o potvrdenia o daňovej rezidencii alebo o iné potvrdenia), bude od 01.07.2018 možné už len elektronicky.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)