TJ Legal logo Daňová kalkulačka

Slovenské daňové priznanie typu A

Slovenské daňové priznanie je povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie daní z Nemecka, Holandska a Rakúska. Spracujeme vám ho včas a v súlade so zákonom.

Som Iveta a spoločnosť TJ-Legal odporúčam všetkým, ktorí si chcú finančne výrazne prilepšiť.

Ako prebieha spracovanie žiadosti?

01

Vyplníte žiadosť.

02

Žiadosť vytlačíte, podpíšete a priložíte potrebné podklady.

03

Ak vám podklady chýbajú, vieme ich pre vás vyžiadať.

04

Pošlete nám žiadosť (emailom alebo poštou).

05

Daňové priznanie vám spracujeme v zákonnej lehote so všetkým, čo k tomu patrí.

Cenník služby

Jednoduchý

75 €

Spracovanie daňového priznania s nulovými príjmami zo Slovenska a zo zahraničia

Spracovanie daňového priznania s príjmami od 1 zamestnávateľa zo Slovenska

Zobraziť viac info Skryť viac info

Obsahuje:

Spracovanie žiadosti

Zákaznícka podpora

Telefonické konzultácie s agentom a daňovým úradom do 6 mesiacov od odoslania daňového priznania na úrad

Štandardný

Spracovanie daňového priznania s príjmami od viacerých zamestnávateľov

Spracovanie daňového priznania s príjmami zo zahraničia alebo s kombináciou príjmov (Slovensko + zahraničie)

Zobraziť viac info Skryť viac info

Obsahuje to čo Jednoduchý a navyše:

Uplatnenie daňového bonusu na deti

Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Kvalifikovaný

192 €

Spracovanie daňového priznania na základe kvalifikovaného výpočtu (ak vám chýbajú potvrdenia)

Zobraziť viac info Skryť viac info

Obsahuje to čo Štandardný a navyše:

Vyžiadanie 1 chýbajúceho dokumentu od zamestnávateľa

Spracovanie daňového priznania na základe kvalifikovaného výpočtu

Často kladené otázky

Kto si musí podať slovenské daňové priznanie typu A?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 má povinnosť podať tá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2023 presiahli sumu 2 461,41 €. Do týchto príjmov je zahrnutý akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmu oslobodený. Upozorňujeme, že do týchto príjmov sa zaratúva aj príjem, ktorý ste v roku 2023 dosiahli v zahraničí. Za rok 2022 bol priemerný preplatok na daňovom priznaní 312,28 € a práve daňový preplatok je ďalším dôvodom, prečo sa v niektorých prípadoch oplatí podať si slovenské daňové priznanie typu A. Vďaka podanému slovenskému daňovému priznaniu viete získať pre zahraničný daňový úrad potvrdenie výšky prípadných príjmov, ktoré sú uvedené na takzvanom formulári E9. Ten je povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie daní z Holandska, Nemecka a Rakúska.

Dokedy je potrebné podať si slovenské daňové priznanie typu A?

Fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A za rok 2023, tak musia urobiť v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí predmetného zdaňovacieho obdobia. Znamená to, že ak vám vznikla povinnosť, daňové priznanie za rok 2023 si musíte podať v termíne do 31. marca 2024. Je potrebné myslieť na to, že v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Je však možné využiť aj odklad a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie na oficiálnom tlačive, pričom toto oznámenie musí byť podané najneskôr do 31. marca 2024. Lehotu si môže daňovník štandardne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, teda najneskôr do 30. júna 2024, prípadne najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak mal daňovník aj príjmy zo zahraničia. V takom prípade je termín na podanie až 30. september 2024.

Čo potrebujem k podaniu slovenského daňového priznania typu A?

K spracovaniu slovenského daňového priznania potrebujete potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch od slovenských zamestnávateľov a potvrdenia o príjme od prípadných zahraničných zamestnávateľov. Postačia aj prílohy, nemusíte prikladať originály. Ak si v daňovom priznaní chcete uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, odporúčame priložiť tiež kópiu jeho rodného listu a potvrdenie o návšteve školy, ak študuje na zahraničnej škole. V prípade uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky potrebujete kópiu potvrdenia vydaného bankou. Existujú tiež ďalšie druhy príloh, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či si uplatňujete nezdaniteľné časti základu dane. K daňovému priznaniu odporúčame vždy priložiť všetky povinné prílohy, iba tak zabezpečíte, že bude spracované správne a načas a daňový úrad (patriaci pod Finančnú správu) ho neodmietne.

O spracovanie slovenského daňového priznania žiadajte čím skôr

O spracovanie slovenského daňového priznania je najlepšie požiadať čím skôr, za konkrétny rok tak môžete urobiť vždy po 31. decembri (napr. za r. 2023 od 1. januára 2024). Termín na podanie daňového priznania, bez predĺženia lehoty, je 31. marec. To však neznamená, že by ste mali čakať až do tohto termínu. Predovšetkým v prípade, že slovenské daňové priznanie potrebujete k žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia. Čím skôr vám totiž bude spracované slovenské daňové priznanie, tým skôr získate aj formulár E9, ktorý je povinnou prílohou k vráteniu daní z Holandska, Rakúska či Nemecka. Ak ho nepriložíte k zahraničnému daňovému priznaniu, tak buď vám ho zahraničný daňový úrad vôbec nespracuje, alebo sa potenciálne pripravíte o časť preplatku, ktorý by ste jeho priložením mohli získať.

Aké daňové bonusy si môže daňovník uplatniť na Slovensku?

V rámci slovenskej daňovej legislatívy rozlišujeme daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane. Oba tieto spôsoby majú svoje výhody, uplatnením si prvého menovaného si môžete odčítať priamo z vypočítanej dane a ak je daň 0 €, celý daňový bonus prijmete na účet. Uplatnením druhého si zasa môžete znížiť základ dane. Na Slovensku často ľudia používajú pojmy daňový bonus a nezdaniteľná časť základu dane zameniteľne, čo však nie je správne. Rozlišujeme daňové bonusy na vyživované dieťa a zaplatené úroky a okrem toho poznáme nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku a na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Kedy mi príde na účet daňový preplatok, resp. daňový bonus?

Ak vám vznikne preplatok na odvedenej dani z príjmu, prípadne daňový bonus na vyplatenie, máte legálny nárok žiadať o ich vyplatenie. Musíte však túto možnosť vyznačiť v daňovom priznaní. Čo zaujíma mnohých daňovníkov je skutočnosť, kedy tento daňový preplatok dostanú na svoj účet, prípadne kedy dostanú daňový bonus. Daňový úrad ma zo zákona povinnosť vyplatiť vzniknutý preplatok, resp. daňový bonus, najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania. Ak ste si teda daňové priznanie podali do 31. marca 2024, daňový preplatok vám mal byť vyplatený na účet najneskôr 10. mája 2024. Ak ste využili odklad lehoty, 40 dní na vyplatenie sa počíta buď od 30. júna, alebo od 30. septembra 2024, ak ste mali príjmy zo zahraničia.

Zatvoriť
Chcem vás kontaktovať

Odpovede na vaše otázky.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)