Som Milan
a pracujem na Slovensku

profilova fotka pracovnika

"Daňové priznanie mi v spoločnosti TJ-Legal vybavili rýchlo, jednoducho a bezchybne. Nemusel som chodiť za účtovníkom a ešte som aj získal naspäť preplatok."

Slovenské daňové priznanie typu A

Slovenské daňové priznanie je povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie daní z Nemecka, Holandska a Rakúska. Spracujeme vám ho včas a v súlade so zákonom.

AKO CHCETE VYPLNIŤ ŽIADOSŤ?

1

Vyplňte online formulár

2

Vyplňte a podpíšte žiadosť, ktorú dostanete mailom

3

Priložte potrebné podklady

- ak ich nemáte, vieme ich pre vás vyžiadať

4

Pošlite nám žiadosť e-mailom/poštou

5

Čakajte na svoje peniaze

5/5 hodnotenie skúsenosti s TJ-Legal

Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Maximálna doba získania dane zo Slovenska je 40 dní (od zák. lehoty na podanie)
Cena za službu je od 69,00 €
profilova fotka pracovnika

Som Milan
a pracujem na Slovensku

"Daňové priznanie mi v spoločnosti TJ-Legal vybavili rýchlo, jednoducho a bezchybne. Nemusel som chodiť za účtovníkom a ešte som aj získal naspäť preplatok."

Získajte späť dane

Som Milan
a pracujem na Slovensku

profilova fotka pracovnika

"Daňové priznanie mi v spoločnosti TJ-Legal vybavili rýchlo, jednoducho a bezchybne. Nemusel som chodiť za účtovníkom a ešte som aj získal naspäť preplatok."

Získajte späť dane
Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Maximálna doba získania dane zo Slovenska je 40 dní (od zák. lehoty na podanie)
Cena za službu je od 69,00 €
animovaná ikona kalkulačky

vypočítajte si výšku preplatku

Daňová kalkulačka

Výšku daňového preplatku si môžete vopred rýchlo a jednoducho vypočítať na tejto daňovej kalkulačke. Ak vám vznikol nárok na vrátenie daní zo zahraničia, zaregistrujte sa a daňový preplatok pre vás zaručene získame. Vypočítaná výška vrátených daní je len orientačná. Konečnú výšku vášho daňového preplatku presne určí zahraničný daňový úrad.

Kto si musí podať slovenské daňové priznanie typu A?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 má povinnosť podať tá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2021 presiahli sumu 2 255,72 €. Do týchto príjmov je zahrnutý akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmu oslobodený. Upozorňujeme, že do týchto príjmov sa zaratúva aj príjem, ktorý ste v roku 2021 dosiahli v zahraničí. Za rok 2021 bol priemerný preplatok na daňovom priznaní 254,30 € a práve daňový preplatok je ďalším dôvodom, prečo sa v niektorých prípadoch oplatí podať si slovenské daňové priznanie typu A. Vďaka podanému slovenskému daňovému priznaniu viete získať pre zahraničný daňový úrad potvrdenie výšky prípadných príjmov, ktoré sú uvedené na takzvanom formulári E9. Ten je povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie daní z Holandska, Nemecka a Rakúska.

Dokedy je potrebné podať si slovenské daňové priznanie typu A?

Fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A za rok 2021, tak musia urobiť v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí predmetného zdaňovacieho obdobia. Znamená to, že ak vám vznikla povinnosť, daňové priznanie za rok 2021 si musíte podať v termíne do 31. marca 2022. Je potrebné myslieť na to, že v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Je však možné využiť aj odklad a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie na oficiálnom tlačive, pričom toto oznámenie musí byť podané najneskôr do 31. marca 2022. Lehotu si môže daňovník štandardne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, teda najneskôr do 30. júna 2022, prípadne najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak mal daňovník aj príjmy zo zahraničia. V takom prípade je termín na podanie až 30. september 2022.

Čo potrebujem k podaniu slovenského daňového priznania typu A?

K spracovaniu slovenského daňového priznania potrebujete potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch od slovenských zamestnávateľov a potvrdenia o príjme od prípadných zahraničných zamestnávateľov. Postačia aj prílohy, nemusíte prikladať originály. Ak si v daňovom priznaní chcete uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, odporúčame priložiť tiež kópiu jeho rodného listu a potvrdenie o návšteve školy, ak študuje na zahraničnej škole. V prípade uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky potrebujete kópiu potvrdenia vydaného bankou. Existujú tiež ďalšie druhy príloh, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či si uplatňujete nezdaniteľné časti základu dane. K daňovému priznaniu odporúčame vždy priložiť všetky povinné prílohy, iba tak zabezpečíte, že bude spracované správne a načas a daňový úrad ho neodmietne.

O spracovanie slovenského daňového priznania žiadajte čím skôr

O spracovanie slovenského daňového priznania je najlepšie požiadať čím skôr, za konkrétny rok tak môžete urobiť vždy po 31. decembri (napr. za r. 2021 od 1. januára 2022). Termín na podanie daňového priznania, bez predĺženia lehoty, je 31. marec. To však neznamená, že by ste mali čakať až do tohto termínu. Predovšetkým v prípade, že slovenské daňové priznanie potrebujete k žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia. Čím skôr vám totiž bude spracované slovenské daňové priznanie, tým skôr získate aj formulár E9, ktorý je povinnou prílohou k vráteniu daní z Holandska, Rakúska či Nemecka. Ak ho nepriložíte k zahraničnému daňovému priznaniu, tak buď vám ho zahraničný daňový úrad vôbec nespracuje, alebo sa potenciálne pripravíte o časť preplatku, ktorý by ste jeho priložením mohli získať.

Aké daňové bonusy si môže daňovník uplatniť na Slovensku?

V rámci slovenskej daňovej legislatívy rozlišujeme daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane. Oba tieto spôsoby majú svoje výhody, uplatnením si prvého menovaného si môžete odčítať priamo z vypočítanej dane a ak je daň 0 €, celý daňový bonus prijmete na účet. Uplatnením druhého si zasa môžete znížiť základ dane. Na Slovensku často ľudia používajú pojmy daňový bonus a nezdaniteľná časť základu dane zameniteľne, čo však nie je správne. Rozlišujeme daňové bonusy na vyživované dieťa a zaplatené úroky a okrem toho poznáme nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku a na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Kedy mi príde na účet daňový preplatok, resp. daňový bonus?

Ak vám vznikne preplatok na odvedenej dani z príjmu, prípadne daňový bonus na vyplatenie, máte legálny nárok žiadať o ich vyplatenie. Musíte však túto možnosť vyznačiť v daňovom priznaní. Čo zaujíma mnohých daňovníkov je skutočnosť, kedy tento daňový preplatok dostanú na svoj účet, prípadne kedy dostanú daňový bonus. Daňový úrad ma zo zákona povinnosť vyplatiť vzniknutý preplatok, resp. daňový bonus, najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania. Ak ste si teda daňové priznanie podali do 31. marca 2022, daňový preplatok vám mal byť vyplatený na účet najneskôr 10. mája 2022. Ak ste využili odklad lehoty, 40 dní na vyplatenie sa počíta buď od 30. júna, alebo od 30. septembra 2022, ak ste mali príjmy zo zahraničia.

Ak vaše príjmy na Slovensku za rok 2021 presiahli 2 255,72 €, máte povinnosť podať si aj slovenské daňové priznanie

Zostaňte bez obáv, s appkou našej dcérskej spoločnosti mojedane.sk, s.r.o. to zvládnete už za 10 minút. Vyplňte si online daňové priznanie rýchlo a jednoducho, navyše s automatickou kontrolou chýb a garanciou správnosti výpočtu.

počítač s kávou
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)