Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako ušetriť na dani v českom daňovom priznaní?

Zľava na dani a odpočítateľné položky sú slovné spojenia, ktorým mnohí nevenujú pozornosť aj napriek tomu, že sú pre ľudí pracujúcich v Českej republike veľmi užitočné.

Poďme si ich bližšie vysvetliť. Ak pracujete v Česku, časť svojho príjmu, konkrétne 15 % zo základu dane, ste povinní odviesť štátu v podobe daní. Zamýšľate sa nad tým, ako by ste si svoje zarobené peniaze mohli nechať? My vám poradíme.

Uplatnite si v daňovom priznaní odpočítateľné položky a zľavy na dani. Základ dane a daň, ktorú máte zaplatiť štátu, sa tak môže znížiť. To znamená, že v konečnom dôsledku vám v peňaženke zostane viac peňazí, ktoré môžete využiť napríklad na výlet s rodinou.

Kedy máte nárok na odpočítateľné položky a zľavy?

a) ak ste občanom Českej republiky, alebo
b) ak nie ste občanom Českej republiky ale v danom kalendárnom roku ste v tejto krajine dosiahli aspoň 90% svojich príjmov

Ktoré odpočítateľné položky a zľavy na dani si môžete uplatniť?

 • na daňovníka – nárok má každý, aj keď nedosiahol 90 % príjmov z Českej republiky,
 • na manželku,
 • zľava na invaliditu,
 • ak ste vy alebo vaša manželka držiteľom preukazu ZŤP,
 • ak ste si hradili výdavky spojené so vzdelávaním, prípadne kurzy,
 • na deti (školopovinné do 26 r.),
 • na študent,
 • ak ste si hradili životné poistenie,
 • ak ste si hradili penzijné pripoistenie,
 • ak ste si hradili hypotéku,
 • ak ste si hradili, resp. vám boli uhrádzané odborové príspevky,
 • ak vaše deti navštevujú škôlku.

Odpočítateľné položky vám znižujú základ dane a zľavy na dani samotnú daň.

Pozor! V prípade, že sú vaše zľavy vyššie než daň, môžete si ich uplatniť len do výšky dane.

Príklad výpočtu dane

Základ dane = 70 000 Kč.
Odpočítateľné položky = 3 334 Kč
Základ dane – odpočítateľné položky = 66 666 Kč
Vaša daňová povinnosť = 10 000 Kč
Zľavy na dani = 15 000 Kč
Výsledná daň = 0 Kč

Zvyšných 5 000 Kč daňový úrad nevyplatí ako preplatok. Prepočet sa zastaví na nule.

Tento postup platí pri všetkých zľavách okrem zľavy na dieťa. Ak máte nárok na uplatnenie vyššej zľavy na dieťa ako je vypočítaná daň, daňový úrad vám zvyšok sumy vyplatí vo forme daňového bonusu na dieťa.

Náš tip: Vypočítajte si v našej daňovej kalkulačke, či máte nárok na vrátenie daní z Česka resp. uplatnenie zľavy na dani. Na základe kalkulácie sa rozhodnete, či si české daňové priznanie podáte. Ak máte daňovú povinnosť aj na Slovensku, využite našu aplikáciu a vyplňte si online daňové priznanie už za 10 minút.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)