Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako vám práce na dome môžu pomôcť znížiť daň v Nemecku

Zdá sa Vám divné, čo má spoločné oprava domu s daňovým priznaním v Nemecku? Na prvý pohľad možno nič, no opak je pravdou. Ak rozmýšľate nad opravou, rekonštrukciou alebo skrášlením svojho príbytku, pustite sa do toho. Ako bonus k opravenému domu môžete totiž znížiť výšku svojej daňovej povinnosti v Nemecku. Ako je to možné sa dočítate v tomto článku.

Nemecký zákon o dani z príjmu zahŕňa možnosť uplatniť si výdavky na renovačné, udržiavacie a modernizačné práce, ktoré upravujú priamo daňovú povinnosť.

Vo všeobecnosti nám výdavky znižujú príjem, a tým upravujú základ dane, z ktorého vyrátavame samotnú daňovú povinnosť. Tieto výdavky na opravu, údržbu a rekonštrukciu však na rozdiel od „bežných výdavkov“ upravujú už priamo výšku daňovej povinnosti, preto ich uplatnenie v daňovom priznaní k dani z príjmu vie byť veľmi výhodné.

Keďže tieto výdavky sa môžu pohybovať aj v celkom vysokých sumách a mohli by daňovníkom rapídne znížiť daňovú povinnosť, daňový úrad obmedzil možnosť uplatnenia výdavkov a obmedzil ich výšku na max. 20% zo sumy celkových výdavkov, najviac však do výšky 1200 eur za rok.

Ako to už býva, najprv je potrebné splniť niekoľko podmienok. Výdavky musia byť použité len na dom alebo byt, v ktorom býva samotný daňovník sám, s partnerom/partnerkou alebo s rodinou. Môže však ísť aj o chatu alebo druhý dom, ktorý daňovník vlastní a bývajú v ňom napríklad jeho deti.

Pozor! Daňový úrad nerád uznáva výdavky, ktoré vznikli tesne po nasťahovaní sa do nového príbytku, podľa nich je to príliš skoro na prerábanie domova. Tieto výdavky si môžu uplatniť aj spolubývajúci – slobodní ľudia, ktorí žijú v podnájme iba vtedy, ak si práce sami objednali a zaplatili. Samozrejme platí, že si môžu uplatniť tieto výdavky iba raz.

Daňový úrad navyše sleduje aj to, ako bola vystavená faktúra a spôsob jej zaplatenia. Vo faktúre musí byť jasne uvedené, aká časť z celkovej sumy faktúry je za prácu a koľko stál materiál, náradie a pod. Dôvodom tohto rozdelenia je, že daňový úrad uznáva vo väčšine prípadov len výdavky na prácu, ale do úvahy sa v niektorých prípadoch berú aj náklady na cestu a stroje. Cena za materiál nie je uznaným výdavkom.

Ďalšou dôležitou podmienkou, na ktorú si daňový úrad dáva pozor je, aby táto faktúra bola zaplatená iba z účtu daňovníka priamo na účet poskytovateľa služieb. Faktúru a výpis z účtu, z ktorého bola faktúra uhradená nie sú povinnou prílohou k nemeckému daňovému priznaniu a prikladajú sa až po výzve z daňového úradu.

Dôležitá informácia:

Na Slovensku sú hotovostné platby veľmi rozšírené a povolené zákonom. Toto však nemá oporu v nemeckom zákone a teda takého hotovostné platby nie sú akceptované.

Ostáva už iba posledná otázka, no najdôležitejšia, aké služby teda môžem využiť? Ako sme v úvode naznačili financovanie sa týka obnovy, skrášlenia miestností, nábytku, domácich a elektrických spotrebičov, ale zahŕňa aj kompletné náklady na kominárske práce.

Medzi najčastejšie uznané výdavky patria napríklad: maliarske práce, strešné alebo fasádne práce, výmena okien, pokladanie podlahový krytín alebo oprava práčky, umývačky riadu a pod.

No patria sem aj menej bežnejšie výdavky – napríklad odber vzoriek pitnej vody, čistenie odtokovej rúry, výmena kotla, výdavky spojené s prírodnými katastrofami, a čím ďalej, tým dôležitejšie aj výdavky na likvidáciu odpadov.

Zdroje: §35a Einkommensteuergesetz, Haushaltsnahe Handwerkerleistungen (Smartsteuer)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)