Ako vám práce na dome môžu pomôcť znížiť daň v Nemecku

Zdá sa Vám divné, čo má spoločné oprava domu s daňovým priznaním v Nemecku? Na prvý pohľad možno nič, no opak je pravdou. Ak rozmýšľate nad opravou, rekonštrukciou alebo skrášlením svojho domu, pustite sa do toho. Ako bonus k opravenému príbytku môžete totiž znížiť výšku svojej daňovej povinnosti v Nemecku. Ako je to možné sa dočítate v tomto článku. 

Nemecký zákon o dani z príjmu zahŕňa možnosť uplatniť si výdavky na renovačné, udržiavacie a modernizačné práce, ktoré upravujú priamo daňovú povinnosť. 

Najlepšie na tom je to, že toto daňové zvýhodnenie si môže uplatniť tak živnostník ako aj zamestnanec.

Náš tip:
Daňový úrad nerád uznáva výdavky, ktoré vznikli tesne po nasťahovaní sa do nového príbytku, podľa nich je to príliš skoro na prerábanie domova. Tieto výdavky si môžu uplatniť aj spolubývajúci – slobodní ľudia, ktorí žijú v podnájme iba vtedy, ak si práce sami objednali a zaplatili. Samozrejme platí, že si môžu uplatniť tieto výdavky iba raz.

Vo všeobecnosti nám výdavky znižujú príjem, a tým upravujú základ dane, z ktorého vyrátavame samotnú daňovú povinnosť. Tieto výdavky na opravu, údržbu a rekonštrukciu však na rozdiel od „bežných výdavkov“ upravujú už priamo výšku daňovej povinnosti, preto ich uplatnenie v daňovom priznaní k dani z príjmu vie byť veľmi výhodné. 

Keďže tieto výdavky sa môžu pohybovať aj v celkom vysokých sumách a mohli by daňovníkom rapídne znížiť daňovú povinnosť, daňový úrad obmedzil možnosť uplatnenia výdavkov a obmedzil ich výšku na max. 20% zo sumy celkových výdavkov, najviac však do výšky 1200 eur za rok

Ako to už býva, najprv je potrebné splniť niekoľko podmienok. Výdavky musia byť použité len na dom alebo byt, v ktorom býva samotný daňovník sám, s partnerom/partnerkou alebo s rodinou. Môže však ísť aj o chatu alebo druhý dom, ktorý daňovník vlastní a bývajú v ňom napríklad jeho deti.

Daňový úrad navyše sleduje aj to, ako bola vystavená faktúra a spôsob jej zaplatenia. Vo faktúre musí byť jasne uvedené, aká časť z celkovej sumy faktúry je za prácu a koľko stál materiál, náradie a pod. Dôvodom tohto rozdelenia je, že daňový úrad uznáva vo väčšine prípadov len výdavky na prácu, ale do úvahy sa v niektorých prípadoch berú aj náklady na cestu a stroje. Cena za materiál nie je uznaným výdavkom. 

Ďalšou dôležitou podmienkou, na ktorú si daňový úrad dáva pozor je, aby táto faktúra bola zaplatená iba z účtu daňovníka priamo na účet poskytovateľa služieb. Nezabudnite, že faktúra a výpis z účtu, z ktorého bola faktúra uhradená sú povinnou prílohou daňového priznania.

Dôležitá informácia:
Na Slovensku sú hotovostné platby veľmi rozšírené a povolené zákonom. Toto však nemá oporu v nemeckom zákone a teda takého hotovostné platby nie sú akceptované.

Ostáva už iba posledná otázka, no najdôležitejšia, aké služby teda môžem využiť? Ako sme v úvode naznačili financovanie sa týka obnovy, skrášlenia miestností, nábytku, domácich a elektrických spotrebičov, ale zahŕňa aj kompletné náklady na kominárske práce.

Medzi najčastejšie uznané výdavky patria napríklad: maliarske práce, strešné alebo fasádne práce, výmena okien, pokladanie podlahový krytín alebo oprava práčky, umývačky riadu a pod.

No patria sem aj menej bežnejšie výdavky – napríklad odber vzoriek pitnej vody, čistenie odtokovej rúry, výmena kotla, výdavky spojené s prírodnými katastrofami, a čím ďalej, tým dôležitejšie aj výdavky na likvidáciu odpadov.

Zdroj: §35a Einkommensteuergesetz

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane