Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako vyriešiť špecifické prípady o prídavky na deti z Rakúska

Ako je to so slobodnými, rozvedenými, živnostníkmi a inými špecifickými skupinami žiadateľov o rodinné prídavky na deti z Rakúska?

rakusko detske pridavky familienbeihilfe ziskat

V staršom článku o prídavkoch na deti z Rakúska sme vás oboznámili s niektorými dokladmi, ktoré žiadateľ predkladá rakúskemu daňovému úradu spolu so žiadosťou o vyplácanie rodinných prídavkov na deti (Familienbeihilfe) z Rakúska. Tento zoznam dokladov sa týka väčšinou ženatých žiadateľov, ktorí žijú spolu s manželkou a deťmi v spoločnej domácnosti. 

Ako je to však so slobodnými, rozvedenými, živnostníkmi a inými špecifickými skupinami žiadateľov o rodinné prídavky na deti z Rakúska?

Ste slobodný a žijete s partnerkou a deťmi v spoločnej domácnosti

Pri slobodných partneroch, ktorí spoločne s deťmi žijú v spoločnej domácnosti a sú na tejto adrese prihlásení k trvalému, alebo prechodnému pobytu, nie je žiaden problém s posudzovaním nároku na vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska. Problém nastáva vtedy, keď je jeden z partnerov hlásený na inej adrese, hoci reálne spolu bývajú v spoločnej domácnosti. Žiaden mestský, ani obecný úrad vám nevystaví potvrdenie o tom, že bývate na spoločnej adrese, ak tam nie ste prihlásení.

Vtedy sú možné dve riešenia: buď zmena trvalého pobytu alebo prihlásenie k prechodnému pobytu (čo však nie je možné urobiť spätne) tak, aby obaja rodičia aj dieťa mali rovnaký pobyt (bez ohľadu na to, či trvalý alebo prechodný).

Druhým riešením je, že žiadateľom o prídavky bude ten rodič, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti, a to aj v prípade, že tento rodič v Rakúsku nepracuje. Druhý rodič pracujúci v Rakúsku, s inou adresou, bude v žiadosti figurovať ako spolužiadateľ.

Ste slobodný/rozvedený a nežijete s partnerkou/bývalou manželkou a deťmi v spoločnej domácnosti

Ak ste rozvedený a nežijete s bývalou manželkou a deťmi v spoločnej domácnosti, žiadať o prídavky bude ten rodič, s ktorým deti žijú v spoločnej domácnosti, nie ten, kto v Rakúsku pracuje.

K žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov z Rakúska bude potrebné priložiť:

  1. rozsudok o rozvode, v ktorom je uvedená výška výživného na deti (preložený do nemčiny),
  2. doklady o platbe výživného na deti.

Ako doklad môžu poslúžiť

  • príjmové pokladničné doklady, ak ste výživné platili v hotovosti,
  • kópie výpisov z účtu, ak ste výživné platili cez účet,
  • pri absencii obidvoch vyššie uvedených dokladov ich môže nahradiť čestné vyhlásenie druhého partnera, že ste mu vyplatili výživné na deti, pričom uvedie obdobie a celkovú výšku prijatého výživného.

Žijete s partnerkou/manželkou a dieťaťom v spoločnej domácnosti, pričom nie ste otcom dieťaťa

V tomto prípade nárok na vyplácanie rodinných prídavkov vzniká od dátumu sobáša s matkou dieťaťa. Za obdobie pred sobášom, aj napriek spoločnému bývaniu, nárok na rodinné prídavky nevzniká.

Na vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska je potrebné mať pred daňovým úradom právne ošetrený váš vzťah k tomuto dieťaťu. To znamená, že ste si ho buď osvojili, adoptovali, alebo inak zlegalizovali váš vzájomný vzťah. V opačnom prípade rakúsky úrad požaduje zdokladovať, že sa podieľate na úhrade životných nákladov tohto dieťaťa.

Príliš komplikované? Nechajte to na nás

Ak sa vám problematika zdá príliš zložitá, prípadne nemáte čas zisťovať, čo platí pre vás, ostaňte bez obáv. Radi vám s overením nároku a získaním prídavkov pomôžeme.

Ste živnostníkom v Rakúsku

Nárok na rodinné prídavky na deti z Rakúska majú aj občania, ktorí tam pracujú na základe živnosti. Je však potrebné, aby odvádzali sociálne poistenie do rakúskej sociálnej poisťovne pre živnostníkov (SVA – Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft).

Živnostníci k žiadosti o prídavky na deti z Rakúska prikladajú

1) kópiu rakúskeho živnostenského listu,
2) kópie zmlúv o opatrovaní osôb, ktoré uzavreli s rodinami,
3) kópie faktúr za opatrovanie alebo kópie tzv. Honorarnoten,
4) kópie dokladov o úhrade faktúr, prípadne o prijatí honorárov v hotovosti alebo na účet,
5) kópie dokladov o úhrade sociálneho poistenia do SVA (dobrovoľne).

Ďalšie špecifické prípady

V Rakúsku je žiadateľom väčšinou ten, kto v Rakúsku pracuje, prípadne je občanom Rakúska. V mojej praxi som sa však stretol s prípadom, keď rakúsky daňový úrad najprv schválil rodinné prídavky na deti občanovi Rakúska, ktorý bol zároveň otcom dieťaťa Slovenky, ale keďže neplatil na dieťa výživné, následne mu ich daňový úrad stopol. V spolupráci so slovenským úradom práce, sociálnych vecí a rodiny rakúsky úrad odporučil matke dieťaťa, aby si sama podala žiadosť o vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska.

Veľmi dôležité Veríme, že sme vám pomohli priniesť viac svetla aj do vašej situácie. Ak máte záujem o naše služby spojené so spracovaním žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska, neváhajte sa na nás obrátiť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)