Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako získať čo najvyšší preplatok dane v Anglicku?

Aby ste mohli získať čo najvyšší možný preplatok dane v Anglicku je potrebné pochopiť základný princíp daňového systému tejto krajiny.

1. Daňový rok v UK

Najdôležitejším faktom je, že britský daňový rok začína 6. apríla a končí 5. apríla nasledujúceho roka. Na Slovensku je daňový rok totožný s kalendárnym rokom.

2. Nezdaniteľné minimum v Anglicku (UK)

V každom daňovom roku je stanovené tzv. nezdaniteľné minimum, teda suma/súhrn hrubej mzdy, ktorú môžete zarobiť v jednom daňovom roku bez toho, aby ste z nej odvádzali daň z príjmu. V roku 2015/16 je výška tejto sumy 10 600 libier.

3. Trvanie pracovného pomeru

Pre získanie čo najvyššieho daňového preplatku je dôležité zvoliť si správne čas začatia a ukončenia pracovného pomeru.

Príklad

Výpočet daní v Anglicku pre rok 2015 – minimálna mzda:

Ako zamestnanec s minimálnou mzdou získate najvyšší preplatok dane ak sa zamestnáte v júli 2015 a pracovný pomer ukončíte k decembru 2016. Odpracovaná doba bude 17 mesiacov. V takom prípade môžete využiť nezdaniteľné minimum v UK z dvoch daňových rokov.

Výpočet

• Minimálna mzda v Anglicku pre rok 2015/16 je 6,70 libier na hodinu.
• Pri 40 hodinovom pracovnom čase za týždeň zarobíte 268 libier/týždeň.
• Mesačná minimálna mzda je štvornásobok tejto sumy, teda 1072 libier.

Ak sa zamestnáte k 5. júlu 2015, tak na konci daňového roka, t.j. 5. apríla 2016 ste odpracovali 9 mesiacov. Hrubá mzda teda predstavuje “ideál” 9 x 1072 = 9648 libier, pretože ste tesne pod hranicou nezdaniteľného minima pre rok 2015/16, ktoré je 10 600 libier. 

Máte teda nárok na vrátenie daní z UK v plnej výške. Pokiaľ vám zamestnávateľ sťahoval daň, mohol ju za tento rok stiahnuť až vo výške 1929,60 libier.

Ďalších 8 mesiacov odpracujete s tým, že pracovný pomer ukončíte k 5. decembru 2016. Výpočet je tu takmer rovnaký ako v prechádzajúcom daňovom roku, ale minimálna mzda v UK sa v daňovom roku 2016/17 zvýši na 7,20 libier za hodinu, a výška nezdaniteľného minima stúpne na 10 800 libier.

Dôležité poznámky k príkladu

• Zamestnávateľ vám v prvom roku práce nemusí sťahovať daň. Dôvodom je, že si je istý, že v daňovom roku nezarobíte viac ako je nezdaniteľné minimum v UK, teda 10 600 libier. Namiesto stiahnutia dane vám danú čiastku pripíše k hrubej mzde na výplatnej páske.

• Výpočet nezohľadňuje nadčasy alebo obdobie pracovnej neschopnosti (pn-ku). Počíta iba s ideálnou situáciou, kedy zamestnanec odpracuje 40 hodín týždenne bez zmeny výšky príjmu.

• V prípade, že zarábate viac ako minimálnu mzdu, predpokladaný odpracovaný čas sa priamo úmerne kráti.

• V príklade je stanovená minimálna mzda v Anglicku pre dospelého zamestnanca staršieho ako 21 rokov. 

• Pre mladších zamestnancov sú pre rok 2015/16 stanovené tieto sadzby minimálnej mzdy:
• od 18 do 20 rokov 5,30 libier
• od 16 do 17 rokov 3,87 libier

• V príklade vychádzame z predpokladu, že zamestnanec mal počas tohto obdobia jedného zamestnávateľa. Pri viacerých zamestnávateľoch je potrebné myslieť na to, že budete od každého potrebovať formulár P45.

Zhrnutie na záver

Pre získanie čo najvyššej daňovej refundácie je najlepšie ukončiť pracovný pomer vo Veľkej Británii v mesiacoch júl až október. Najnižšia daňová refundácia vám naopak vznikne práve vtedy, ak Veľkú Britániu opustíte v marci alebo apríli.

Náš tip

Pre výpočet dane použite kalkulačku pre vrátenie daní z UK.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)