Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Arbeidskorting – zamestnanecký daňový bonus v Holandsku

Arbeidskorting je daňový bonus, na ktorý máte nárok pokiaľ ste zamestnaný v Holandsku. Váš holandský zamestnávateľ berie arbeidskorting do úvahy už pri výpočte vašej mzdy v Holandsku.

Výška zamestnaneckého daňového bonusu v roku 2016

Výška arbeidskorting závisí od vášho príjmu a od vášho veku. Arbeidskorting bude dosahovať minimálne sumu, ktorú váš zamestnávateľ zrazil z vášho príjmu (viď Jaaropgaaf), no nie viac ako sumu uvedenú v prehľade nižšie. Prehľad slúži aj na výpočet vášho arbeidskorting.

Ak ste nedosiahli dôchodkový vek a mali ste:

príjem z práce vyšší ako zároveň nižší ako výška arbeidskorting
9 010 eur 1,81 % x vyška príjmu
9 010 eur 19 463 eur 163 + 19,679 % x (príjem – 9 010 eur)
19 463 eur 49 770 eur 2 220 eur
49 770 eur 100 670 eur 2220 eur – 4 % x (príjem – 49 770)
100 670 eur 184 eur

V čom je pre vás arbeidskorting výhodný

Arbeidskorting je najčastejšie používaná odpočítateľná položka v Holandsku. Čím vyšší je arbeidskorting, tým vyšší bude váš nárok na vrátenie daní z Holandska.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)