Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

BSN (sofinummer) versus DigiD kód v Holandsku

BSN (burgerservicenummer) je osobné identifikačné číslo pridelené každému, kto sa zaregistruje na príslušnom holandskom mestskom úrade – gemeente.

Pred registráciou sa však na mestskom úrade v mieste vášho holandského bydliska musíte najprv objednať (telefonicky alebo cez internet) a potom sa dostaviť na stretnutie v dohodnutom čase. 

Nezabudnite si so sebou zobrať platné identifikačné doklady ako cestovný pas alebo občiansky preukaz. Po registrácii na mestskom úrade BSN číslo zašlú do piatich dní na vašu holandskú adresu. 

Pomoc pri získaní BSN čísla

S registráciou a získaním BSN čísla vám môžu pomôcť aj tzv. Expatcentrá. Pred ich návštevou sa tiež treba objednať. Zamestnanci týchto centier (ich zoznam nájdete na internete) vám pomôžu a navedú vás ako treba postupovať v rôznych prisťahovaleckých situáciách, nielen pri tom, ako získať BSN číslo.

Na rozdiel od mestských úradov sú služby v týchto centrách spoplatnené.

O BSN číslo sa nedá požiadať elektronicky. Stretnutiu s úradníkom sa pri registrácii nedá vyhnúť.

BSN číslo nahradilo v roku 2007 dovtedy zaužívané sofinummer, ktoré sa už od roku 2014 ani neprideľuje, a každé sofinummer sa automaticky zmenilo na BSN číslo.

Špecifikácie BSN čísla

BSN vzniklo v snahe vylepšiť a zjednodušiť výmenu informácii medzi jednotlivcom a rôznymi holandskými úradmi, pričom tento tok informácií by mal byť bezpečnejší a spoľahlivejší. Treba si zapamätať, že BSN je jediné číslo, ktoré potrebujete pri komunikácii so štátnymi a lokálnymi inštitúciami.

BSN je vyžadované pri nástupe do zamestnania, otvorení bankového konta, žiadostiach o rôzne benefity, pri oznámení zmeny bydliska a dokonca aj pri kúpe auta.

Keďže BSN je forma osobnej identifikácie, treba si toto číslo strážiť ako oko v hlave (výmena je trestná), aby sa predišlo krádeži osobných údajov alebo aj celej identity.

DigiD

DigiD kód je k dispozícii ľuďom, ktorí sú zaregistrovaní na mestskom úrade a bolo im už udelené BSN číslo. Byť držiteľom tohto kódu nie je povinné zo zákona, ale prostredníctvom neho ponúkajú občanom a rezidentom svoje služby mnohé štátne organizácie a úrady. Bez DigiD kódu táto komunikácia často nie je možná.

DigiD kód je v podstate internetová verzia papierovej identifikácie ako napr. pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu.

Ako požiadať o DigiD kód

Požiadať o DigiD sa dá iba cez internet na www.digid.nl. Žiadosť pozostáva z troch zdĺhavých krokov. Po ich skompletizovaní vám do piatich pracovných dní príde poštou aktivačný kód. Je potrebné opäť sa prihlásiť na DigiD webstránku a DigiD kód aktivovať. Aktivácia musí prebehnúť do 20 dní, inak pridelený kód prestane byť aktívny a o DigiD muste požiadať znova.

Veľmi dôležité je tiež zapamätať si prihlasovacie údaje uvedené pri žiadosti, pretože ak ich pri aktivácii zabudnete, tak aj v tomto prípade si o DigiD budete musieť požiadať odznovu.

Držitelia DigiD kódu si môžu daňové priznania podať elektronicky, skontrolovať svoje benefity, dôchodky, či zdravotné poistenie, a tiež majú prístup k rôznym štátnym informáciám, ktoré sú pre iných nedostupné.

Aj v tomto prípade je veľmi dôležité chrániť si tento kód, keďže je to kompletný informačný internetový systém o jeho majiteľovi.
Žiadosť o DigiD kód je dostupná iba v holandskom jazyku.

Zhrnutie na záver

BSN číslo vám pridelia pri registrácii na mestskom úrade a pre občana EÚ zamestnaného v Holandsku je úplne postačujúce.

DigiD kód sa prideľuje na požiadanie, ak už máte BSN a je na vás, aby ste posúdili, či ho potrebujete alebo nie.

Náš tip

Pracovali ste v krajine tulipánov? Veľmi radi vám vybavíme vrátenie daní z Holandska, prípadne príspevok na zdr. poistenie, tzv. Zorgtoeslag. Neváhajte nás kontaktovať. 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)