Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Cestovanie verejnou dopravou ako odpočítateľná daňová položka v Holandsku

Cestovanie vlakom, alebo iným prostriedkom hromadnej dopravy do práce v Holandsku sa môže pozitívne odzrkadliť vo vašom daňovom priznaní.

Ak pracujete v Holandsku a cestujete do práce hromadnou dopravou, náklady spojené s dochádzaním si môžete uplatniť ako odpočítateľnú položku vo vašej žiadosti o vrátenie daní z Holandska.

Podmienky pre uplatnenie ciest verejnou dopravou

  1. Jednosmerná vzdialenosť z vášho bydliska do práce musí byť najmenej 10 kilometrov.
  2. Do práce cestujete 1 alebo viac dní v týždni, a práve tento počet dní spolu so vzdialenosťou ovplyvní váš odpočet z daní.

Výška odpočítateľnej položky

Ak cestujete do práce 4 až 5 dní v týždni tak sa v daňovom priznaní odpočíta následovná suma:

Počet kilometrov jedným smerom Výška odpočítateľnej položky za daňový rok
Od 10 do 15 463 eur
Od 15 do 20 616 eur
Od 20 do 30 1028 eur
Od 30 do 40 1275 eur
Od 40 do 50 1662 eur
Od 50 do 60 1849 eur
Od 60 do 70 2050 eur
Od 70 do 80 2121 eur
Od 80 do 90 2150 eur
Od 90 a viac 2150 eur

*Maximálna výška príspevku je 2150€.

Ak cestujete do práce hromadnou dopravou menej ako štyri dni tak sa hore uvedené odpočty percentuálne znižujú podľa počtu odpracovaných dní:

  • za tri dni je to 75% z hore uvedenej sumy,
  • za dva dni je to 50% z hore uvedenej sumy,
  • za jeden deň je to 25% z hore uvedenej sumy,
  • ak sa jedná o 90 a viac km, odpočíta sa 23 centov z každého kilometra.

Do úvahy sa berie iba jednosmerná vzdialenosť, t.j. z miesta bydliska do práce.

Potrebné potvrdenia

Ak cestujete do práce hromadnou dopravou a hore uvedené údaje sa vás týkajú, budete potrebovať jedno z nasledujúcich vyhlásení ako potvrdenie o vašom cestovaní. Potvrdenie sa neprikladá k holandskému daňovému priznaniu, ale daňový úrad (Belastingdienst) si ho môže od vás pri kontrole vyžiadať.

 

Vyhlásenie o hromadnej preprave

Toto vyhlásenie potvrdzuje že na dopravu do práce využívate prostriedky hromadnej dopravy. Vydá vám ho spoločnosť, ktorej hromadnú dopravu využívate. Pre získanie potvrdenia navštívte webovú stránku vašej prepravnej spoločnosti. Niektoré z prepravných spoločností odosielajú údaje priamo daňovému úradu. Ak máte zakúpený ročný lístok z holandských železníc, vyhlásenie nepotrebujete. Železnice túto skutočnosť automaticky hlásia na daňový úrad Belastingdienst.

Vyhlásenie o cestovaní do práce

Ak si kupujete lístok denne alebo máte zakúpenú čipovú kartu, cestovné náklady by vám mal potvrdiť váš zamestnávateľ.

Zamestnávateľa môžete požiadať o prehlásenie o dochádzaní za prácou, ktoré musí obsahovať Vaše celé meno a adresu, meno a adresu zamestnávateľa, počet sní v týždni, počas ktorých ste cestovali do práce verejnou dopravou.

Cestové lístky nevyhadzujte!

Daňový úrad vás môže vyzvať, aby ste sa preukázali cestovnými lístkami, alebo zdokladovali transakcie, ktoré prebehli na vašej čipovej karte. Ak nemáte vyhlásenie a ani lístky, nie je možné uplatniť cestovné výdavky ako odpočítateľnú daňovú položku.

V prípade ak vám cestovné hradí zamestnávateľ, nemôžete si to uviesť ako náklady v daňovom priznaní, keďže v takejto situácii je to pre vás už nezdaniteľný bonus.

ROZLIČNÉ PRACOVISKÁ

Cestovali ste v ten istý deň do rôznych pracovísk? V tom prípade sa do úvahy berie pracovisko, do ktorého ste cestovali najčastejšie.

Cestovali ste do dvoch rôznych pracovísk rovnako často? Ak cesta do jedného zamestnania predstavovala napr. 20 km a do druhého len 11 km, platí vzdialenejšia cesta.

Zdroj: www.belastingdienst.nl

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)