Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo je to Bauabzugsteuer?

Bauabzugsteuer (čítaj: bau-abcúg-štojer) je stavebná zrážková daň, ktorú sú povinné platiť podnikateľské subjekty (szčo, s. r. o.) podnikajúce na území Nemecka v stavebnom sektore. Táto zrážka slúži ako zábezpeka pre nemecký daňový úrad v prípade, že subjektu vznikne v Nemecku povinnosť podať nemecké daňové priznanie k dani z príjmu.

Povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku vám však vznikne len vtedy, ak vykonávate zárobkovú činnosť na jednom mieste nepretržite viac ako 12 za sebou nasledujúcich mesiacov (pozri Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, článok 5), alebo pracujete pre nemeckú ARGE (Arbeitsgemeinschaft) letuswork alebo SBM Nexus.

Miestne príslušným daňovým úradom na výber tejto dane je daňový úrad Chemnitz.

Chcem požiadať o vrátenie zrážkovej dane. Čo na to potrebujem?

O zrážkovú daň sa žiada na miestne príslušnom daňovom úrade a súčasťou žiadosti je zdokladovanie toho, že vám nevznikla stála prevádzka a potvrdenie o odvedenej zrážkovej dani.

O vrátenie zrážkovej dane je možné požiadať až po skončení kalendárneho roka, za ktorý bola táto daň zaplatená.

Radi vám pomôžeme so spracovaním žiadosti. Stačí vyplniť registračný formulár a my vás budeme obratom informovať o ďalšom postupe.

Ako dlho trvá vrátenie zrážkovej dane?

Spracovanie žiadosti o vrátenie zrážkovej dane trvá v priemere 2 až 6 mesiacov.

Aký je poplatok za spracovanie žiadosti o vrátenie zrážkovej dane?

Poplatok za spracovanie je 72,00 eur vrátane DPH (60,00 eur bez DPH).

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)