Spoločnosť TJ-Legal
nám vybavila Freistellung

profilova fotka pracovnika

"Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko."

Freistellung

Ak v Nemecku vykonávate stavebnú činnosť a nemáte Freistellung, prichádzate o 15% zárobkov kvôli zrážkovej dani. Freistellung vám pomôžeme získať.

AKO CHCETE VYPLNIŤ ŽIADOSŤ?

5/5 hodnotenie skúsenosti s TJ-Legal

Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Priemerná doba získania Freistellung-u je do 3 týždňov
Podnikatelia/SZČO:
profilova fotka pracovnika

Spoločnosť TJ-Legal
nám vybavila Freistellung

"Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko."

Chcem Freistellung

Spoločnosť TJ-Legal
nám vybavila Freistellung

profilova fotka pracovnika

"Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko."

Chcem Freistellung
Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Priemerná doba získania Freistellung-u je do 3 týždňov
Podnikatelia/SZČO:

Čo je to Freistellung, Freistellungbescheinigung?

Freistellung, alebo Freistellungbescheinigung, je oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane. Toto potvrdenie potrebuje každý Slovák, ktorý chce na území Nemecka vykonávať stavebnú činnosť, resp. činnosti spojené so zhotovením stavby a chce dostávať 100% svojich zárobkov. Ide teda o murárov, obkladačov, kúrenárov, elektroinštalatérov a ďalšie povolania, ktoré vykonávajú stavebnú činnosť. Ak toto potvrdenie nemáte, objednávateľ vašej služby je zo zákona povinný strhnúť vám 15% z každej faktúry. Toto potvrdenie potrebujú nielen živnostníci, teda SZČO v Nemecku, ale aj s.r.o. a firmy, ktoré využívajú subdodávateľov. Ak by subdodávatelia firmy (zvyčajne živnostníci) nemali Freistellung, je majiteľ firmy rovnako povinný strhávať im z faktúr 15%, prihlásiť a odviesť túto daň nemeckému daňovému úradu.

Kedy je najlepšie požiadať o Freistellung?

Ideálne je, ak si Freistellung vybavíte ešte predtým, než v Nemecku začnete vykonávať stavebné práce. Ak to stihnete predtým, než vám bude vyplatená prvá faktúra za vašu prácu, tak neprídete o 15% zo svojich zárobkov. Častým prípadom však je, že živnostník si o Freistellung požiada až po tom, čo o spomínaných 15% príde. Platí, že Freistellung musí byť platný v čase vyplatenia faktúry, nie jej vystavenia. Znamená to, že možný je aj scenár, kedy už v Nemecku začnete pracovať a súbežne si vybavujete Freistellung. Dobrou správou je, že vrátenie stavebnej zrážkovej dane, ktorú ste už odviedli, si môžete po vybavení Freistellungu požiadať. Pamätajte tiež na to, že Freistellung je potrebné po skončení jeho platnosti každý rok obnovovať, nakoľko nemá neobmedzenú platnosť.

O vrátenie už odvedenej dane môžete požiadať

Ako sme už spomenuli, odvedenú stavebnú zrážkovú daň - tzv. Bauabzugsteuer - môžete v istých prípadoch získať naspäť. O jej vrátenie môžete žiadať vždy až po skončení kalendárneho roka, v ktorom vám bola zrazená/odvedená. Ak ste napríklad za isté obdobie v roku 2022 nemali Freistellung a objednávatelia vám strhávali 15%, o vrátenie tejto čiastky môžete žiadať až od 1. januára 2023,  

Aké iné služby potrebujem pri podnikaní v Nemecku?

Fresitellung-om vaše povinnosti v Nemecku nemusia skončiť. Ak tam vykonávate tzv. regulovanú činnosť (na ktorú potrebujete odborné vzdelanie či prax), potrebujete potvrdenie oo nemeckej remeselnej komory – Handwerkskammer. Ak do Nemecka ako firma vysielate svojich zamestnancov, je nevyhnutné prihlásiť ich na colný úrad – Zollamt a do nemeckého dovolenkového fondu – SOKA BAU (ak vykonávate stavebnú činnosť).   

K Freistellungu potrebujete daňové číslo Steuernummer

Pred žiadosťou o Freistellung (predovšetkým ak žiadate prvýkrát) si potrebujete vybaviť aj nemecké daňové číslo Steuernummer. K tomu potrebujete predovšetkým sken vášho občianskeho preukazu, potvrdenie o daňovej rezidencii, živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra a prípadne ešte ďalšie doklady podľa druhu podnikania. 

Návod, ako vybaviť Freistellung

  1. Vyplňte a odošlite krátky online formulár.
  2. Vypíšte žiadosť a priložte potrebné podklady.
  3. Vybavíme vám daňové číslo Steuernummer, ak ho nemáte.
  4. Čakajte na úspešné vybavenie Freistellungu.
  5. Radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu.

Máte ešte nejaké otázky, potrebujete radu?

Na trhu sme od roku 2008 a za ten čas sme pomohli s rozbehom a podnikaním stovkám živnostníkom a eseročkám. Ak vám je niečo nejasné a chcete získať pomoc od expertov, neváhajte nás kontaktovať mailom na nemeckob2b@tj-legal.com. Napredujme spoločne.

ikona žiarovky
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)