Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo sa stane, keď už nepracujete v Holandsku a neuhradíte svoje záväzky

Pracovali ste v Holandsku a poberali ste štátne príspevky (napr. Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget a iné)? Žiadajú vás holandské úrady vrátiť časť týchto príspevkov naspäť? Dostávate z Holandska šeky na uhradenie rôznych záväzkov, napr. na vyrovnanie daňového nedoplatku? V tomto článku sa dozviete, aké sú vaše práva a aj to, ako postupujú holandské úrady pri vymáhaní svojich pohľadávok.

Aj keď ste sa už odsťahovali z Holandska, máte povinnosť vrátiť tú časť príspevkov a benefitov, ktoré ste poberali neoprávnene. Napríklad, konečná kalkulácia holandského daňového úradu (Belastingdienst) ukáže, že váš príjem bol vyšší, ako sa odhadovalo. Ďalším príkladom je poberanie rôznych benefitov, keď ste o zmene vašej životnej situácie informovali s oneskorením.

Nezaplatenie alebo neskoré zaplatenie podlžností

V situáciách, keď nevrátite nezaslúžené časti benefitov načas, holandský daňový úrad postupuje takto:

  1. Zašle vám upomienku (betalingsherinnering).
  2. Ak nezaplatíte ani po upomienke, zašle vám výstrahu (waarschuwing). Náklady tohto kroku nesiete vy.
  3. Nezaplatíte ani po výstrahe? Bude vydaný exekučný príkaz (executoriale titel), náklady na vydanie tohto príkazu opäť ponesiete vy a môžu sa vyšplhať aj do výšky niekoľko tisíc eur.
  4. Ak nezaplatíte ani po exekučnom príkaze, holandský daňový úrad si najme exekútora, aby od vás dlžnú sumu vymohol.

Nezaplatili ste napriek upomienke, výstrahe a exekučnému príkazu?

Holandský daňový úrad si zaobstará exekútora v krajine, v ktorej žijete, aby od vás získal dlžnú sumu. Postup exekútora sa riadi platnou legislatívou konkrétnej krajiny.

Nesúhlasíte so sumou, ktorú musíte vrátiť?

Ak nesúhlasíte so sumou, ktorú musíte vrátiť a máte k tomu podklady, do šiestich týždňov od vydania rozhodnutia o vymáhaní môžete podať námietku alebo písomné odvolanie.

Náš tip

Ak potrebujete pomoc pri komunikácii s holandskými úradmi, alebo chcete podať námietku, radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)