Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daň z motorových vozidiel, zákonné poistenie a poistenie motorových vozidiel v nemeckom daňovom priznaní

Mnohí naši klienti nás žiadajú v nemeckom daňovom priznaní o uplatnenie dane z motorových vozidiel a ostatných daní a poplatkov súvisiacich s vedením motorového vozidla zaplatených v Nemecku. Je vôbec daň z motorových vozidiel a ostatné poplatky oprávneným daňovým výdavkom v nemeckom daňovom priznaní k dani z príjmu? Na to vám odpovie nasledujúci článok.

daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Každý vodič motorového vozidla musí platiť daň z motorových vozidiel. Výška dane sa riadi modelom auta a jeho výkonnosťou. Veľa daňovníkov by si chcelo túto daň uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok, aby tak získali časť daní z príjmu späť.

Uplatniť daň z motorových vozidiel v plnej výške je možné len vtedy, ak sa jedná o služobné vozidlo. V tomto prípade si môže tieto výdavky uplatniť len podnikateľ a to ako prevádzkové náklady, pričom musia byť splnené tieto podmienky:

  • motorové vozidlo musí byť v plnej miere využívané výlučne len na služobné účely,
  • ako doklad musí byť vedená a priložená napríklad kniha jázd.

Túto daň si žiaľ nemôžu uplatniť fyzické osoby – nepodnikatelia. Nemecký úrad argumentuje tým, že zadováženie motorového vozidla je v prípade týchto osôb dobrovoľné a neuskutočňuje sa z donútenia.

Daňová úľava sa pri dani z motorových vozidiel neprejaví priamo vo forme úplného odpočtu tejto dane, ale cez vzdialenostný paušál vo výške 0,35 eur za každý prejazdený kilometer na ceste do práce. Tento paušál má pokryť všetky rozličné výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním motorového vozidla a k týmto patria hlavne opravy, daň z motorových vozidiel ako aj poistenie motorových vozidiel.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Poistenie motorových vozidiel

Všeobecne platí, že z výdavkov na poistenie motorových vozidiel je možné v daňovom priznaní uplatniť len časť týchto výdavkov a to sú výdavky na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Fyzické osoby – nepodnikatelia majú možnosť uplatniť si v nemeckom daňovom priznaní výdavky na zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzkovania motorových vozidiel a úrazové poistenie pasažierov ako mimoriadne výdavky (Sonderausgaben) v časti Výdavky na preventívnu starostlivosť (Vorsorgeaufwendungen). To je možné len vtedy, ak je daňovník držiteľom vozidla. Mimoriadne výdavky môžu byť v daňovom priznaní uznané len do maximálnej výšky 1.900,00 eur.

Iné výdavky napríklad súvisiace s dovozom motorových vozidiel do Nemecka ako je dovozná daň z pridanej hodnoty a colné poplatky si môže uplatniť len podnikateľ.

Po prečítaní tohto článku sme teda spoločne prišli k záveru, že v nemeckom daňovom priznaní zamestnanca je možné okrem vzdialenostného paušálu v rámci ciest do práce či ciest domov za rodinou uplatniť navyše už len zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Ako doklad k týmto výdavkom je potrebné priložiť poistnú zmluvu a doklady o platbe týchto výdavkov v danom zdaňovacom období.

Veľmi dôležité So spracovaním vášho nemeckého daňového priznania sa neváhajte obrátiť na nás.

 

Zdroje:
https://www.steuerklassen.com/kfz-steuer/absetzen/
https://www.steuerklassen.com/steuererklaerung/versicherungen/kfz-versicherung/
https://www.focus.de/finanzen/experten/jarolics/kfz-steuer-und-kfz-versicherung-absetzen-so-geht-es_id_7768250.html
https://taxfix.de/steuertipps/kfz-versicherung-steuer-absetzen/

 

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)