Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rürup dôchodok a Vorsorgeaufwendungen – náklady na preventívnu starostlivosť v nemeckom daňovom priznaní

V nemeckom daňovom priznaní je možné uplatniť si aj výdavky na tzv. preventívnu starostlivosť. Ide o mimoriadne výdavky (Sonderausgaben), akým je zákonné zdravotné, dôchodkové a sociálne poistenie.

preventivna starostlivost

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2019 - 2022? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Za určitých podmienok je možné uplatniť si aj ďalšie poistenie, napríklad poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, rizikové životné poistenie, kapitálové životné poistenie, zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzkovania motorových vozidiel, poistenie práceneschopnosti a iné. Pri kapitálovom životnom poistení musí byť poistná zmluva uzatvorená a prvá poistná suma uhradená už pred rokom 2005.

V nemeckom daňovom priznaní za zdaňovací rok 2022 je možné tieto mimoriadne výdavky uplatniť maximálne do výšky 92% z celkových týchto výdavkov, maximálne však do výšky  23.724,00 eur pri samostatnom zdanení a do 47.448,00 eur pri spoločnom zdanení manželov. Pri spoločnom zdanení pritom nie je relevantné, kto z oboch manželov príspevky do poisťovní zaplatil a v akej výške

Veľmi dôležité Z výdavkov na poistenie je potrebné odpočítať nezdaniteľnú časť, ktorú za zamestnanca odvádza zamestnávateľ.

Viac informácii ohľadom nemeckého daňového priznania sa môžete dozvedieť v článku s názvom Zákon o dani z príjmu v Nemecku – Einkommensteuergesetz (EStG). Celý článok nájdete tu. 

Príklad výpočtu:  

Časť poistenie hradená zamestnancom:    4.650,00 eur
Časť poistenia hradená zamestnávateľom: 4.650,00 eur
Príspevky na Rürup dôchodok*: 3.000,00 eur
SPOLU:     12.300,00 eur
92% z 12.300,00 eur   11.316,00 eur
Mínus poistenie hradené zamestnávateľom: 4.650,00 eur
Zostávajúca suma na uplatnenie:   6.666,00 eur

Požiadajte nás o nemecké daňové priznanie.
Radi ho pre Vás spracujeme.

Rürup dôchodok

Rürüp dôchodok je základný dôchodok a patrí do prvého piliera dôchodkového zabezpečenia v Nemecku. Rovnako ako zákonné dôchodkové poistenie, tak aj poistenie tzv. Rürüp dôchodku patrí do základného poistenia, teda za zarátava do výpočtu maximálnej výšky mimoriadnych výdavkov. Ide o štátnu podporu v dôchodkovom veku.

Funguje podobne ako nemecké dôchodkové poistenie, ale odporúča sa hlavne samostatne zárobkovo činným osobám bez zákonného zabezpečenia. Príspevky na Rürüp dôchodok je možné uplatniť v daňovým priznaní ako daňový výdavok. Tieto je však potrebné po nástupe do penzie zdaniť.

Pre sociálne poistených zamestnancov, úradníkov a väčšinu dôchodcov platí maximálna výška uznaných mimoriadnych výdavkov, ktorou je 1.900,00 eur a pre samostatne zárobkovo činné osoby 2.800 eur. To odľahčí len malému počtu daňovníkov. Kto si už uplatnil príspevky do zákonného zdravotného a sociálneho poistenia, tomu veľa krát nezvýši veľa alebo vôbec nič z maximálnej výšky mimoriadnych výdavkov. Časť výdavkov na preventívnu starostlivosť sa preto v mnohých prípadoch daňovo vôbec neprejaví.

V zásade nie všetky príspevky do poisťovní sú oprávneným daňovým výdavkom v nemeckom daňovom priznaní. Tie oprávnené musia mať totiž charakter preventívnej starostlivosti. Príkladom neoprávnených poistení sú napríklad poistenie majetku, poistenie domácnosti, poistenie právnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a iné. Rovnako neoprávnené sú daňovo zvýhodnené príspevky do penzijných fondov a penzijných poisťovní.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom nemeckého daňového priznania nám môžete napísať na našom firemnom Facebooku, alebo nás kontaktujte mailom na kontakt@tj-legal.com, prípadne nám zavolajte na +421 51 321 5211 a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť.

 

Zdroje:https://www.finanztip.de/vorsorgeaufwendungen/
https://www.finanztip.de/ruerup-rente-basisrente/

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)