Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňové odpočítateľné položky v Nemecku

Aké výdavky si môžete uplatniť, aby bol váš preplatok daní zo zahraničia vyšší?

Vo viacerých príspevkoch sme sa zmieňovali o položkách, vďaka ktorým si môžete optimalizovať váš príjem, resp. daňový základ a zvýšiť si tak nárok na vrátenie daní. V tejto súvislosti ste sa nás pýtali na viaceré podrobnosti. Ďakujeme za váš záujem a tu vám ponúkame odpovede na najčastejšie otázky.

Načo slúži odpočítateľná položka?

Odpočítateľná položka je prostriedkom na zníženie daňového základu. V skratke to znamená, čím nižší je základ dane, tým vyšší je nárok na vrátenie daní.

Čo je odpočítateľná položka?

Sú to výdavky, ktoré sú daňovým úradom schválené ako výdavky, ktoré boli potrebné na dosiahnutie a udržanie príjmu.

V Nemecku máte nárok na uplatnenie jednej alebo viacerých z týchto položiek: ubytovanie, cestovné, stravné, pracovné pomôcky a oblečenie, školenia a odborná literatúra. Typ a počet uplatnených položiek závisí od viacerých faktorov, ako je rodinný stav, druh práce a tak ďalej. Podmienkou je, že tieto výdavky boli spojené s vaším nemeckým príjmom a neboli uhradené vašim zamestnávateľom.

Ako si odpočítateľné položky môžem uplatniť?

Tieto položky sa uplatňujú v daňovom priznaní. Súčasťou priznania sú kópie potvrdení o týchto výdavkoch, teda daňový úrad si pred ich uznaním tieto výdavky skontroluje.

Náš tip

Odkladajte si potvrdenia za ubytovanie, cestovné, pracovné náradie a prípadne iné výdavky (napr. školenia), ktoré boli potrebné k tomu, aby ste dosiahli váš príjem.

Ak využívate na dopravu vlastné vozidlo, tak si veďte presný cestovný denník, ako, odkiaľ a kam ste cestovali.

Zdá sa vám to náročné? Možno áno, ale vďaka týmto výdavkom sa vám môže byť nárok na vrátenie daní zo zahraničia vyšší.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)