Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Diéty v Nemecku – uplatňujete si odpočítateľnú položku na stravné?

Ak pracujete v Nemecku, máte nárok na zníženie základu dane o výdavky spojené so stravným, alebo ako sa na Slovensku ľudovo hovorí, diéty.

peniaze na stravné v Nemecku

Aktualizácia: 27. 5. 2021

Nárok na stravné v Nemecku

Nemecký daňový úrad Finanzamt vám dáva možnosť pri zmene zamestnávateľa alebo pri nástupe na nové pracovné miesto uplatniť si odpočítateľnú položku na stravné (Verpflegungsmehraufwendungen), a to podobu maximálne 90 dní od nástupu na dané pracovisko.

Veľmi dôležité Pri výpočte je však potrebné presne vyrátať dni, ktoré ste po nástupe do nového zamestnania skutočne strávili na území Nemecka. Teda je potrebné od celkového počtu (90 dní) odrátať tie dni, ktoré strávite mimo Nemecka, napríklad na Slovensku pri rodine.

Kedy a za akých podmienok vám vzniká nárok na uplatnenie diét na stravu?

Nárok na uplatnenie diét na stravu v nemeckom daňovom priznaní vám vzniká v týchto prípadoch:

  • začiatok práce v Nemecku (máte nárok na uplatnenie prvých 90 odpracovaných dní u daného zamestnávateľa),
  • zmenili ste v priebehu roka zamestnávateľa,
  • presťahovali ste sa a prihlásili na iný – nový pobyt v Nemecku. Pozor! Nie zo súkromných dôvodov, ale z pracovných (nariadil vám tak zamestnávateľ).
  • ak ste v ostatnom roku pracovali mimo svojho stáleho pracoviska,
  • boli ste vysielaný na rôzne miesta výkonu práce ako v rámci Nemecka, tak mimo územia Nemecka (stále sa meniace miesta),
  • nemali ste určené prvé miesto výkonu práce (toto je určené zamestnávateľom, uvádza sa to väčšinou v pracovnej zmluve),
  • pracovali ste v Nemecku prostredníctvom personálnej agentúry.

Veľmi dôležité Vo všetkých týchto prípadoch vám vzniká nárok na uplatnenie diét na stravu, avšak iba v tom prípade, ak vám na tieto príspevky zamestnávateľ v danom roku neprispieval formou nezdaniteľných príspevkov. V opačnom prípade vám nárok zaniká.

Náš tip - požiadajte o vrátenie daní

Daňový preplatok z Nemecka vám získame v plnej legálnej výške, spoľahlivo a jednoducho, aj za 4 roky spätne. Ozvite sa nám ešte dnes.

Diéty v Nemecku a ich výška

Výška diét v Nemecku sa líši od počtu hodín strávených mimo domova. V praxi to teda znamená, že ak máte trvalé bydlisko na Slovensku, tak ste denne mimo domova až 24 hodín, čo predstavuje odpočítateľnú položku vo výške 24 eur za deň. Pri neprítomnosti nad 8 hodín máte nárok na diéty vo výške 12 eur na deň. V deň príchodu a odchodu paušál predstavuje 12 eur.

Pre zahraničné pracovné cesty platia iné paušály podľa krajiny, v ktorej ste prácu vykonávali.

V ideálnom prípade je tak možné odrátať od vášho príjmu až 2 160 eur, čo môže častokrát zvýšiť nárok na vrátenie daní z Nemecka o niekoľko stoviek eur.

Pozor však na to, že po uplynutí doby 90 dní už nie je možné uplatňovať túto odpočítateľnú položku. Dôvodom je to, že daňový úrad takto (de)motivuje ľudí, aby sa presťahovali na miesto výkonu svojho povolania v Nemecku.

Kto si môže stravné v Nemecku uplatniť

Túto úľavu na dani môžu v Nemecku uplatňovať tak zamestnanci, ako aj živnostníci, ktorí sú členmi ARGE alebo majú v Nemecku stálu prevádzku, a teda aj povinnosť zdaňovať tam príjmy z podnikania.

Rovnaké podmienky a pravidlá samozrejme platia aj pre občanov Nemecka, ktorí pracujú mimo svojho trvalého bydliska.

 

Náš tip

Veľmi dôležité O stravné v Nemecku je možné požiadať aj niekoľkokrát za rok. Podmienkou je len to, že sa vám v priebehu roka mení zamestnávateľ, alebo sa sťahujete za prácou v rámci Nemecka.

Nezabudnite na tieto potvrdenia

Daňový úrad si k žiadosti pýta aj potvrdenie od zamestnávateľa, pracovnú zmluvu alebo nájomné zmluvy, ktoré plne podložia váš nárok na stravné. Žiadajte si teda všetky potvrdenia o ubytovaní, prípadne požiadajte zamestnávateľa o písomné potvrdenie o začatí pomeru alebo zmene pracoviska.

 

Prečítajte si tiež, aké všetky odpočítateľné položky v nemeckom daňovom priznaní si môžete uplatniť, aby bol váš preplatok daní čo najvyšší.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Ak vo vás téma stravného v Nemecku vyvolala otázniky, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám s uplatnením všetkých daňových bonusov a získame vám daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)