Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňové priznanie v Holandsku – 3 najčastejšie odpočítateľné položky

Odpočítateľné položky, čiže daňové náklady, môžu znížiť daňový základ a následne zvýšiť váš daňový preplatok. K trom najčastejšie používaným odpočítateľným položkám v holandskom daňovom priznaní patria:

1. Platby za cestovné do práce

Nárok na uplatnenie tejto daňovej úľavy vám v Holandsku vzniká, ak:

a) cestovné náklady na dochádzanie za prácou hradíte sami
b) dĺžka jednej cesty je viac ako 10 km
c) do práce cestujete viackrát týždenne alebo najmenej 40 krát za rok
d) na dochádzanie do práce využívate verejnú dopravu
e) dopravu zabezpečuje zamestnávateľ, ale
• vy si hradíte min. 70% cestovných nákladov
• náklady na cestu do práce vám boli odrátané zo mzdy

2. Platenie alimentov

Nárok na uplatnenie daňovej úľavy vám v Holandsku vzniká, ak:

a) ste rozvedený, resp. slobodný rodič a platíte alimenty svojmu expartnerovi/expartnerke
b) máte dieťa mladšie ako 21 rokov
c) vaše dieťa nemalo možnosť postarať sa o seba
d) nedostávali ste prídavky na dieťa
e) dieťa nepoberá štipendium
f) platili ste alimenty vo výške aspoň 416,00 EUR/štvrťrok

3. Výdavky súvisiace s narodením dieťaťa, chorobou, invaliditou, starobou alebo úmrtím

Ak ste v daňovom roku, za ktorý podávate holandské daňové priznanie mali výdavky, ktoré bezprostredne súviseli s:

a) narodením dieťaťa
b) chorobou
c) invaliditou
d) starobou
e) úmrtím

a disponujete dokumentmi, ktoré to potvrdzujú, môžete tieto výdavky uviesť v daňovom priznaní. Zvýši sa vám tým preplatok dane z príjmu.

Dokumenty sa predkladajú iba v prípade, že si ich holandský daňový úrad vyžiada. Aké dokumenty je potrebné predložiť, špecifikuje daňový úrad v žiadosti o ich predloženie. Potvrdenia o týchto nákladoch musia byť zvyčajne úradne preložené do anglického, nemeckého alebo holandského jazyka.

Náš tip

Po online registrácií vám zašleme podrobné informácie týkajúce sa postupu vrátenia daní z Holandska.

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)