Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňové zvýhodnenie na dieťa

Túto výhodu pozná hádam každý z nás. V slovenskom daňovom priznaní si ju môžeme uplatniť ako daňový bonus na dieťa a v českom daňovom priznaní ako daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa (daňové zvýhodnění na vyživované dítě). Daňové zvýhodnenie môže daňovník uplatniť formou zľavy na dani (sleva na dani) alebo formou daňového bonusu alebo ich vzájomnou kombináciou.

V roku 2014 bolo možné uplatniť si na každé dieťa len 13.404 Kč. Dobrou správou je, že suma tejto zľavy každým rokom na každé ďalšie dieťa v rodine stúpa.

Za rok 2021 je možné zľavu z vypočítanej daňovej povinnosti uplatniť takto:

1. dieťa 15.204 Kč
2. dieťa 19.404 Kč
3. a každé ďalšie dieťa 24.204 Kč

Podmienky pre uplatnenie zľavy

  • dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom;
  • ide o vyživované dieťa.

Kto sa považuje za vyživované dieťa

Neplnoleté dieťa (do 18. rokov) alebo plnoleté dieťa do 26. rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, alebo ak nemôže študovať alebo pracovať pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Za sústavnú prípravu na budúce povolanie sa považuje štúdium na strednej alebo vysokej škole. Pozor, ak je dieťa napríklad v 1. ročníku strednej školy a plynule prechádza do 2. ročníka, na zľavu máte nárok aj za prázdninové mesiace júl a august (červenec – srpen). Ak ukončí štúdium v júni, aj v tom prípade máte nárok na časť zľavy, to znamená od januára do júna (leden – červen).

Dieťa žijúce v spoločnej domácnosti daňovníka

Za dieťa žijúce v spoločnej domácnosti sa nepovažuje len vlastné dieťa, ale aj dieťa manželky. V prípade, že má vaša manželka dieťa z predchádzajúceho manželstva, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti, zľavu si môžete uplatniť aj na neho. Daňové zvýhodnenie si môže uplatniť aj manželka na deti manžela žijúce v spoločnej domácnosti.

Povinné prílohy k českému daňovému priznaniu

Povinnou prílohou k českému daňovému priznaniu, v ktorom sa uplatňuje daňové zvýhodnenie na dieťa, je rodný list dieťaťa. V prípade, že dieťa študuje, tak aj potvrdenie o návšteve školy.

Ak sa dieťa narodilo v priebehu roka

Ak sa dieťa narodilo v priebehu zdaňovacieho obdobia, môžete si uplatniť alikvotnú sumu zľavy. Na dieťa narodené napríklad 27.08. si môžete požiadať o zľavu za celý august bez ohľadu na to, že sa narodilo koncom mesiaca. Nárok na zľavu máte teda od augusta do decembra (srpen – prosinec) vo výške 6.335 Kč.

Kto si môže uplatniť zľavu

Zľavu si môže uplatniť rodič, ktorého 90 % príjmov pochádza z Českej republiky a v Česku si podá daňové priznanie. Ak obaja rodičia splnili podmienku dosiahnutia príjmov, zľavu za celý rok si môže uplatniť buď len jeden z rodičov, alebo si ju môžu rozdeliť po mesiacoch, napr. za január – jún si zľavu uplatní matka a za júl – december otec.

Daňový bonus

Zatiaľ čo všetky ostatné zľavy si môžete uplatniť len do výšky vypočítanej dane, pri deťoch to neplatí. Ak je vaša zľava vyššia než daň, zvyšok zľavy sa premení na daňový bonus, ktorý vám bude vyplatený.

Príklad: 

Vypočítaná daň: 25.000 Kč
Zľava na 2 deti: 34.608 Kč
Výsledok: – 9.608 Kč, čo predstavuje daňový bonus, ktorý vám daňový úrad vyplatí.

 

Zašlite nám vaše potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a rodné listy detí na kontakt@tj-legal.com a radi pre vás pripravíme predbežnú kalkuláciu, či máte nárok na uplatnenie zliav a v akej výške.

 

Náš tip – ak pochádzate z Česka, navštívte aj náš český web TJ-Legal.cz.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)