Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňový bonus na dieťa v Holandsku (Inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Ak ste pracovali v Holandsku, môžete požiadať o daňový bonus na dieťa (Inkomensafhankelijke combinatiekorting).

Podmienky pre získanie daňového bonusu na dieťa z Holandska

Daňový bonus na dieťa v Holandsku (Inkomensafhankelijke combinatiekorting) za rok 2015 môžete získať, ak spĺňate všetky štyri nasledujúce podmienky:

1. Váš príjem (zárobok v zamestnaní, zisk z podnikateľskej činnosti) bol vyšší ako 4857 eur.
2. Vaše dieťa sa narodilo po 31. decembri 2002.
3. Vaše dieťa malo aspoň počas 6 mesiacov rovnakú adresu bydliska ako vy,
4. V roku 2015 ste nemali daňového partnera. Alebo ste mali daňového partnera, ale váš príjem zo zamestnania bol nižší ako príjem vášho daňového partnera.

Daňový partner v Holandsku

Daňový partner je váš manžel/manželka, ale iba v prípade, že spĺňate jednu z dvoch nasledujúcich podmienok:
– v Holandsku ste dosiahli aspoň 90 % z vašich celoročných príjmov a váš manžel/vaša manželka nemal/-a žiaden alebo veľmi nízky príjem,
– alebo ste obaja v Holandsku dosiahli aspoň 90 % celosvetových ročných príjmov.

Odlučné v Holandsku (Alegemene heffingskorting)

Ak máte partnera, ktorý je zároveň Vašim daňovým partnerom, nemáte síce nárok na daňový bonus, ale môžete požiadať o odlučné (Algemene Heffingskorting).

Výška daňového bonusu (Inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Príjem vyšší ako Príjem nižší ako Výška daňového bonusu
4857 eur nula
4857 eur 32832 eur 1033 eur + 4 % x (príjem zo zamestnania – 4857 eur
32832 eur 2152 eur

Výhoda pre vás

Daňový bonus sa pripočíta k vráteným daniam z Holandska.

Nárok na daňový bonus v plnej výške vám vznikne vtedy, ak v Holandsku odpracujete celý rok. Ak v Holandsku pracujete iba časť roka, daňový bonus sa podľa počtu odpracovaných dní alikvotne zníži.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)