Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Deň daňovej slobody 2017 v Nemecku

Deň daňovej slobody, resp. Pamätný deň daňovníka, po nemecky Steuerzahlergedenktag alebo Tag des Steuerzahlers, pripadol v Nemecku v roku 2017 na 19. júl.

Z jedného eura ostane občanovi Nemecka len 45,40 centov.

Deň daňovej slobody, resp. Pamätný deň daňovníka, po nemecky Steuerzahlergedenktag alebo Tag des Steuerzahlers, pripadol v Nemecku v roku 2017 na 19. júl.

Týmto predstavuje celoštátne daňové zaťaženie príjmu 54,6 percent a je také vysoké ako nikdy predtým. Ešte nikdy občania Nemecka nepracovali tak dlho len pre štát a na jeho výdavky. Po zdanení ostáva občanovi z každého zarobeného eura k dispozícii len 45,4 centov.

Krátka história dní daňovej slobody

Kým v roku 1960 pripadol Deň daňovej slobody v Nemecku na 1. jún, v roku 2006 to bol už 5. júl a v roku 2017 sa posunul až na 19. júl.
Tento symbolický deň je vyhlasovaný zväzom nemeckých daňovníkov. Je to deň, do ktorého priemerný daňovník pracuje v danom roku len na dane a odvody. Až časť príjmov získaných po tomto termíne pripadá čisto daňovníkovi.

Cieľom tohto pamätného dňa je zvýšiť povedomie o daňovom zaťažení. Poukazuje na to, ako veľmi štát zaťažuje príjmy svojich občanov a podnikov. Z dôvodu dlhodobo dobrej konjunktúry rastú platy a občania sa tak dostávajú do stále vyšších daňových sadzieb. Prieskum ukazuje, že za to nemôže len stále rastúca daň z príjmu, ale aj ostatné druhy daní – daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, príspevok do fondu solidarity, daň za energiu, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu a ostatné.

Zväz daňovníkov Nemecka okrem iného navrhuje znížiť výdavky štátu, znížiť sadzby dane z príjmu a ostatných daní, znížiť odvody poistenia v nezamestnanosti a úplne zrušiť príspevok do fondu solidarity.

Dni daňovej slobody v ďalších krajinách

V anglosaskej oblasti je rozšírený tzv. Tax Freedom Day – Deň daňovej slobody. Na rozdiel od nemeckého ekvivalentu tohto dňa nepoužíva Tax Freedom Day ako základ pre porovnanie národný príjem, ale väčšinou vyšší a obsiahlejší čistý národný dôchodok. Preto podľa Tax Freedom Day vychádzajú výrazne nižšie podiely, teda oveľa skoršie termíny. Pre porovnanie, ak by sa Deň daňovej slobody stanovoval podľa výpočtu Tax Freedom Day, v Nemecku by v roku 2017 pripadol na 21. jún 2017.

Deň daňovej slobody na Slovensku pripadol v roku 2017 na 5. jún a v Česku na 17. jún.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)