Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Detský bonus (Kinderbonus) 2022 – prídavky na deti z Nemecka

Aj v roku 2022 Nemecko vyplatí jednorazový príspevok na deti takzvaný Kinderbonus, a pomôže tak mnohým rodičom.

kindergeld a kinderbonus

Pracuje jeden z rodičov v Nemecku? Požiadajte o prídavky na deti Kindergeld. Chcem prídavky

Aby sa zmiernili dôsledky zdražovania energií na rodiny, schválila totiž 12.5.2022 prvá komora nemeckého parlamentu návrh zákona na daňové odbremenenie v roku 2022 a 20.5.2022 svoj súhlas s týmto zákonom vyslovila aj druhá komora nemeckého parlamentu.

Veľmi dôležité Táto legislatívna úprava umožní, že aj v roku 2022 Nemecko vyplatí jednorazový detský bonus vo výške 100 eur na každé dieťa, na ktoré sú poberané prídavky na deti z Nemecka (Kindergeld). Presnejšie povedané, nárok na Kinderbonus 2022 vznikne u všetkých detí, na ktoré vznikne v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci roka 2022 nárok na prídavky na deti z Nemecka.

Tento bonus bude vyplatený v júli 2022 ako osobitná platba spolu s nemeckými prídavkami na deti za júl 2022. Kinderbonus na deti, u ktorých nárok na nemecké prídavky vznikol za iný kalendárny mesiac roka 2022, bude vyplatený po júli 2022.

Výšku detského bonusu zohľadní tiež nemecký daňový úrad pri výpočte, či je pre daňovníka výhodnejšie uplatniť si nezdaniteľné minimum na deti alebo poberať prídavky na deti.

Zdroj: pixabay.com (ilustračná fotografia)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)