Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dôchodkové poistenie v Rakúsku

Pre zamestnávanie občanov Slovenskej republiky v Rakúsku platia rakúske právne predpisy. Nároky na dôchodok sa preto tiež riadia rakúskym dôchodkovým systémom.

dôchodkove poistenie v rakusku

Pracovali ste v Rakúsku? Na vrátenie daní z Rakúska získavajú žiadateľa najčastejšie od 636€ do 3 517€. Získajte svoje dane

Žiadosť o dôchodok sa podáva v krajine, v ktorej žiadateľ v čase podania žiadosti žije. V žiadosti sa uvádzajú všetky krajiny, v ktorých žiadateľ odvádzal dávky do dôchodkového poistenia. Prečítajte si aj náš ďalší blog, v ktorom sa dozviete všetko podstatné na tému starobný dôchodok zo zahraničia.

Dôchodkový systém v Rakúsku

Od 1. januára 2014 platí v Rakúsku pre všetkých občanov narodených po 1. 1. 1955, nový jednotný dôchodkový systém dôchodkových účtov, ktoré poskytujú informácie a jasný prehľad o dôchodku. 

Tento systém umožňuje poistencom kedykoľvek zistiť aktuálnu výšku nasporenej sumy dôchodku. O stave dôchodkového účtu sa poistenci môžu informovať on–line, alebo môžu požiadať poisťovňu o zaslanie informácií o dôchodkovom účte. V prípade využitia on-line služieb je potrebné použiť občiansky preukaz (Bürgerkarte) alebo vlastnoručný podpis.

Požiadajte o vrátenie daní z Rakúska, je to možné až za 5 rokov spätne

Dôchodkový vek v Rakúsku

Veľmi dôležité Dôchodkový vek v Rakúsku je 60. rok života. Nárok na nasporenú sumu vznikne vždy pri odchode do dôchodku alebo po piatich rokoch od ukončenia povinnosti platiť príspevok, čiže v prípade smrti poistenca sa nasporená suma vyplatí rodinným príslušníkom. Výška sumy závisí od zaplatených príspevkov a od úspešnosti investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Minimálna výška je v hodnote zaplatených príspevkov.

Náš tip

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke pensionsversicherung.at. Pre cudzincov sú zriadené mimoriadne termíny, v ktorých je možné informácie získať aj vo vybraných cudzích jazykoch.

Nezabudnite tiež, že pokiaľ v krajine pracujete, s najväčšou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie daní z Rakúska. Získame vám ich aj za 5 rokov spätne, čiže ich výška sa môže vyšplhať až na niekoľko tisíc eur. Slušné, nie? 

Zdroj obrázku: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)