Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Starobný dôchodok zo zahraničia

Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, je možné, že ste nadobudli nárok na dôchodok v každej z nich.

starobny dôchodok zo zahranicia tj legal

Žiadosťou o vrátenie daní zo zahraničia si viete prilepšiť stovky až tisíce eur. Zistiť viac

O dôchodok budete musieť požiadať príslušný úrad dôchodkového zabezpečenia v krajine vášho pobytu alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Ak ste nikdy nepracovali v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, vaša hostiteľská krajina postúpi vašu žiadosť krajine, v ktorej ste pracovali naposledy.

Úrady dôchodkového zabezpečenia každej krajiny Európskej únie, v ktorej ste pracovali, overia výšku vašich príspevkov odvedených do príslušného systému, výšku vašich príspevkov zaplatenú v iných krajinách a dĺžku období, ktoré ste odpracovali v jednotlivých krajinách.

Koľko rokov musím odpracovať v zahraničí?

V niektorých krajinách Európskej únie musíte odpracovať určitý minimálny počet rokov, aby vám vznikol nárok na dôchodok. V takýchto prípadoch príslušný úrad dôchodkového zabezpečenia musí zohľadniť všetky odpracované roky v iných krajinách EÚ tak, ako keby ste pracovali celý čas v tejto krajine, s cieľom posúdiť, či máte nárok na dôchodok.

V prípade, že ste v systéme dôchodkového zabezpečenia jednej krajiny boli poistený počas obdobia kratšieho ako jeden rok, môže sa na váš prípad uplatňovať osobitné pravidlo, keďže niektoré krajiny Európskej únie nepriznávajú nárok na dôchodok v prípade krátkeho obdobia: mesiace, počas ktorých ste boli poistení, alebo ste žili v krajine, v ktorej ste pracovali krátky čas, nestratíte. Pri výpočte vášho dôchodku ich započítajú krajiny, v ktorých ste pracovali dlhšie.

Žiadajte o vrátenie dane zo zahraničia a prilepšite osobnému či rodinnému rozpočtu

Aké sú rozdiely vo veku odchodu do dôchodku?

Zákonný vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši. V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete (alebo ste naposledy pracovali), môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak ste získali nárok na dôchodok aj v iných krajinách, príslušné časti vášho dôchodku vám tieto krajiny začnú vyplácať až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v týchto krajinách.

Príklad

Caroline z Francúzska pracovala v Dánsku 15 rokov, koncom svojej kariéry sa vrátila do Francúzska. Keď dovŕšila 60 rokov (dôchodkový vek vo Francúzsku), požiadala o dôchodok vo Francúzsku. Po dovŕšení 60 rokov má Caroline nárok iba na francúzsku časť svojho dôchodku. Dánsku časť dostane až po dovŕšení 67 rokov (zákonný vek odchodu do dôchodku v Dánsku pre vekovú skupinu, do ktorej patrí Caroline).

Aký je vek odchodu do dôchodku v iných krajinách?

Nemecko. Nárok na dôchodok z Nemecka sa pre všetkých narodených medzi 1. januárom 1947 a 31. decembrom 1958 časovo mierne sa posúva. Hranica dôchodkového veku 65 rokov sa posúva pre každý ročník o jeden mesiac, pre ročníky od 1959 do 1963 o dva mesiace na ročník. Pre toho, kto sa narodil po 1. januári 1964, platí hranica 67 rokov. Poistenci, ktorí odvádzali poistenie 45 rokov, môžu poberať dôchodok v Nemecku už od 65 rokov.

Rakúsko. Nárok na starobný dôchodok z Rakúska máte vtedy, keď dovŕšite požadovaný dôchodkový vek a splníte potrebný počet mesiacov dôchodkového poistenia. V Rakúsku existuje starobný dôchodok a rôzne formy predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek v Rakúsku je v súčasnosti pre ženy 60 rokov a pre mužov 65 rokov.

Holandsko. Ak bývate, alebo pracujete v Holandsku, ste poistený podľa všeobecného zákona o dôchodkovom poistení (AOW). Každý, kto dosiahne dôchodkový vek má nárok na dôchodok. Od roka 2013 sa tento vek postupne zvyšuje. V roku 2019 bude zvýšený z 65 rokov na 66 rokov a v roku 2023 na 67 rokov. Od roka 2024 bude dôchodkový vek viazaný na priemernú dĺžku života.

Náš tip

Prečítajte si aj náš článok o tom, ako funguje starobný dôchodok v Rakúsku. Vedeli ste, že u našich západných susedov sa začína dôchodkový vek už v šesťdesiatke?

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Štandardný dôchodkový vek (pôvodne 65 rokov) bol čiastočne odstránený, väčšina ľudí môže pracovať tak dlho, ako chce. Môže požiadať o starobný dôchodok, alebo môže pracovať ďalej. Aby ste však získali základný starobný dôchodok, musíte splniť určitý počet rokov, v ktorých ste odvádzali sociálne poistenie. Počet rokov povinného poistenia, ktorý potrebujete pre získanie základného starobného dôchodku závisí od toho, kedy o dôchodok požiadate.

Napríklad, ak ste dosiahli zákonný dôchodkový vek pred 6. aprílom 2010, predstavuje počet potrebných rokov poistenia vo väčšine prípadov pre mužov 44 rokov a pre ženy 39 rokov. Keď o dôchodok požiadate po 6. apríli 2010, počet rokov poistenia predstavuje 30 rokov nezávisle od toho, či ste muž alebo žena.

Česká republika. Dôchodok z Čiech, resp. dôchodkový vek v tejto krajine závisí od roka narodenia. Líši sa pre mužov a ženy. U žien závisí od počtu vychovaných detí. Pre mužov predstavuje 60 rokov, pre ženy od 53 do 57 rokov.

Írsko. O starobný dôchodok by ste mali požiadať najneskôr tri mesiace pre dovŕšením dôchodkového veku (66 rokov). V zákone o sociálnej ochrane a dôchodkoch z roka 2011 boli uskutočnené viaceré zmeny vo veku nástupu na dôchodok. Vek nástupu na dôchodok sa v roku 2021 navýši na 67 rokov a v roku 2028 na 68 rokov. To znamená, že ak ste sa narodili po 1. januári 1955, predstavuje minimálny vek pre začiatok dôchodku 67 rokov a ak ste sa narodili po tomto termíne, predstavuje minimálny vek pre nástup do dôchodku 68 rokov.

Slovensko.

Veľmi dôležité Od prvého januára 2021 Sociálna poisťovňa zmenila aktuálnu úpravu dôchodkového veku a stanovila ho všetkým poistencom. Vek v tomto roku ostal ohraničený na 64 rokov. Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku.

Kedy možno odísť do starobného dôchodku môžete nahliadnuť tu: starobný dôchodok.

Novelou zákona sa od roku 2023 zruší vopred určený vek odchodu do dôchodku. Zastropovanie odchodu na dôchodok vo veku 64 rokov bude neudržateľný. Je to hlavne z dôvodu dlhšej doby dožitia a klesajúcej demografickej krivky.

Možno preto očakávať, že vek odchodu do dôchodku u ľudí, ktorí dnes nastupujú do zamestnania, sa pomaly ale isto presunie k vyššej hranici veku.

Náš tip

Vedeli ste, že ak chcete dostávať dôchodok zo zahraničia, musí mať Slovensko s krajinou, v ktorej ste pracovali, uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení? Ďalšie užitočné informácie sa dočítate v našom článku 5 otázok a odpovedí k starobnému dôchodku zo zahraničia.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)