Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dôchodok z Nemecka a povinnosť podať daňové priznanie

Každý človek sa teší, že si na dôchodku bude užívať to, čo celý život odvádzal na dôchodkové zabezpečenie. Málo dôchodcov však vie, že aj oni majú daňovú povinnosť. Ak poberáte dôchodok z Nemecka a neviete, či aj vy máte povinnosť podávať nemecké daňové priznanie, odpoveď nájdete v tomto článku.

Spokojní seniori na lavičke

S každým navýšením penzie vzniká väčšiemu počtu dôchodcov daňová povinnosť. Daňová povinnosť však našťastie v tomto prípade neznamená automaticky povinnosť platby dane. Aj na dôchodku totiž máte výdavky, ktoré si v daňovom priznaní môžete uplatniť.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie?

V prípade, ak vy alebo váš manžel/manželka poberáte dôchodok z Nemecka, upravuje povinnosť podávania daňového priznania zákon. Uvedené predpisy sa vás týkajú aj vtedy, ak máte popri dôchodku niektorý z nasledujúcich príjmov:

 1. príjem z prenájmu,
 2. príjem zo živnosti,
 3. príjem z kapitálového majetku,
 4. paušálne zdanenú alebo od dane oslobodenú mzdu.

Rozhodujúcim kritériom pre podávanie daňového priznania je celková výška všetkých príjmov dôchodcu. Pre rok 2020 je táto suma stanovená na úrovni 9 408 eur v prípade slobodného dôchodcu a 18 816 eur pre ženatých/vydaté. Keďže dôchodcovia nemajú daňovú povinnosť v plnom rozsahu, zostávajú viacerí dôchodcovia pod spomínanou hranicou, a teda nemajú povinnosť si nemecké daňové priznanie podávať.

Nemecké daňové priznanie bez chýb

Vyplynula vám povinnosť podať daňové priznanie v Nemecku? Ak chcete mať istotu, že vaše nemecké daňové priznanie bude spracované bezchybne, zverte sa do rúk odborníkom v TJ-Legal, kde sa o všetko potrebné postaráme.

Príjem zo závislej činnosti

V prípade, že dôchodca má popri dôchodku aj príjem zo závislej činnosti, vzťahuje sa naňho povinnosť podať daňové priznanie rovnako ako v prípade zamestnancov. Konkrétne ide o dôchodcov z nasledujúcich skupín:

 • poberáte dôchodok a popri ňom aj zaopatrovaciu dávku,
 • jeden z manželov poberá zaopatrovaciu dávku a druhý dôchodok,
 • jeden z manželov je už dôchodca, druhý ešte pracuje,
 • ste dôchodca, ale popri dôchodku stále pracujete.

Platí, že vedľajšie príjmy popri dôchodku sa do výšky 410 eur nezdaňujú bez ohľadu na výšku dôchodku. Vedľajšie príjmy v rozmedzí 410 eur až 820 eur sa zdaňujú pomerne. Pre overenie, či nepresahujete hranicu 410 eur pri vedľajších príjmoch sa najskôr odpočíta časť daňového bonusu prislúchajúceho na vedľajšie príjmy.

A čo povinnosť zaplatiť daň?

To, či dôchodca popri samotnom daňovom priznaní má povinnosť daň aj zaplatiť, závisí od viacerých faktorov:

 • aký vysoký dôchodok poberá,
 • aký vysoký je zdaniteľný podiel dôchodku,
 • či je zosobášený,
 • aké vysoké sú ďalšie zdaniteľné príjmy,
 • aké vysoké sú uplatniteľné výdavky.

Veľmi dôležité Daň musia dôchodcovia zaplatiť vtedy, ak sa po zohľadnení uvedených kritérií ich zdaniteľný príjem nachádza nad nezdaniteľným minimom.

Uplatnenie výdavkov

Pokiaľ ide o výdavky, tie si dôchodcovia v daňovom priznaní uplatňujú rovnakým spôsobom ako zamestnanci. Dôchodcovia majú taktiež na výber, či si v daňovom priznaní uplatnia jednotlivé výdavky, alebo sa spoľahnú na paušál v sume 102 eur. Hoci sú výdavky v súvislosti s dôchodkom skôr výnimkou než pravidlom, určite sa oplatí uplatniť si v daňovom priznaní reálne výdavky. 102 eurový paušál totiž nemusí postačovať.

Ktoré výdavky si teda dôchodca môže uplatniť v nemeckom daňovom priznaní? Pod výdavkami možno rozumieť všetky výdavky smerujúce k nadobudnutiu, zaisteniu a udržaniu príjmu. Konkrétne môže ísť o:

 • príspevky do odborovej organizácie,
 • výdavky na daňového poradcu,
 • úroky z omeškania na úver, ktorý bol určený na úhradu dobrovoľného dôchodkového poistenia,
 • výdavky na dôchodkového alebo poistného poradcu v súvislosti s nárokom zo zákonnej alebo súkromnej dôchodkovej poisťovne.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Ak si ani po prečítaní tohto článku nie ste istý/á, či máte ako nemecký dôchodca povinnosť si nemecké daňové priznanie podávať alebo aké výhody z toho pre Vás plynú, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poradíme.

Zdroje: Steuertipps.de, Finanztip.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)