Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dôchodkové poistenie v čase nezamestnanosti v Nemecku

Klient sa na nás obrátil s otázkou, či je zaňho v odvádzané dôchodkové poistenie aj počas jeho nezamestnanosti v Nemecku a či sa mu táto doba nezamestnanosti bude započítavať do dôchodku. Ak sa vás táto téma týka tiež, odpoveď nájdete v našom článku.

nezamestnanost v nemecku

Nárok na dôchodok v Nemecku vzniká po dosiahnutí príslušnej vekovej hranice. Pre tých, ktorí sa narodili pred rokom 1947, je veková hranica stanovená na 65 rokov. Tým, ktorí sa narodili v období medzi rokom 1947 až 1963, je veková hranica odstupňovaná a postupne sa zvyšuje. A pre tých, ktorí sa narodili po roku 1964, je veková hranica stanovená na 67 rokov. Pre poberanie nemeckého dôchodku je však potrebné byť minimálne 5 rokov dôchodkovo poistený v tejto krajine.

Veľmi dôležité Obdobie nezamestnanosti ovplyvní výšku dôchodku menej ako zárobková činnosť. Napriek tomu sa jeho vplyv prejaví aj na nároku a rovnako aj na výške dôchodku.

Som dôchodkovo poistený/á aj počas nezamestnanosti?

Keď poberáte podporu v nezamestnanosti z nemeckej agentúry pre prácu (Bundesagentur für Arbeit), ste v podstate zákonne dôchodkovo poistený. Agentúrou sú automaticky platené príspevky do dôchodkového poistenia. Toto však platí len vtedy, ak ste boli dôchodkovo poistený minimálne jeden rok pred začatím poberania podpory v nezamestnanosti. Ak nespĺňate túto podmienku, môžete o odvody z poberanej podpory v nezamestnanosti do dôchodkového poistenia požiadať priamo agentúru alebo príslušnú dôchodkovú poisťovňu.

Príspevky do dôchodkového poistenia, ktoré sú odvádzané z podpory v nezamestnanosti, zvyšujú v zásade výšku vášho dôchodku, ale žiaľ nie v takej výške, ako by to zvýšilo poistenie zo zamestnania. Príspevok do dôchodkového poistenia sa totiž vypočítava zo základu, ktorý zodpovedá 80 % vášho ostatného hrubého príjmu zo zamestnania.

Ak vám nevznikol nárok na podporu v nezamestnanosti, nie ste dôchodkovo poistený a agentúra pre prácu za vás príspevky na váš budúci dôchodok neodvádza. Tieto obdobia sú napriek tomu započítavané do celkovej doby poistenia a tým pádom nepriamo ovplyvňujú výšku vášho dôchodku.

Dĺžka poberania podpory v nezamestnanosti v Nemecku

Poberať podporu v nezamestnanosti v Nemecku môžete maximálne 24 mesiacov. Dobu poberania ovplyvňuje vek a doba poistenia v posledných piatich rokoch pred vznikom nároku na podporu v nezamestnanosti.

Pri poberaní príspevku Arbeitslosengeld II. neodvádza od roka 2011 agentúra pre prácu žiadne príspevky do dôchodkového poistenia. Rovnako však platí, že táto doba sa započítava do celkovej doby poistenia a nepriamo ovplyvňuje výšku dôchodku.

Dôležité obdobia pre váš nemecký dôchodok

To, aký bude mať nezamestnanosť vplyv na váš dôchodok z Nemecka, závisí na jednej strane od druhu poberaného príspevku, a na druhej strane od doby nezamestnanosti. Obdobia nezamestnanosti bez povinných príspevkov do dôchodkového poistenia môžu vyplniť medzery v celkovej minimálnej dobe dôchodkového poistenia.

Za určitých podmienok sa aj obdobie nezamestnanosti zaráta do celkovej započítateľnej doby.  Rozlišuje sa medzi započítateľnou dobou, ktorá váš dôchodok zhodnotí, a medzi dobou bez zhodnotenia. Aj bez zhodnotenia (napríklad obdobie nezamestnanosti bez poberania podpory v nezamestnanosti) môže byť toto obdobie pripísané v prospech vášho konta dôchodkového poistenia.

 

Zohľadnenie doby nezamestnanosti v celkovej započítateľnej dobe predpokladá, že ste:

  1. prerušili poistené zamestnanie alebo poistenú samostatnú zárobkovú činnosť,
  2. sa prihlásili na nemeckej agentúre pre prácu ako nezamestnaný.

 

Obdobie nezamestnanosti medzi 17. a 25. rokom veku môže byť zohľadnené v celkovej započítateľnej dobe aj bez prerušenia poisteného zamestnania, či samostatnej zárobkovej činnosti.

Započítateľné obdobia môžu vzniknúť aj kvôli poberaniu Arbeitslosengeld II. od 1. januára 2011. V tomto prípade sa nevyžaduje ani podmienka prerušenia poisteného zamestnania či samostatnej zárobkovej činnosti, ani evidovaná nezamestnanosť.

Časové obdobia nezamestnanosti alebo obdobia poberania Arbeitslosengeld II. majú nepriamy vplyv na výpočet dôchodku, ak ste absolvovali aj iné obdobia bez príspevkov do dôchodkového poistenia, napríklad materská dovolenka, odborné školské vzdelávanie či práceneschopnosť, ktoré sa posudzujú samostatne.

Aj obdobie, za ktoré ste podporu v nezamestnanosti nežiadali, prípadne vám nebola vyplácaná z dôvodu vysokého započítateľného majetku, je možné započítať do celkovej započítateľnej doby. Avšak obdobie 12-tich týždňov, tzv. výluky zo sprostredkovania, ktoré nastáva vtedy, keď nezamestnaný bez vážneho dôvodu nespolupracuje s agentúrou pre prácu a neplní si svoje povinnosti, sa nezahŕňa do celkovej započítateľnej doby.

Časové medzery, teda nepokryté obdobia, ktoré vznikli vtedy, keď ste boli nezamestnaný a nespĺňali ste podmienky pre priznanie podpory v nezamestnanosti od agentúry pre prácu alebo keď sa obdobie vašej nezamestnanosti nezapočíta do celkovej doby, nemajú vplyv na výpočet vášho dôchodku. V tomto prípade sa odporúča vyplniť tieto medzery dobrovoľnými odvodmi do dôchodkového poistenia.

Pomôžeme vám aj s ďalšími formalitami

Špecializujeme sa na služby pre Slovákov pracujúcich v zahraničí. Radi pre vás vybavíme vrátenie daní z Nemecka (ak vám vznikol nárok), nemecké prídavky na deti a ďalšie. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroj: Deutsche-rentenversicherung.de 

Zdroj obrázku: Freepik

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)