Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Energiepreispauschale – paušálny príspevok na energie

Najprv pandémia koronavírusu a teraz aj vojna na Ukrajine ženú ceny tovarov a služieb do výšky. S cieľom odbremeniť občanov zaviedla nemecká spolková vláda viacero opatrení v rámci balíčka pod názvom Energie-Entlastungspaket 2022.

úsporná žiarovka a ušetrené mince

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2018 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

K týmto opatreniam patrí napríklad 9-eurový mesačný cestovný lístok, bonus na deti vo výške 100,00 eur vyplatený k rodinným prídavkom nemeckou Familienkasse, bonus vo výške 100,00 eur pre prijímateľov sociálnych dávok, zľava na tankovanie a paušálny príspevok na energie.

Energiepreispauschale – paušálny príspevok na energie

Jednorazový príspevok na energie vo výške 300,00 eur získajú všetci, ktorí:

  • boli v roku 2022 aktívne zárobkovo činní (za predpokladu, že boli zamestnaní už k 01.09.2022), boli sociálne poistení a boli zdaňovaní v daňovej triede 1 až 5,
  • pracovníci na tzv. minijob, ale len ak sa jedná o hlavný a jediný pracovný pomer,
  • boli poberateľmi náhrady mzdy z Nemecka (napr. Kurzarbeitergeld, podpora v nezamestnanosti, nemocenské, materské a podobne),
  • dôchodcovia a študenti, len vtedy ak sú v pracovnom pomere alebo sú zároveň samostatne zárobkovo činné osoby,
  • samostatne zárobkovo činné osoby, u ktorých sa príspevok prejaví buď vo forme zníženia preddavkov na daň alebo si tento príspevok môžu uplatniť v daňovom priznaní 2022 ako daňový výdavok.
  • nárok majú aj učni, úradníci, sudcovia a vojaci.

Veľmi dôležité Na jednorazový príspevok má nárok každý z manželských partnerov, za predpokladu, že sú obaja zamestnaní.

 

Paušálny príspevok je možné získať dvoma spôsobmi:

  1. prioritne má byť vyplatený zamestnávateľom v septembri 2022 spolu so mzdou. To platí aj pre zamestnancov, ktorí aktuálne poberajú rodičovský príspevok a nemocenskú dávku. Dátum výplaty sa môže odlišovať, v závislosti od toho, v akých termínoch zamestnávateľ zasiela hlásenia na daňový úrad.
  2. Ak príspevok nevyplatí zamestnávateľ, zamestnanec o neho môže požiadať vo svojom nemeckom daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2022. Rovnako len táto možnosť ostáva pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby, pre zamestnancov, ktorým sa skončil pracovný pomer pred 01.09.2022 a pre zamestnancov, ktorí sa pred 01.09.2022 stali nezamestnanými.

Daňové priznanie v Nemecku (vrátenie daní z Nemecka) so všetkým, čo k tomu patrí.

Uvádza sa príspevok v nemeckom daňovom priznaní?

Veľmi dôležité Pri tomto príspevku sa jedná o zdaniteľný príjem a bude ako dodatočný príjem zaťažený daňou z príjmu.

Ak bude príspevok vyplatený zamestnávateľom k mzde, bude uvedený v nemeckom ročnom zúčtovaní, tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung v riadku 3 pod názvom Hrubá mzda. Zamestnávateľom odvedená daň z príjmu bude už súčasťou riadka 4 pod názvom Zrazená daň z príjmu. Do daňového priznania je len jednoducho potrebné tieto údaje preniesť.

Ak však príspevok zamestnávateľ nevyplatí, pre jeho získanie je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022. To je možné podať najskôr približne vo februári 2023, po získaní nemeckého ročného zúčtovania od zamestnávateľa, prípadne iných podkladov potrebných pre spracovanie priznania (formulár EU/EWR, potvrdenie o poberaní náhrady mzdy a pod.)

Uplatnený príspevok na energie sa v daňovom priznaní zamestnanca prejaví ako daňový výdavok, teda znížením základu dane pre výpočet daňovej povinnosti, prípadne znížením vyrubenej dane. Len ak bude suma príspevku prevyšovať vyrubenú daň z príjmu, bude daňovníkovi tento rozdiel nemeckým daňovým úradom vyplatený. Pozitívny účinok príspevku na daňové priznanie sa prejaví hlavne u nízkopríjmových daňovníkov. Len tí, ktorých zdaniteľný príjem (hrubý príjem znížený o daňové výdavky, zákonné poistenia, mimoriadne výdavky a nezdaniteľné sumy) sa bude nachádzať pod hranicou 10.347,00 eur (nezdaniteľné minimum pre rok 2022), budú profitovať z celkovej výšky paušálneho príspevku na energie.

Veľmi dôležité Na ktorom mieste nemeckého daňového priznania sa nárok na príspevok na energie uvedie, ešte nie je definitívne určené. Jedno je však isté, nárok na paušálny príspevok na energie nie je možné uplatniť v daňovom priznaní, ak už bol vyplatený zamestnávateľom.

Zdroje: buhl.de (1, 2), blog.minijob-zentral.de,

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)