Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Firemné vozidlo na súkromné účely – nemecké daňové priznanie

Môžem si v nemeckom daňovom priznaní uplatniť vzdialenostný paušál, keď som na cesty používal firemné vozidlo? V zásade je to možné. Je však potrebné zohľadniť určité kritériá.

Aké sú podmienky?

Benefity pre mobilitu, ktoré môžu byť poskytnuté zamestnancom, je možné rozdeliť na dva druhy:

  1. vecný príjem, napríklad vo forme používania firemného vozidla, poukážky na nákup pohonných hmôt a pod., 
  2. finančný príspevok k vzniknutým nákladom alebo úplná náhrada vzniknutých nákladov, napr. na cesty medzi ubytovaním a miestom výkonu práce alebo na lístok na verejné dopravné prostriedky. 

Služobné vozidlo je jeden z najznámejších bonusov, avšak jeden z najdrahších. Ak môžu zamestnanci používať služobné vozidlo na súkromné účely, je potrebné takto poskytnutý finančný prospech zdaniť. 

 

Pod súkromným účelom sa rozumie využívanie auta na súkromné cesty, na cesty medzi ubytovaním a pravidelným miestom výkonu práce a na cesty domov za rodinou v rámci dvojitej domácnosti. 

Pri pracovných cestách alebo pri cestách počas pracovne odôvodnenej externej činnosti s použitím služobného vozidla nie je možné uplatniť si vzdialenostný paušál, ani paušál na kilometer. Jedná sa totiž o využitie firemného vozidla na pracovné účely. 

 

Pre potreby zdanenia je potrebné najprv vypočítať finančnú výhodu ako 1% z cenníkovej ceny služobného vozidla. Okrem toho sa pre cesty medzi ubytovaním a pravidelným miestom výkonu práce vypočíta finančná výhoda vo výške 0,03% na každý kilometer. Čiastočne môže byť táto finančná výhoda  zredukovaná uplatnením 15% paušálneho zdanenia. 

Na oplátku si môže zamestnanec v nemeckom daňovom priznaní uplatniť vzdialenostný paušál od 0,30 do 0,38 eur za kilometer vzdialenosti vo svojich daňových výdavkoch. Od týchto výdavkov sa však odpočíta paušálne zdanená suma a len rozdiel zníži základ dane. 

 

Príklad 1: 

Zamestnanec v roku 2020 používal služobné auto s cenníkovou cenou 30.000 eur a uskutočnil 220 ciest do svojho pravidelného miesta výkonu práce. Toto sa nachádza vo vzdialenosti 30 kilometrov od jeho ubytovania. Zamestnávateľ pre túto finančnú výhodu uplatnil paušálne zdanenie. 

Výpočet: 

1% z ceny vozidla: 1% z 30.000 eur = 300 eur 

Hodnota príspevku na cesty do práce: 0,03% z 30.000 eur x 30 km = 270 eur 

Zdaniteľná úžitková hodnota: 570 eur 

Zamestnávateľ zdaní paušálne 15%: 15 dní x 30 km x 0,30 eur/km = 135 eur mesačne 

Ako hrubú mzdu je potrebné zdaniť: 435 eur 

Ako daňové výdavky je možné uplatniť: 220 dní x 30 km x 0,30 eur/km = 1.980 eur 

Mínus paušálne zdanená suma: 135 eur x 12 mesiacov = 1.620 eur 

Ročné daňové výdavky znižujúce základ dane: 360 eur 

Paušálne zdanenie 15% sadzbou je možné len do sumy, ktorú je možné uplatniť si v daňovom priznaní ako vzdialenostný paušál. Ten je na každý kilometer 0,30 eur a v roku 2021 sú to 0,30 eur na prvých 20 kilometrov a 0,35 eur od 21. kilometra vzdialenosti. 

Pre zjednodušenie je možné vychádzať z toho, že mesačne sa uskutočnia cesty do práce počas 15 pracovných dní. (BMF-Schreiben vom 31.10.2013, BStBl 2013 I S. 1376 Tz. 5.2).

Mnohí zamestnanci v roku 2020 nepoužívali služobné vozidlo ani len 15 krát, pretože napríklad pracovali na homeoffice. Pritom zamestnávateľ im pri výpočte paušálneho zdanenia použil 15 dní. V tomto prípade môže dôjsť k dodatočnému zvýšeniu zdaniteľného príjmu a eventuálne dokonca aj k nedoplatku. 

 

Príklad 2: 

V nadväznosti na hore uvedený príklad – firemné vozidlo bolo v roku 2020 používané na cesty do práce počas 100 dní. 

Ako daňové výdavky je možné si uplatniť: 100 dní x 30 km x 0,30 eur = 900 eur 

Zamestnávateľ zdanil paušálne sumu: 135 eur x 12 mesiacov = 1.620 eur 

Výdavky, ktoré znížia základ dane: 0 eur 

Navýšenie zdaniteľného príjmu o: 720 eur 

Suma 720 eur sa zdaní individuálnou daňovou sadzbou. Tá je vo väčšine prípadov vyššia ako paušálna suma zdanenia 15 %. Preto sa zvyčajne pristupuje k tomuto kroku. 

 

Paušálne zdanenie 15-timi percentami 

Zamestnávateľ môže finančnú výhodu na cesty medzi ubytovaním a pravidelným miestom výkonu práce zdaniť 15-timi percentami, ale len do tej miery, v akej si môže zamestnanec uplatniť výdavky v rámci vzdialenostného paušálu (por. § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 a) EStG). 

Pritom platí nasledujúce: 

  • Paušálne zdanenie zamestnávateľom vedie k oslobodeniu tejto sumy od príspevkov do sociálneho poistenia. 
  • Paušálne zdanený hrubý príjem ako aj paušálna daň z príjmu ostávajú v daňovom priznaní k dani z príjmu mimo zreteľ. 
  • Paušálne zdanený príjem znižuje ako výdavok uplatnený vzdialenostný paušál. 

Poplatok za užívanie služobného vozidla 

Ak zamestnanec platí zamestnávateľovi poplatok za užívanie služobného vozidla na súkromné účely, znižuje tento poplatok zdaniteľnú finančnú výhodu. Pritom nie je dôležité, či je poplatok za užívanie služobného vozidla určený paušálne alebo na základe skutočného výkonu vozidla. 

Príspevky za užívanie služobného auta musia byť dohodnuté v pracovnej zmluve alebo na inom pracovno- a služobnoprávnom základe. 

Do úvahy prichádzajú:

  • mesačný paušál, 
  • paušál za kilometer, 
  • (čiastočné) prevzatie lízingových splátok, 
  • a najnovšie aj úplné alebo čiastočné prevzatie jednotlivých výdavkov na vedenie motorového vozidla. Teda napríklad pohonné hmoty, daň z motorových vozidiel, príspevky do zákonného poistenia vozidiel, ošetrenie a umývanie, nájom garáže a parkovacieho miesta, výdavky na opravu a údržbu vozidla. 

Bez povšimnutia ostávajú napríklad diaľničné známky, mýtne poplatky, poplatky za parkovanie ako aj pokuty. 

Príspevky za užívanie služobného vozidla nie je možné uplatniť v daňovom priznaní ako daňové výdavky. Tieto len znižujú zdaniteľnú finančnú výhodu. Ak príspevok za užívanie prevyšuje skutočnú úžitkovú hodnotu vozidla, nevedie to k uznaniu prevyšujúcej sumy ako daňového výdavku ani k negatívnej hrubej mzde. 

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca 

Zamestnávateľ je v postupe pri zrážke dane zo mzdy povinný započítať výdavky, ktoré niesol zamestnanec s poskytnutou finančnou výhodou, ak to inak nevyplýva z pracovnozmluvných alebo pracovnoprávnych zdrojov. Pre tento účel je zamestnanec povinný oznámiť a zdokladovať svojmu zamestnávateľovi ročnú výšku výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vedením služobného vozidla a celkový jazdný výkon vozidla. 

 

Zdroje: 

Schreiben des Bundesfinanzaministeriums vom 21. September 2017, IV C 5-S 334/11/10004-02
https://salfy.de/mobilitaetspauschale-artikel/
https://www.personio.de/hr-lexikon/fahrtkostenzuschuss/
https://www.lohnsteuer-kompakt.de/fag/2023/453/was_kann_ich_absetzen_bei_leistungen_meines_arbeitgebers_fuer_fahrten_zur_arbeit
https://blog.lapid.de/topic/mobilit%C3%A4t/mobilitaetsbudget-statt-dienstwagen
https://www.haufe.de/personal/entgelt/lohnsteuerpauschalierung-dienstwagen-und-fahrtkostenzuschuss_78_556894.html
https://www.lohnsteuer-kompakt.de/texte/2023/123/fahrtkosten_zur_arbeit
https://www.paychex.de/wissenswertes/lohnabrechnung-updates/fahrtkostenerstattung-arbeitgeber/
https://www.spendesk.com/de/blog/fahrtkostenpauschale/
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Haeufig_gestellte_Fragen/Entfernungspauschale/default.php#nr4
https://www.lohnsteuer-kompakt.de/steuerwissen/pauschalbesteuerung-fuer-dienstwagen-zur-nachzahlung-fuehren/
https://www.haufe.de/personal/entgelt/dienstwagen-benzinkosten-bei-anwendung-1-prozent-regelung_78_294532.html
http://www.spesen-ratgeber.de/fahrtkosten-absetzen-geschaeftswagen/
https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/firmen-pkw-endlich-klarheit-bei-zuzahlung-und-1-regelung_190_399410.html

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)