Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Je jazykový kurz študijným nákladom v holandskom daňovom priznaní?

Pracujete v Holandsku a rozhodli ste sa, že sa prihlásite na jazykový kurz holandčiny? Ak chcete vedieť, či vás holandský daňový úrad za túto snahu odmení vyšším preplatkom daní, prečítajte si tento článok.

Čo sú to študijné náklady v holandskom daňovom priznaní?

Študijné náklady sú jednou z odpočítateľných položiek v holandskom daňovom priznaní. Kritériom na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky je, že daným štúdiom získate finančnú pozíciu alebo zamestnanie, ktoré vás privedie k zdaniteľnému príjmu alebo k vyššiemu príjmu v porovnaní s tým súčasným.

Ktoré náklady sa rátajú k študijným nákladom?

Poplatok za štúdium, ktoré ste si zaplatili vy, je odpočítateľná položka. Ak ste za svoje štúdium nezaplatili vy, ale vaši rodičia, starí rodičia, alebo ste poberali štipendium, tak náklady na štúdium ste neznášali vy, a preto si ich uplatniť nemôžete.

Okrem poplatku za štúdium si môžete v daňovom priznaní uplatniť aj poplatky za skúšky. Ak si vaše štúdium vyžadovalo kúpu študijných pomôcok, ako napríklad nožnice na strihanie vlasov, kladivo, maliarske potreby, knihy, softvérový materiál, tak tieto náklady sa dajú uplatniť v daňovom priznaní.

Chcete sa dozvedieť, aké ďalšie odpočítateľné položky si môžete v daňovom priznaní uplatniť a aké sú podmienky pri ich uplatňovaní? Neváhajte nás kontaktovať a v prípade záujmu vám vystavíme aj bezplatnú kalkuláciu.

Ktoré študijné náklady sa uplatniť nedajú?

Náklady na ubytovanie, úroky zo študentskej pôžičky, cestovné náklady, poznávacie výlety, náklady na zariadenie alebo výzdobu študijných priestorov a poplatky za kurzy potrebné na integráciu v Holandsku (Inburgeringscursus), ale ani počítač, či laptop sa v daňovom priznaní uplatniť nedajú!

Je teda kurz holandčiny odpočítateľnou položkou v daňovom priznaní?

Nie, nie je.

Príčina je jednoduchá. Absolvovanie jazykového kurzu holandčiny, ale aj iných jazykov, napríklad nemčiny, angličtiny, či francúzštiny nie je vnímané ako nevyhnutnosť pri snahe získania lepšieho zamestnania alebo pri zlepšení vašej finančnej situácie. Štúdium cudzieho jazyka je vnímané ako príliš všeobecné vzdelanie, a schopnosť komunikovať v holandčine sa berie ako bežná potreba pri „fungovaní“ v živote holandského rezidenta. Môžete argumentovať, že ste prišli z inej krajiny a znalosť holandského jazyka vám uľahčí a urýchli nájsť si zamestnanie. 

Napriek tomu, že tento argument je pravdivý a znalosť jazyka vám uľahčí uplatniť sa nielen v zamestnaní, takýto jazykový kurz (posudzovaný z uhla pohľadu holandského daňového úradu) nie je spojený s cestou k lepšej finančnej situácii, a preto je neakceptovateľný ako odpočítateľná položka.

Na druhej strane, ak vášmu zamestnávateľovi bude veľmi záležať na tom, aby ste boli schopný komunikovať v holandčine, či v inom, vám cudzom jazyku, môže vám jazykový kurz preplatiť on, pretože paradoxne, zamestnávateľ si tento výdavok v daňovom priznaní uplatniť môže.

Vieme vám získať dane z Holandska

Ak ste mali, alebo máte príjem z Holandska a v danom roku ste mali aj náklady na štúdium vo výške najmenej 250 €, v našej spoločnosti TJ-Legal vám radi pomôžeme so spracovaním holandského daňového priznania, ako aj s uplatnením študijných nákladov ako odpočítateľnej položky (pri splnení kritérií o študijných nákladoch holandského daňového úradu).

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)