Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kedy je najlepší čas žiadať o Freistellung?

Ten, kto pracuje v nemeckom stavebníctve ako živnostník či s.r.o. a nemá platný Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane), prichádza o 15 % svojich zárobkov. Práve takúto čiastku je totiž objednávateľ jeho služieb povinný odviesť z fakturovaných súm formou stavebnej zrážkovej dane. Kedy je najlepší čas vybaviť si Freistellung?

Ešte pred začatím prác

Dá rozum, že najvýhodnejšie je mať platný Freistellung ešte predtým, než v Nemecku vôbec začnete pracovať. Už od prvej faktúry tým pádom budete získavať 100 % svojich zárobkov.

 

Tu je dôležité podotknúť, že Freistellung musí byť platný v čase úhrady faktúry, nie v čase jej vystavenia. Ak teda objednávateľovi svojich prác vystavíte faktúru ešte bez platného Freistellungu, no vybavíte si ho, kým vám ju uhradí – je to v poriadku.

Ten, kto si však chce ušetriť administratívu a starosti, si podá žiadosť v predstihu.

 

Majte na mysli, že ak ešte nemáte pridelené nemecké daňové číslo Steuernummer, tak bez neho Freistellung nezískate.

Celý proces trvá v priemere 1 mesiac. Ak viete, že vás čaká práca v Nemecku, Freistellung (a prípadne aj Steuernummer) si môžete začať vybavovať v predstihu.

Napríklad s najlepšie hodnotenou firmou na trhu – TJ-Legal.

Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane znamená viac peňazí pre vás. Požiadajte ešte dnes.

Po začiatku prác

Ako sme uviedli vyššie, o Freistellung môžete žiadať aj po tom, čo začnete v Nemecku vykonávať stavebné práce, resp. práce súvisiace so zhotovením stavby.

 

Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane totiž nie je povinné. Freistellung nemusíte mať, práca bez neho je však mimoriadne nevýhodná, keďže takýmto spôsobom prichádzate o 15 % z každej jednej faktúry, čo sa kumulatívne za rok môže vyšplhať do výšky tisícov eur.

 

Takto odvedenú stavebnú zrážkovú daň – v nemčine Bauabzugsteuer – môžete za istých podmienok po ukončení kalendárneho roka žiadať naspäť. Ide však o ďalšiu administratívu a byrokraciu, do ktorej je potrebné investovať čas a, v prípade využitia služieb spoločnosti, aj peniaze.

Oveľa výhodnejšie je teda vybaviť si Freistellung čo najskôr

Bez Freistellungu? Prichádzate o peniaze!

Neprichádzajte o 15 % z každej faktúry. Získajte Freistellung čo najskôr.

Pozor pri návrate do Nemecka

Ak vám bol vystavený Freistellung, no vy ste medzitým z Nemecka odišli a teraz sa plánujete vrátiť, uistite sa, že je stále platný.

Nemecký daňový úrad vám ho mohol vystaviť na rok, pol roka, ale aj štvrť roka. Jeho platnosť je vždy uvedená na rozhodnutí.

 

Ak už uplynula, tak vám odporúčame podať si žiadosť o jeho predĺženie, resp. opätovné vystavenie. Vyhnete sa tak nepríjemnému prekvapeniu, keď zistíte, že váš Freistellung po návrate do Nemecka už neplatí a odberateľ vašich služieb vám z faktúry strhol spomínaných 15 %.

 

Či už si podávate prvú žiadosť o Freistellung (alebo Steuernummer), prípadne ho potrebujete predĺžiť, sme tu pre vás

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)