Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kindgebonden Budget – príspevok na deti v Holandsku

V prípade, že vám vznikol nárok na prídavky na deti z Holandska (Kinderbijslag), môžete mať nárok aj na poberanie takzvaného Kindgebonden Budgetu.

Čo je Kindgebonden Budget?

Ide o je extra príspevok od vlády, pre nízkopríjmové rodiny a ich deti, priznávaný do 18 roku veku dieťaťa.

Od čoho závisí nárok na Kindgebonden Budget?

To, či vám na danú dávku nárok vznikne alebo nie, závisí od výšky príjmu vašej rodiny.

Kedy mi bude Kindgebonden Budget priznaný?

Potom, čo úrad SVB rozhodne a prizná vám prídavky na deti z Holandska, kontaktuje úrad Belastingdienst. Ten preverí váš nárok na Kindgebonden Budget. V prípade vzniku nároku vám ho pošle spolu so sumou prídavkov na deti.

Ak neprijmem Kindgebonden Budget a prídavky na deti z Holandska som už dostal?

V prípade, že ste už prijali prvú platbu prídavkov na deti a nárok na Kindgebonden Budget vám nebol ešte priznaný, bude vás úrad SVB v liste informovať, že o vašom nároku rozhodne do 8 týždňov.

Ak úrad Belastingdienst došiel v liste k záveru, že nárok na Kindgebonden Budget nemáte a vy si myslíte, že vám nárok vzniká, môžete o daný príspevok požiadať sami.

Na stránke holandského daňového úradu, prípadne na telefónnom čísle +31 08000543 sa dozviete, ako postupovať.

Zdroj: svb.nl

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)