Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Príspevok za skrátený pracovný čas (Kurzarbeitergeld) a daňové priznanie v Nemecku

Mnohých z nás aj tento rok čaká podanie daňového priznania - či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Daňové priznania za rok 2020 sú v niektorých prípadoch odlišné od tých za predchádzajúce roky, za čo môže vo veľkej miere koronakríza. Ani Nemecko sa nevyhlo daňovým zmenám, preto vám v tomto článku vysvetlíme špecifiká príspevku za skrátený pracovný čas, tzv. Kurzarbeitergeld, a ako ho správne uviesť v nemeckom daňovom priznaní.

muži v sklade sa pozerajú do papierov kurzarbeitgeld

Koronakríza ovplyvnila naše každodenné životy a podpísala sa aj pod vyššie percento nezamestnanosti v mnohých európskych štátoch. Neobišla ani Nemecko, kde mala nezamestnanosť na konci júla 2020 hodnotu 6,3 %. Oproti roku 2019 tak stúpla o takmer 1,5 %.

 

Skrátený pracovný čas ako opatrenie proti prepúšťaniu

Zamestnanci, ktorí počas roka 2020 pracovali v Nemecku, sa mohli stretnúť s možnosťou pracovať na skrátený pracovný čas. Zavedením skráteného pracovného času sa snažili zamestnávatelia predísť hromadnému prepúšťaniu. Od začiatku marca 2020 ponúkli nemecké spoločnosti možnosť pracovať na skrátený pracovný čas viac ako 11 miliónom zamestnancov.

Skrátený pracovný čas je podmienený skrátením pracovnej doby zamestnanca a stratou obvyklého platu zamestnanca. Túto stratu má vykompenzovať príspevok pod názvom Kurzarbeitergeld. Pri splnení stanovených podmienok vypláca túto dávku zamestnávateľ, no prepláca mu ju štát (Spolková agentúra práce), a tým chráni aj zamestnávateľov pred ich ušlým ziskom.

 

Podlieha Kurzarbeitergeld zdaneniu?

Príspevok Kurzarbeitergeld je oslobodený od dane, podobne ako dávky v nezamestnanosti, nemocenské či rodičovské dávky. Napriek tomu, že sa príspevok za skrátený pracovný čas nezdaňuje, môže sa stať, že jeho poberateľom príde od nemeckého daňového úradu výzva na podanie nemeckého daňového priznania.

Spomenuté formy príspevkov od štátu nepodliehajú dani z príjmu, avšak vplyvom progresie zvyšujú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb. Vo všeobecnosti to znamená, že ak zamestnanec poberá príspevok za skrátený pracovný čas ako náhradu mzdy z poistenia v nezamestnanosti, zostáva tento príspevok oslobodený od dane. Daňové úrady ho však používajú na určenie daňovej sadzby, ktorej podliehajú zvyšné zdaniteľné príjmy.

Veľmi dôležité Čím vyššia náhrada mzdy, tým vyššia daňová sadzba a daňová povinnosť. Preto sa tento príspevok musí uvádzať v daňovom priznaní. Príspevok za skrátený pracovný čas je uvedený v ročnom zúčtovaní tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung v riadku 15.

Nemecké daňové priznanie

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Nemecku a získať prípadný daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Preplatok či nedoplatok? Pomôžeme vám správne podať daňové priznanie

Podmienka progresie môže spôsobiť situáciu, kedy zamestnanci poberajúci príspevok za skrátený pracovný čas budú musieť vyrovnať nedoplatky voči nemeckému daňovému úradu, hoci samotná dávka náhrady mzdy je od dane oslobodená.

Každý zamestnanec, ktorý poberá príspevok za skrátený pracovný čas, je povinný podať si nemecké daňové priznanie, ak tento príspevok presiahol ročne sumu 410 €. To, do akej miery sa zvýši daňové zaťaženie, sa dozviete až po podaní daňového priznania. Za obdobie, počas ktorého zamestnanec normálne pracuje (t.j. dostáva príjem, ktorý podlieha príspevkom na sociálne zabezpečenie), sa daň zo mzdy odpočíta obvyklým spôsobom.

Slovenské daňové priznanie

Pracovali ste v zahraničí? Nezabudnite si podať aj slovenské daňové priznanie. Môžete tak urobiť jednoducho a rýchlo v našej online aplikácii Mojedane.sk.

V prípade, že ste v roku 2020 poberali u nemeckého zamestnávateľa príspevok za skrátený pracovný čas a nie ste si istý, aké sú vaše práva a povinnosti spojené s daňovým priznaním, radi vám s vašou situáciou pomôžeme.

 

Zdroje: Steuerklassen.com, Jobrecht.de, Fr.de, Buhl.de

Zdroj obrázku: Freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)