Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Máte príjem zo zahraničia? Aj vaše daňové priznanie je hračka

Pracovali ste počas roka 2021 za hranicami Slovenska? Potom aj vám prebehnú hlavou otázky ako – musím si podať daňové priznanie na Slovensku? A ak áno, mám podať len nulové daňové priznanie? Kde mám v daňovom priznaní uviesť príjmy zo zahraničia? Riešenie tohto rébusu pre Slovákov pracujúcich v zahraničí nájdete v tomto článku.

Všeobecným presvedčením je, že ak má daňovník len zahraničné príjmy, nemusí si podávať daňové priznanie na Slovensku. Opak je však pravdou. Povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku má každý, koho celkový zdaniteľný príjem je v roku 2021 vyšší ako 2.255,72 eur. Pre daňového rezidenta Slovenskej republiky predstavuje celkový zdaniteľný príjem jeho celosvetový príjem, a preto si slovenské daňové priznanie podať musí.

Ako postupovať pri spracovaní daňového priznania so zahraničným príjmom

Ak mal daňovník počas roka len príjmy zo zamestnania, je potrebné, aby si najprv od všetkých zamestnávateľov, u ktorých pracoval, vyžiadal potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za celý daňový rok (v Rakúsku sa toto potvrdenie nazýva Lohnzettel, v Nemecku – Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung a v Holandsku – Jaaropgaaf).

Ak daňovník získa všetky potrebné podklady, môže začať vypĺňať daňové priznanie typu A. Pre daňovníkov so zahraničným príjmom sú najdôležitejšou časťou daňového priznania riadky vyňatia príjmu, v ktorých uvádzajú základy dane k príjmom zo zahraničia alebo zápočtu dane zaplatenej v zahraničí.

Príjmy podliehajú zdaneniu v tej krajine, v ktorej daňovník pracovnú činnosť vykonával. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu, Slovenská republika má s vybranými štátmi uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Využívajú sa pri tom dve metódy – metóda vyňatia príjmov alebo metóda výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí. Vyplnenie daňového priznania so zahraničnými príjmami je jednoduché s aplikáciou mojedane.sk.

Ako postupovať pri vyňatí príjmov

V krajinách, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o vyňatí príjmov, zamestnanec v riadku vyňatia príjmov uvedie výšku príjmov zo zahraničia len informatívne a nebude ich na Slovensku zdaňovať. Pri vypĺňaní tohto riadku je potrebné, aby si daňovník dal pozor na dve veci – že v riadku vyňatia príjmov sa uvádza základ dane a zároveň si musí dať pozor, aby suma uvedená v tomto riadku dosahovala maximálne výšku celkového základu dane všetkých príjmov v daňovom priznaní.

Metódu vyňatia príjmov môže daňovník použiť v troch prípadoch:

  1. ak vykonáva prácu pre Európsku úniu a jej orgány;
  2. ak mu plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení a tieto príjmy boli preukázateľné zdanené;
  3. ak mu plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovensko má uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení.

Ako pomôcku vám ponúkame zoznam vybraných krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a využíva metódu vyňatia príjmov: Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Taliansko a iné.

Príliš komplikované?

Naši daňoví agenti vám spracujú slovenské daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Ako postupovať pri zápočte dane

Pri metóde zápočtu dane je to trochu komplikovanejšie. Daňovník v riadku zápočtu dane uvedie výšku príjmov zo zahraničia. Pozor, uvádza sa základ dane, nie hrubý príjem. V ďalšom riadku sa uvádza daň zaplatená v zahraničí z príjmov v predchádzajúcom riadku. Nie v každom štáte je však výška zdanenia rovnaká. Tu platí, že ak je výška zdanenia v zahraničí nižšia ako na Slovensku, je daňovník povinný doplatiť v SR rozdiel. V prípade, že zaplatená daň je vyššia, daňový úrad daňovníkovi tento preplatok nevráti, pretože táto daň neplynula do štátneho rozpočtu na Slovensku.

Pri metóde zápočtu dane je potrebné, aby daňovník preukázal, že dane boli zaplatené v zahraničí.
Dobrou správou je, že daňovník môže použiť metódu vyňatia príjmov, aj keď má Slovensko s daným štátom uzatvorenú dohodu o použití metódy zápočtu, ak je pre neho tento spôsob výhodnejší.
S nasledujúcimi krajinami má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a pri príjmoch z nich používa metódu zápočtu dane: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švajčiarsko a iné.

Nie ste si istý, či vám je všetko jasné? Využite našu aplikáciu mojedane.sk a vďaka presne uvedeným postupom si svoje daňové priznanie 2020 vyplníte jednoducho a rýchlo aj sami.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, v našej materskej spoločnosti TJ-Legal, vám radi pomôžeme nielen so spracovaním slovenského daňového priznania, ale aj so žiadosťami o vrátenie daní zo zahraničia.

Veľmi dôležité Naše upozornenie: Metódou zápočtu je potrebné postupovať aj pri príjmoch, ktoré v zahraničí neboli zdanené a na Slovensku sú zdaniteľnými príjmami, napr. Minijob – príjem opatrovateliek do 11.000,00 eur za rok v Rakúsku, a iné.

Zdroje: podnikam.sk, financnasprava.sk

Zdroj obrázka: pixabay.com

Tento článok získal už 4 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)