Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Na čo si dať pozor pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov

Ak je váš zamestnanec chorý a lekár ho uznal za dočasne pracovne neschopného (ďalej len PN), je potrebné, aby vám dodal tlačivo s názvom Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré mu vydá ošetrujúci lekár. Samotné tlačivo sa skladá z piatich častí.

1. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Zelená časť – je určená pre zamestnanca počas celej doby PN. Zamestnanec túto časť potvrdenia nosí so sebou pri každej návšteve lekára, ak trvá jeho dočasná práceneschopnosť. Po jej ukončení na nej lekár uvedie presný dátum, odkedy je zamestnanec schopný znova pracovať. Po skončení pracovnej neschopnosti zostáva táto časť u lekára.

2. Žiadosť o nemocenské alebo úrazový príspevok

Červená časť – túto časť je potrebné odovzdať svojmu zamestnávateľovi. V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 10 dní sa originál žiadosti odovzdáva Sociálnej poisťovni do 13 dní od začiatku dočasnej PN.

Pred odovzdaním červenej časti je potrebné vyplniť: 

  1. na prednej strane, v dolnej časti potvrdenie zamestnávateľa, kde sa vypíšu všetky štyri body; na konci zamestnávateľ túto časť tlačiva potvrdí pečiatkou firmy a podpisom;
  2. na zadnej strane tlačiva vyhlásenie poistenca, ktoré si vypíše sám zamestnanec; je potrebné pozorne vypísať všetky jeho body; zamestnanec tam uvádza,:
  • či si uplatňuje, alebo neuplatňuje nárok z iného poistenia;
  • či chce nemocenské dávky vyplatiť v hotovosti alebo na účet a teda aj číslo svojho účtu; 
  • v bode č. 4 musí zamestnanec zaškrtnúť príslušné políčko, či má, alebo nemá podanú žiadosť o starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok;
  • na konci je zamestnanec povinný uviesť dátum a podpísať sa.

3. Žiadosť o náhradu príjmu

Čierna časť – odovzdáva sa zamestnávateľovi, ktorý prvých 10 dní vypláca zamestnancovi náhradu príjmu. Na zadnej strane sa zamestnanec iba podpíše a uvedie dátum podpisu.

4. Hlásenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Táto časť ostáva u všeobecného lekára, ktorý v prípade trvania PN dlhšej ako 10 dní zasiela túto časť hlásenia do Sociálnej poisťovne.

5. Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti

Oznámenie musí podpísať a opečiatkovať zamestnávateľ, kde uvedie aj dátum nástupu do zamestnania. V zadnej časti hlásenia sa uvedie dátum a zamestnanec sa podpíše. V prípade PN dlhšej ako 10 dní sa hlásenie do 3 pracovných dní odovzdá Sociálnej poisťovni. Ak PN trvá do 10 dní, hlásenie zostáva iba u zamestnávateľa.

Náš tip

Ak chcete podobné záležitosť presunúť na ramená niekoho iného, neváhajte sa na nás obrátiť. Mzdy a personalistika, resp. celá pridružená agenda patrí medzi naše služby pre podnikateľov. Spoluprácou s nami posuniete svoj biznis na vyššiu úroveň. 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)