Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Na čo si nemeckí daňoví úradníci posvietia

Podľa finančného úradu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko si nemeckí daňoví úradníci budú všímať najviac nasledujúce políčka v daňovom priznaní.

U samostatne zárobkovo činných osôb (živnostníkov)

• výdavky na priestory,
• náklady na pozemky,
• predaj podielov kapitálovým spoločnostiam,
• straty pri obmedzenom ručení,
• úľavy ponechaných ziskov.

U zamestnancov s príjmom zo závislej činnosti (zamestnancov)

• vysoké cestovné výdavky,
• príspevky od zamestnávateľa na externú pracovnú činnosť (diéty),
• domácu pracovňu,
• vznik dvojitej domácnosti,
• zrušenie jednopercentného zdanenia,
• rozdelenie výsluhových dôchodkov NATO.

Pri dani z nájmu a prenájmu v Nemecku

• nájom a prenájom v prvom roku,
• prenajímanie blízkym príbuzným,
• náklady na opravy a údržbu nad 20.000 eur.

Výnimočné zaťaženie (Außergewöhnliche Belastungen)

• umiestnenie v domove (dôchodcov alebo sociálnych služieb),
• finančnú podporu rodinných príslušníkov žijúcich v zahraničí (t. j. mimo Nemecka).

Mimoriadne výdavky (Sonderausgaben)

• príspevky na dôchodkové zabezpečenie,
• školné,
• vyrovnávacie platby v rámci finančného vyrovnania,
• oznamovaciu povinnosť pri poistných zmluvách.

Iné výdavky

• úľavy pre rodičov samostatne vychovávajúcich nezaopatrené deti,
• vysporiadanie dedičstva v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
• zahraničné príjmy.

Od roku 2018, teda od daňového priznania za rok 2017, nemusia byť doklady k výdavkom prikladané hneď k daňovému priznaniu. Daňové úrady si majú želané doklady k spracovaniu od daňovníka vyžiadať. Ak však budete zdaňovaní v Severnom Porýní-Vestfálsku, odporúčame vám priložiť doklady k spomenutým kontrolovaných výdavkom rovno k daňovému priznaniu. Tak dostanete svoj daňový preplatok napriek podrobnému preskúmaniu o trošku rýchlejšie.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)