Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nákup auta v nemeckom daňovom priznaní fyzickej osoby (nepodnikateľa)

Niekedy dostaneme od klientov otázku, či si môžu z daní odpísať kúpu auta, teda uplatniť si celkovú kúpnu cenu vozidla ako výdavok v nemeckom daňovom priznaní.

nákup auta v nemeckom daňovom priznaní

Ako podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba si môžete kúpu vozidla daňovo uplatniť. To je však viazané na určité podmienky a uskutočňuje sa spravidla počas šiestich rokov, teda počas doby odpisovania motorového vozidla. Správna forma financovania môže viesť k výhodám v likvidite. Aj lízing vozidla je daňovo uplatniteľný, nie však pre súkromné osoby.

Veľmi dôležité Ako fyzická osoba nepodnikateľ, teda zamestnanec, si nemôžete kúpnu cenu vozidla používaného výhradne na osobné účely uplatniť ako daňový výdavok v nemeckom daňovom priznaní. K osobným účelom sa ráta aj cesta do práce a z práce.

Daňové výhody pre fyzické osoby (zamestnancov)

Iné daňové zvýhodnenia sú však možné. Tie sa prejavia:

  • Vo vzdialenostnom paušále pri cestách medzi ubytovaním a miestom výkonu práce vo výške 0,30 eur na prejazdený kilometer pri uplatnení najkrajšej vzdialenosti. Týmto paušálom sú pokryté aj iné výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním motorového vozidla, napríklad daň z motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt či opravy a podobne. Ľudia so stupňom postihnutia vyšším ako 70 % si môžu uplatniť celkové prejazdené kilometre do práce a z práce. Pre nich neplatí obmedzenie jednoduchej vzdialenosti;
  • v možnosti uplatnenia zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,
  • v možnosti uplatniť si prejazdené kilometre a ostatné výdavky aj v rámci pracovných ciest, napríklad každodenná cesta na poštu alebo cesty na veľtrhy, ak používate vlastné vozidlo a zamestnávateľ vám na tieto cesty neprispieval;
  • v možnosti uplatniť si vzniknuté náklady v súvislosti s dopravnou nehodou (napr. výdavky na opravu vozidla, právne výdavky a súdne poplatky), ak sa udiala počas pracovnej cesty alebo na ceste do práce, ktoré neboli uhradené zo zákonného poistenia alebo zamestnávateľom.

 

V súvislosti s nehodami je potrebné spomenúť, že aj životné a úrazové poistenie je možné v nemeckom daňovom priznaní uplatniť ako mimoriadne výdavky, a to nezávisle od vlastníctva motorového vozidla.

Ak sa zamestnanec z pracovných dôvodov, napríklad pri zmene zamestnávateľa či zmene miesta výkonu práce, sťahuje s využitím vlastného automobilu, môže si tieto výdavky rovnako uplatniť v daňovom priznaní.

Vrátenie daní z Nemecka rýchlo a jednoducho

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroje: Kredite.org, 12gebrauchtwagen.de, Gevestor.de, Steuererklaerung.de, Kleinunterneher.net, RP-oline.de, Finanzfrage.net

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)