Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nehnuteľnosť ako odpočítateľná položka v Holandsku

V holandskom daňovom priznaní si môžete uplatniť nehnuteľnosť ako odpočítateľnú daňovú položku a tým zvýšiť nárok na vrátenie daní z Holandska, ak splníte nasledujúce dve podmienky:

V holandskom daňovom priznaní si môžete uplatniť nehnuteľnosť ako odpočítateľnú daňovú položku a tým zvýšiť nárok na vrátenie daní z Holandska, ak splníte nasledujúce dve podmienky:

 • Vy alebo váš daňový partner ste vlastníkom nehnuteľnosti.
 • Nehnuteľnosť ste počas daňového roka využívali ako vaše hlavné bydlisko.

Nie ste jediným vlastníkom nehnuteľnosti?

Vlastníte nehnuteľnosť, v ktorej bývate s ďalšími, napríklad dvoma vlastníkmi? Ak vlastníte viac ako 50 % nehnuteľnosti, z podhľadu holandského daňového úradu spadá táto nehnuteľnosť do takzvanej schémy vlastníctva domu. Ak vlastníte menej ako 50 % nehnuteľnosti, nehnuteľnosť do schémy vlastníctva domu nepatrí. V tom prípade sa nehnuteľnosť považuje za sporenie a investíciu a v holandskom daňovom priznaní sa uvádza v inej časti.

Príjmy a výdavky z nehnuteľnosti v holandskom daňovom priznaní

Príjmy z nehnuteľnosti zahŕňajú:

 • príjem z prenájmu,
 • príjem z dočasného prenájmu nehnuteľnosti,
 • zdaniteľnú časť z vyplatenia poistenia, ktoré sa týka vlastníctva domu.

Výdavky z nehnuteľnosti zahŕňajú:

 • (hypotekárny) úrok a výdavky na financovanie získania nehnuteľnosti,
 • pravidelné platby za dlhodobý prenájom pôdy, budovy a práva na výsadbu alebo trvalý dedičný prenájom.

Odpočítateľné (hypotekárne) úroky a finančné náklady na nehnuteľnosť

Úroky musíte platiť v tom daňovom roku, za ktorý si ich chcete odpočítať. Nie je možné odpočítať priame náklady, ktoré súviseli s nehnuteľnosťou, napríklad náklady na renováciu alebo údržbu. Je možné odpočítať iba úroky a to po obdobie maximálne 30 rokov.

Odpočítateľné (hypotekárne) úroky sú:

 • úroky z úveru, ktorý ste využili na kúpu, údržbu alebo renováciu nehnuteľnosti,
 • úroky z pôžičky, ktorou ste financovali náklady súvisiace s kúpou, údržbou alebo renováciou nehnuteľnosti, napríklad notárske poplatky,
 • úroky z pôžičky, ktorou ste financovali náklady súvisiace s obstaraním hypotekárneho úveru, napríklad sprostredkovateľské poplatky,
 • sankčný úrok v prípade zmeny alebo refinancovania hypotéky.

Odpočítateľné finančné náklady sú:

 • sprostredkovateľské poplatky na získanie nehnuteľnosti ako napríklad konzultačné a manipulačné poplatky,
 • notárske a katastrálne poplatky za nehnuteľnosť,
 • poplatok za znalecký posudok (iba v prípade získania úveru).

Kedy si nemôžete odpočítať všetky (hypotekárne) úroky?

Všetky (hypotekárne) úroky si nemôžete uplatniť v týchto situáciách:

 • Nevyužili ste úplne celý úver na financovanie nehnuteľnosti.
  Príklad: Váš celkový (hypotekárny) úver je 200 000 €. Z tejto sumy ste si zakúpili osobné vozidlo v hodnote 20 000 €. V tomto prípade je dlh na získanie nehnuteľnosti 180 000 €, keďže ste 20 000 € nevyužili na nehnuteľnosť. Hypotekárny úrok môžete odpočítať zo sumy 180 000 €.
 • Dostali ste poistné krytie, ktoré sa týkalo vlastníctva nehnuteľnosti. V tomto prípade je potrebné znížiť dlh na získanie nehnuteľnosti o poistné krytie, ktoré je oslobodené od dane.
 • Predali ste nehnuteľnosť a kúpili ste ďalšiu. V tomto prípade sa berie do úvahy rozdiel hodnôt.

K uplatneniu tejto odpočítateľnej položky je potrebná Zmluva o hypotekárnom úvere, Výpis z úveru (vydáva banka jeden krát ročne), informácie o hodnote nehnuteľnosti, a informáciu o percentuálnej účasti žiadateľa na hypotekárnom úvere.

Ak si chcete v holandskom daňovom priznaní uplatniť náklady na dom, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)