Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nemecký finančný súd sa vyjadril k uplatňovaniu cestovných výdavkov

Takmer každý slovenský živnostník využíva na dopravu do Nemecka vlastné motorové vozidlo. Pri uplatňovaní výdavkov v daňovom priznaní je však potrebné dbať na to, že nemecký zákon o dani z príjmu (Einkommensteuergesetz) upravuje spôsob, akým musí daňovník viesť knihu jázd (Fahrtenbuch).

Zároveň sa pri kontrole opiera o rozhodnutie Finančného súdu (Finanzgericht) zo dňa 16.11.2005 VI R 6404.
Presná definícia knihy jázd podľa nemeckého zákona o dani z príjmu (Einkommensteuergesetz) § 6 ods. 1 č. 4 veta 3 znie:

Kniha jázd musí byť vedená písomným spôsobom bez možnosti zápisy dodatočne meniť tak, že to nie je viditeľné.

Každý záznam o jazde musí obsahovať meno cestujúceho, odkiaľ a kam bola cesta vykonaná, počet najazdených kilometrov a dôvod jazdy.

Počítačom vytvorené tabuľky nespĺňajú tento predpoklad, keďže v nich vytvorené záznamy je možné dodatočne meniť.

Pri uplatňovaní výdavkov na cestovné na Slovensku stačí, aby daňovník viedol záznamy o firemných cestách. V Nemecku to však také jednoduché nie je. Nemecký daňový úrad pozná tri spôsoby účtovania výdavkov na cestovné.

1. Paušál na kilometer vo výške 0,30 €

Výhoda:
– stačí zoznam jázd v príslušnom kalendárnom roku vo forme tabuľky.

Nevýhody:
a) na danom vozidle nesmiete jazdiť viac ako 50 % na firemné účely;
b) dá sa uplatniť len v prvom roku podnikania v Nemecku.

Príklad:
V Nemecku začnete pracovať v septembri. Logicky z toho vyplýva, že na firemné účely bude auto využité menej ako 50 % celého roka. V takomto prípade stačí spísať jazdy od septembra do decembra. Pozor, tento spôsob sa dá využiť len v prvom roku podnikania v Nemecku.

2. Pomer medzi súkromnými a firemnými jazdami

Výhoda:
– najprospešnejšie riešenie, dá sa najviac získať na odpisoch v daňovom priznaní.

Nevýhody:
a) je potrebné viesť knihu jázd od 01.01. do 31.12. v písomnej podobe;
b) je potrebné uschovať a predložiť všetky bločky za pohonné hmoty, opravy vozidla a mýto od 01.01. do 31.12., vrátane súkromných jázd;
c) je potrebné predložiť potvrdenie o stave kilometrov k 01.01. a o stave kilometrov k 31.12. na potvrdení z autoservisu, na protokole o TK, na kúpnopredajnej zmluve.

Príklad:
V roku 2017 ste celkovo najazdili 76 000 km a natankovali za 7.904 €. Z toho súkromne ste najazdili 35 000 km a firemne 41 000 km. Prepočítaním nám vychádza, že súkromné jazdy predstavovali 46 % a firemné 54 % celoročných kilometrov.
V daňovom priznaní sa uvádza firemný výdavok vo výške 4.268 €. Zvyšných 3.636 € sa považuje za súkromné využitie vozidla a neslúži ako náklad na zníženie dane.

3. Uplatnením 1 % z obstarávacej ceny motorového vozidla

Výhoda:
– nie je potrebné viesť knihu jázd.

Nevýhoda:
a) ide o najdrahšie riešenie;
b) osobná spotreba sa vypočítava z obstarávacej ceny vozidla v deň jeho prvej evidencie (podľa cenníka predajcu nových vozidiel).

Príklad:
V roku 2016 ste si kúpili jazdené auto v hodnote 8.000 €. Ako nové však malo hodnotu 25.000 €. Auto ste využívali 11 mesiacov na podnikateľské účely. Daňový úrad vašu súkromnú spotrebu vyráta nasledovne:
25.000 € x 11 mesiacov / 100 = 2.750 €.

Náš tip

Odporúčame vám viesť knihu jázd (Fahrtenbuch). Len tak máte možnosť využiť výhodnejšie zdanenie cestovných výdavkov pomerom súkromných a firemných prejazdených kilometrov.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)