Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nie vždy jednoduchá cesta k vráteniu daní

Daňový úrad v Nemecku - rovnako ako každá štátna inštitúcia - má svoje interné postupy, ktoré sa môžu každým rokom meniť, a tak sa môže meniť aj dĺžka spracovania daňového priznania.

Pán Farkaš z Prešova je naším klientom od roku 2014 a pravidelne využíva naše služby pri vrátení daní. Okrem toho, že pán Farkaš je naším dlhoročným klientom, patrí aj medzi najzodpovednejších. Vrátenie daní z Nemecka začína vybavovať vždy s časovým predstihom a potrebné doklady sa snaží poslať čo najskôr.

Formulár EU/EWR

Inak tomu nebolo ani tento rok a už vo februári sme prijali od pána Farkaša žiadosť o vrátenie daní z Nemecka. Vďaka zodpovednému prístupu klienta a šikovnosti našich pracovníkov sme za tri týždne od prijatia žiadosti dokázali získať potvrdený formulár EU/EWR, ktorý je povinnou prílohou k nemeckému daňovému priznaniu, vyčísliť predbežnú kalkuláciu a zaslať nemecké daňové priznanie na príslušný daňový úrad do Nemecka.

Farkašovci povzbudení rýchlosťou spracovania nemeckého daňového priznania sa rozhodli, že z daňového preplatku budú financovať opravu nehnuteľnosti a splnia si sen o novej kúpeľni. Keďže v predošlých rokoch sa daňové priznanie v Nemecku podávalo približne v rovnakom čase a na jar už mal pán Farkaš daňový preplatok na svojom účte, predpokladali, že aj v tomto roku sa situácia zopakuje.

Bescheid od nemeckého daňového úradu

Už v apríli nás pani Farkašová informovala, že prijali poštou list s názvom Bescheid, čo je oficiálne oznámenie daňového úradu v Nemecku o výške preplatku. K úspešnému vráteniu daní chýbal úplne posledný krok. Prevod peňazí z účtu daňového úradu na účet pána Farkaša.

Sen o novej kúpeľni bol na dosah. Keďže pani Farkašová predpokladala, že tak ako v predošlých rokoch aj tentokrát bude preplatok do niekoľkých dní na účte, objednala na prestavbu kúpeľne majstrov. Domnievala sa, že kým sa stavebné práce ukončia, peniaze budú na účte a uhradí tak všetky náklady spojené s rekonštrukciou.

Komplikovaný bankový prevod

Dovtedy priama cesta sa však začala nečakane komplikovať. V máji daňový úrad poslal namiesto očakávaného preplatku list, v ktorom žiadal o doplnenie čísla bežného účtu, na ktorý bude preplatok zaslaný. Obratom bola zaslaná odpoveď. Napriek tomu rovnaké tlačivo poslal daňový úrad Farkašovcom aj v júni a do tretice aj o mesiac neskôr.

Keďže našim klientom poskytujeme okrem spracovania daňového priznania aj kompletný servis až do vyplatenia preplatku, situáciu sme telefonicky preverili na príslušnom daňovom úrade v Nemecku. Odpoveď bola šokujúca. Dôvodom nevyplatenia preplatku bola skutočnosť, že účet je vedený v slovenskej banke, na ktorý daňový úrad momentálne neposiela žiadne platby. Táto dôležitá informácia však nebola uvedená v žiadnom liste, ktorý daňový úrad Farkašovcom zaslal!

Naši klienti mali pre celú situáciu pochopenie a poskytli daňovému úradu účet v inej banke, na ktorý im bol daňový preplatok poukázaný. No rekonštrukčné práce na svojej kúpeľni museli samozrejme uhradiť zo skorších úspor.

Náš tip

Daňový úrad v Nemecku – rovnako ako každá štátna inštitúcia – má svoje interné postupy, ktoré sa môžu každým rokom meniť, a tak sa môže meniť aj dĺžka spracovania daňového priznania. TJ-Legal však nikdy neúčtuje poplatky vopred a zabezpečí všetku potrebnú komunikáciu s daňovými úradom až do úspešného získania preplatku.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)