Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Novinky o dvojitej domácnosti (doppelte Haushaltsführung)

Udržiavate z pracovných dôvodov popri vašom hlavnom byte na Slovensku aj druhý byt v mieste výkonu práce v Nemecku? Tak potom vediete daňovo odpočítateľnú dvojitú domácnosť. Náklady na vedenie druhej (nemeckej) domácnosti ako daňový výdavok znižujú v nemeckom priznaní váš základ dane, znižujú daňovú povinnosť a tým vám navyšujú sumu vrátených daní.

Výdavky pri vedení dvojitej domácnosti

Pri dvojitej domácnosti si môžete odpočítať len preukázané výdavky, maximálne však do výšky 1.000,00 eur mesačne. K týmto výdavkom patria:

 • nájom vrátane vedľajších nákladov na prevádzku (teda nákladov na vodu, plyn, elektrinu a pod.),
 • náklady na čistenie a údržbu bytu,
 • koncesionárske poplatky (televízia, rozhlas),
 • náklady na renováciu bytu,
 • náklady na zariadenie bytu,
 • nájom za parkovacie miesto.

Ale pozor! Druhý byt sa nesmie stať centrom vašich životných záujmov, pretože v tom prípade už viac nejde o vedenie dvoch domácností.

Kedy sa druhý byt stáva centrom životných záujmov

Nemecký spolkový finančný súd sa vyjadril, že to je potrebné individuálne posúdiť na základe zhodnotenia viacerých okolností. Tými môžu napríklad byť

 • ako často a ako dlho sa zdržiavate vo vašom druhom byte,
 • ako často a ako dlho sa zdržiavate vo vašom hlavnom byte,
 • aké je vybavenie oboch bytov,
 • akú rozlohu majú oba byty,
 • ako dlho sa zdržiavate na mieste výkonu práce,
 • aká je vzdialenosť medzi oboma bytmi,
 • ako často jazdíte z druhého do hlavného bytu, ku ktorému bytu existujú užšie osobné väzby, napríklad druh a intenzita sociálnych kontaktov, príslušnosť k združeniam – športovým, politickým a ostatné aktivity.

Centrum životných záujmov

Centrum životných záujmov sa však môže počas vedenia Doppelte Haushaltsführung presunúť z hlavného do vedľajšieho bytu. A to napríklad vtedy, keď:

 • sa vaša rodina (manželka/manžel, deti) presťahujú za vami do druhého bytu, vy sa hlavného bytu vzdáte, alebo ho udržiavate len na účely návštev;
 • spoločná domácnosť rodiny síce trvá ďalej, ale už nepredstavuje centrum vašich životných záujmov. Toto sa dá predpokladať, keď ste sa od svojho manželského partnera odlúčili a nasťahovali ste sa so svojou družkou, resp. so svojím druhom do druhého bytu;
 • druhý byt svojou veľkosťou a vybavenosťou prevyšuje hlavný byt. Toto veľa hovorí o tom, ktorý byt vlastne považujete za hlavný byt a za centrum vašich životných záujmov. Keď je druhý byt dvakrát väčší ako hlavný a komfortnejšie a lepšie vybavený, dá sa vychádzať z toho, že práve ten je centrom vašich životných záujmov;
 • manžel/ka, životný partner alebo váš druh respektíve vaša družka žijú s vami v druhej (zahraničnej) spoločnej domácnosti v mieste výkonu práce. Potom totiž musia daňoví úradníci obzvlášť preveriť, či je centrom vašich životných záujmov ešte stále hlavný byt.

Opätovne platí: Ak sa centrum životných záujmov presunie z hlavného do druhého (zahraničného) bytu, zanikajú dôvody udržiavania hlavnej domácnosti a tým aj podmienky pre uplatnenie výdavkov súvisiacich s vedením dvojitej domácnosti.

Hoci by ste si tieto výdavky v nemeckom daňovom priznaní uplatnili, po preverení situácie zo strany nemeckého daňového úradu a ich zhodnotení, že neexistujú podmienky pre vedenie dvoch domácností, vám ich nemecký daňový úrad neuzná.

 

Zdroj: buhl.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)