Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Odlučné v Holandsku (Algemene heffingskorting)

Ak ste pracovali v Holandsku, môžete okrem vrátenia daní získať aj ďalšie benefity ako príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag alebo vaša manželka (uvádzame manželka, ale platí to aj pre manžela, ktorého manželka pracuje v Holandsku) môže požiadať o odlučné (algemene heffingskorting).

O odlučné je možné požiadať 5 rokov spätne rovnako ako o vrátenie daní z Holandska.

Podmienky pre získanie odlučného (Algemene heffingskorting)

Ak máte záujem o poberanie odlučného, musíte splniť niekoľko podmienok:

1. Vaša manželka musí mať pridelené Sofinummer (BSN).
2. Platili ste daň z príjmu v Holandsku.
3. S manželkou podáte spoločné daňové priznanie (ak ste už daňové priznanie podali sám, o odlučné môžete napriek tomu požiadať – podaním dodatočného spoločného daňového priznania).
4. Hrubý príjem vašej manželky nebol v rokoch 2012 až 2014 vysoký. Výška príjmu sa každý rok mení, ale nemala by prekročiť od 3.500 do 6.000 eur za rok. Od roku 2015 musí byť splnená podmienka, že minimálne 90 % vašich spoločných príjmov ste dosiahli v Holandsku.

Príklad 1: V Holandsku ste v roku 2016 dosiahli príjem 20.000 eur. Vaša manželka mala na Slovensku príjem 10.000 eur. Nárok na odlučné vašej manželke nevzniká, keďže ste v Holandsku nedosiahli 90 % vašich spoločných príjmov. Váš spoločný príjem bol 30.000 eur (30.000 x 90 % = 27.000).

Príklad 2: V Holandsku ste v roku 2015 dosiahli príjem 30.000 eur. Vaša manželka mala na Slovensku príjem 1.500 eur. Vaša manželka má nárok na odlučné (31 500 x 90 % = 28.350 eur), keďže ste v Holandsku dosiahli viac ako 90 % (viac ako 28.350 eur) spoločných príjmov.

Výška odlučného v Holandsku

rok maximálna výška odlučného
2017 902 eur
2018 755 eur
2019 661 eur
2020 543 eur
2021 379 eur

Holandský daňový úrad na svojich stránkach informuje, že tento daňový bonus od roku 2023 zanikne.

BSN číslo/sofinummer

Ak vaša manželka nepracovala v Holandsku, to znamená, že jej nebolo pridelené BSN (Sofinummer), môžeme vám pomôcť s jeho získaním od holandského ministerstva vnútra. Po získaní BSN pre vašu manželku budeme môcť požiadať o odlučné.

K spracovaniu žiadosti o pridelenie BSN sa prikladajú tieto dokumenty:

– úradne preložený sobášny list,
– úradne preložené potvrdenie o trvalom pobyte,
– Výkaz príjmov – formulár E9,
– farebná kópia občianskeho preukazu/pasu.
Uvedené dokumenty musia byť úradne preložené do anglického, nemeckého alebo holandského jazyka.

Pridelenie BSN čísla trvá 2 – až 6 mesiacov. Po prijatí BSN čísla je možné spracovať žiadosť o odlučné.

Ako dostanem odlučné?

Holandský daňový úrad (Belastingdienst) zasiela všetky benefity priamo na bankový účet žiadateľa. Belastingdienst overuje totožnosť žiadateľa (občianskym preukazom/pasom) a kópiou výpisu z bankového účtu nie staršou ako 2 mesiace.

Ak máte záujem o získanie odlučného, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)